MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Rämgård
senior lecturer

citat Inequalities in society can be changed through a process that puts peoples health in relation to their physical and social context in everyday life citat

Margaret Rämgård RN, midwife,MSsc PhD in Human Geography/Health geography and senior lecture in care sciences. She has with Shaerström and Löfman written the first book on the subject Swedish health geography and working to integrate social and spatial aspects of care. She has also worked with different professionals in participatory health research projects to improve the local health care and promoting health in local communities, as well as studying professions collaboration in different healthcare contexts. She´s developing methodological aspects in participatory research on a national as well as international level. Her dissertation concerns placeattachment and the impact on families when they have their first child.


Contact details

E-mail:margareta.ramgard@mah.se
Telephone:040-6657436
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F324
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

Publications Royal Libaray
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Bolmsjö, Ingrid, Tengland, Per- Anders, Rämgård, Margareta (2018) "Existential loneliness : An attempt at an analysis of the concept and the phenomen" Nursing Etichs;, 1-16, SAGE, ISSN 0969-7330, DOI [länk],

  Årestedt, Liselott, Persson, Carina, Rämgård, Margareta, Benzein, Eva (2018) "Experiences of encounters with healthcare professionals" Journal of Clinical Nursing;3-4, 836-847, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Larsson, Helena, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid (2017) "Older persons’ existential loneliness, as interpreted by their significant others - an interview study study" BMC Geriatrics;138, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Abma, Tineke, Cook, Tina, Rämgård, Margareta, Kleba, Elisabeth, Harris, Janet, Wallerstein, Nina (2017) "Social impact of participatory health research : collaborative none- linear processes of knowledge mobilization" Educational Action Research;, 18, Routledge, ISSN 1747-5074, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sundström, Malin, Peterson, Pia, Rämgård, Margareta, Varlan, Linda, Blomqvist, Kerstin (2017) "Health and social care planning in collaboration in older persons’ homes : the perspectives of older persons, familymembers and professionals" Scandinavian Journal of Caring Sciences;, 10, Nordic College of care science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk],

  Rämgård, Margareta, Forsgren, Annika, Avery, Helen (2017) "PHR in health and social care for older people : regional development whitin and across organisations" Educational Action Research;, 19, Routledge, ISSN 0965-0792 (Print) 1747-5074 (Online), DOI [länk],

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : medical clowns in dementia care : an ethnographic study" BMC Geriatrics;1, 52, BioMed Central, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2016) "Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen" Omsorg : nordisk tidsskrift for palliativ medisin;3, 17-21, Fagbokforlaget, ISSN 0800-7489, (PDF document) (application/pdf)

  Cuesta, Marta, Rämgård, Margareta (2016) "Intersectional perspective in elderly care" International Journal of Qualitative study in health and Well-being;30544, 1-11, Co-Action Publishing, ISSN 1748-2631, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Årestedt, Liselott, Benzein, Eva, Persson, Carina, Rämgård, Margareta (2016) "A shared respite : the meaning of place for family well-being in families living with chronic illness" International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being;, 30308, Co-Action, ISSN 1748-2631, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : The work of medical clowns in dementia care for the elderly : an ethnographic study" BMC Geriatrics;16, 152, BMC, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Blomkvist, Kerstin, Petersson, Pia (2015) "Developing health and social care planning in collaboration" Journal of Interprofessional care;, 1-5, Informa healthcare, ISSN 1356-1820, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid, Bengtsson, Mariette (2013) "Registered nurses` perceptions of their professional work in nursing homes and home-based care : A focus group study" International Journal of Nursing Studies;5, 761–767, Elsevier, ISSN 0020-7489, DOI [länk],

  Monographs
  Magnuson, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne (red./ed.) | Magnússon, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne, Bengtsson, Linda, Fristrup, Tine, Hall, Jessica, Hansen, Anne Lise, Harnett, Tove, Olsson, Anette, Rämgård, Margareta, Røhder, Lotte, Schrøder, Margit, Thygesen, Susanne (2013) Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 232 s., (PDF document) (application/pdf)

  Shaerström, Shaerström, Rämgård, Margareta, Löfman, Owe (2011) Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeografi. Studentlitteratur, 240, ISBN 978-91-44-05468-1,

  Chapters in Monographs
  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Wijk, Helle, Rämgård, Margareta (2017) Ledarskap och Teamarbete. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 581-590, ISBN 9789144102795,

  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Rämgård, Margareta, Peterson, Pia (2017) Vården som system. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 551-566, ISBN 9789144102795,

  Blomqvist, Kerstin, Edberg, Anna-Karin, Ernsth Bravell, Marie, Wijk, Helle (red./ed.) | Rämgård, Margareta, Wijk, Helle (2017) Platsens betydelse för vården. Omvårdnad & Äldre, Studentlitteratur, 567-580, ISBN 9789144102795,

  Kristoffersen, Nina Jahren, Nortvedt, Finn, Skaug, Eli-Anne, Leksell, Janeth, Källström Karlsson, IngaLill (red./ed.) | Lill, Linda, Rämgård, Margareta (2016) Intersektionalitet i vården. Liber, 465-478, ISBN 9789147114122, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig. H, Kistemann, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) The power of place in the context of pregnancy. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 47-59, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig. H, Kirsteman, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) Spaces of Birth in Greenland. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 95-101, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Schærström, Anders, Jørgensen, Stig H, Kistemann, Thomas, Sivertun, Åke (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2014) Geography of the elderly. Universität Bonn, Institute for Hygiene and Public Health. Bonn, Germany, 88-90, ISBN 978-91-86137-30-4, (PDF document) (application/pdf)

  Benzein, Eva, Hagberg, Margareta, Saveman, Britt- Inger (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2012) Omvårdnadens geografi och dess betydelse för familjen. Studentlitteratur, 235-246, ISBN 9789144072661,

  Reports
  Rämgård, Margareta (2016) INSATS MITHRA : ger stöd och möjlighet att närma sig arbetsmarknaden för den som varit utsatt för våld i nära relationer. FinsamMittSkåne, 34, (Word document) (application/msword)

  Solding, Lotta (red./ed.) | Holmberg, Anna, Rämgård, Margareta, Esbjörnsson, Mattias (2015) Jämlik hälsa : en agenda för att främja innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa. Malmö högskola, 36, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2015) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam Mitt Skåne - slutrapport. Finsam, 63, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2014) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt : rapport 2 : samverkan i Utvägen. Finsam MittSkåne, 1-37, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Sundström, Malin, Blomqvist, Kerstin, Petersson, Pia, Rämgård, Margareta, Varland, Linda (2013) Inte samma mall för alla : om vård och omsorgsplanering i samverkan. Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, Kristianstad University, 35 s., ISSN 1652-9979, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (red./ed.) | Rämgård, Margareta (2013) Utvägen : ett salutogent samverkansprojekt finansierat av Finsam MittSkåne. Rapport 1 : deltagarnas upplevelser. FINSAM, 62, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Petersson Pia, Blomqvist, Kerstin (2012) Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården. Kommunförbundet Skåne, 46, ISBN 978-91-89661-52-3, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2011) Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i praktiken. Kommunförbundet Skåne, 87, ISBN 978-91-89661-49-3, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Neimenen Kristofersson, Tuija (2010) "Låt inte spindelväven växa i ditt hjärta" : en forskningscirkel om poesins verkan för sjuksköterskor i palliativ vård. Kommunförbundet Skåne, 68, ISBN 978-91-89661-41-7, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2010) Det sexuella rummet : en kunskapsverkstad om sexualitet och samliv i äldreomsorgen. Kommunförbundet Skåne, FoU Skåne, ISBN 978-91-89661-39-4, ISSN 1404-5419,

  Rämgård, Margareta (2010) Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården. Kommunförbundet Skåne, 87, ISBN 978-91-89661-43-1, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta (2009) Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skånska kommuner. Kommunförbundet Skåne, 153, ISBN 978-91-89661-38-7, ISSN 1404-5419, (PDF document) (application/pdf)
 • Other tasks and merits

 • International Medical Geography

  International Collaboration of Participatory Health Research

  Association of Local Authorities (in swedish; Kommunförbundet Skåne Member of Advisory board

  The Facultys coordinator with sociaty

  Member of the Faculty border

  Member of the pro- vice chancellors board for external relations

  Board Member in SPARC ( Swedish participatory action research community)

blackbox blackbox
MARGARETA RÄMGÅRD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F324, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657436
photo of Margareta Rämgård Margareta Rämgård