MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Kjellberg
utvecklare av forskningsstöd

citat I work with research support services at Malmö University Library and am a researcher in Information Studies with a doctoral degree from Lund University. My research interests include information practices, scholarly communication, digital communication and development of research libraries in relation to scholarly practices. I am especially interested in scholars’ uptake of new digital communication genres or formats like blogs or other networked digital tools, but also how research data management is included in scholarly practices today. citat
Coordinate the research support services at the Library at Malmö University. We support Access to research, Academic information seeking and information literacy, Knowledge production (e.g. use of reference management and research data management), Scholarly communication (including bibliometrics).

Contact details

E-mail:sara.kjellberg@mah.se
Telephone:040-66 57584
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D526b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö
Delivery address:75

Complete list of publications from Swepub
SAKJ - blog
LinkedIn presentation
ResearchGate profile
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tapia Lagunas, Pablo (2017) "Vägen från policy till praktik : ett studiebesök i Edinburgh Universitetsbiblioteks forskningsdatauniversum" Revy : tidsskrift for Danmarks forskningsbiblioteksforening;1, 6-8, Danmarks forskningsbiblioteksforening, ISSN 1904-1969, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grove, Andrew (red./ed.) | Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine (2016) "Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices" 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Fransson, Jonas (2016) "Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen" InfoTrend;1/2, 41-48, Svensk förening för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Kjellberg, Sara (2014) "Researchers’ Blogging Practices in Two Epistemic Cultures: The Scholarly Blog as a Situated Genre" Human IT;3, 36-77, University College of Borås, ISSN 1402-151X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Persson, Kristin, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Ericson, Kristina, Karlsson, Linda, Olsson, Carina, Tapia Lagunas, Pablo, Tornbjer, Eva, Vall, Martina (2016) "Bibliotekets doktorandstöd i ny form : från generisk kurs till kontextuellt lärande" (other) 1-16, Högskolan i Borås, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara (2016) "Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017" (poster) 1, Biblioteket, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Francke, Helena, Svensson, Aina, Ericsson, Urban (2015) "Institutionella arkiv som en ny typ av samling" (other) (PDF document) (application/pdf)

  Egevad, Per, Kjellberg, Sara, Rydberg, Helena (2014) "Analys av forskares publiceringsmönster för utveckling av bibliotekets forskarstöd" (paper) 8, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara (2013) "Shaping a trustworthy representation online : researchers’ use of social media" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna, Kjellberg, Sara (2013) "It’s all about keeping quiet : using focus group interviews to understand the everyday life of researchers in order to support their research" (peer-review paper)

  Huvila, Isto (red./ed.) | Kjellberg, Sara, Wiklund, Gunilla, Voog, Hanna (2013) "Developing research support services: focus group interviews as a method for librarians to understand the everyday life of researchers" (poster) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, Höie, Hanna (2017) På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata : Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016. Malmö högskolas bibliotek, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara (2016) Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek, 1-52, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Kjellberg, Sara, Stjernberg, Helena, Widmark, Jenny (2014) "Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen" URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kindling, Maxi, Greifeneder, Elke (red./ed.) | Dirndorfer Anderson, Theresa, Åström, Fredrik, Francke, Helena, Hartel, Jenna, Kjellberg, Sara (2014) "Storying research : conducting research in new formats and new voices" 1223 - 1226, iSchools, ISBN 0988490013, 978-0-9884900-1-7, ISSN 2325-6850, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
SARA KJELLBERG
UTVECKLARE AV FORSKNINGSSTÖD
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Medier och vetenskaplig publicering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Bibliotek 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D526b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57584
photo of Sara Kjellberg Sara Kjellberg