MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Gladoic Håkansson
Senior Lecturer

Peter Gladoic Håkansson, Associate Professor in Economic History. His research focus on different aspects of labour market change. In his latest book (editor together with Helena Bohman) "Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe", regional labour markets, mobility and the increasing urban-rural divide are investigated.


Research centres

Centre for Work Life and Evaluation Studies pil show

Research programme

Institute for Urban Research pil show

Contact details

E-mail:peter.hakansson@mau.se
Telephone:040-6658227
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, OR: B435
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Bohman, Helena, Håkansson, Peter G., Nestic, Danijel, Molnar, Dejan | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) "Spatial Inequality in Croatia and Serbia" Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, 55-70, Emerald Publishing Limited, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Peer-reviewed Journal Articles
  Hedenus, Anna, Backman, Christel, Håkansson, Peter (2019) "Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing jobseekers’ online networks" The International Journal of Human Resource Management;, Routledge, ISSN 0958-5192, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Karlsson, Tobias (2018) "På spaning efter springpojken : Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900" Historisk tidskrift;1, 33-62, Svenska historiska föreningen, ISSN 0345-469X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (2018) "Getting a job when times are bad : recruitment practices in Sweden before, during and after the Great Recession" Scandinavian Economic History Review;, Routledge, ISSN 0358-5522, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Tovatt, Caroline (2017) "Networks and labor market entry : a historical perspective" Labor History;1, 67-90, Routledge., ISSN 1469-9702, DOI [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2016) "The Non-Denominational Church as Fertile Soil : Musical Enculturation and Interests to Play Musical Instruments" The Finnish Journal of Music Education;2, 17-29, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Faculty of Music Education, Jazz and Folk Music, ISSN 1239-3908,

  Håkansson, Peter (2015) "Folkbildningen och det sociala kapitalet" Educare;1, 31-51, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Witmer, Hope (2015) "Social media and trust : a systematic literature review" Journal of Business and Economics;3, 517-524, Academic Star, ISSN 2155-7950, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2014) "Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 41-57, Göteborgs universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Scientific Journal Articles
  Håkansson, Peter Gladoic (2019) "Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne" MILSA Working Paper Series;2019:2, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter Gladoic, Zdravkovic, Slobodan (2019) "Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande : Tillvägagångssätt och utmaningar" MILSA Working Paper Series;2019:1, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter Gladoic (2019) "Riskbeteende och framtidstro bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne" MILSA working Paper Series;2019:3, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Håkansson, Peter (2018) "Recension av doktorsavhandling: Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel av Jack Lainpelto" Arbetsmarknad & Arbetsliv;24, 106 - 109, Karlstad universitet, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Languilaire, Jean-Charles Emile, Muhonen, Tuija, Berthelsen, Hanne, Håkansson, Peter, Lundsten, Jonas, Witmer, Hope (2017) "Missing voices on meaningful relationships in time and space" Community, Work and Family;1, 1-3, Routledge, ISSN 1366-8803, DOI [länk],

  Håkansson, Peter (2014) "Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv" Arbetsliv : forskning och utvärdering;2, 19, Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) "Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe" , Emerald, ISBN 9781789739428,

  Rämgård, Margareta, Håkansson, Peter, Björk, Josefin (2018) Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS), 96, ISBN 978-91-87997-08-2, 978-91-87997-09-9, ISSN 1654-6881, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975. Nordic Academic Press, 186, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  | Lundin, Johan A., Bjälesjö, Jonas, Håkansson, Peter (red./ed.) (2010) "Mycket mer än bara rock" : musik, ungdom och organisering. Svenskt rockarkiv/ Premiss förlag, 176, ISBN 978-91-85343-13-3,

  Chapters in Monographs
  Håkansson, Peter Gladoic, Andersson, Magnus | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Regional Inequalities in Sweden 1985-2014. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 17-30, ISBN 9781789739428,

  Bohman, Helena, Håkansson, Peter Gladoic, Thorsen, Inge | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Introduction : Spatial Inequalities in the Age of Rapid Technological Advances. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 1-14, ISBN 9781789739428,

  Andersson, Magnus, Håkansson, Peter Gladoic, Thorsen, Inge | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Centralization and Urbanization Tendencies in Norway. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald Publishing Limited, 31-54, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Bengtsson, Bo, Håkansson, Peter G., Karpestam, Peter | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Residential Mobility and Housing Policy : Continuity and Change in the Swedish Housing Regime. Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 139-158, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Håkansson, Peter | Johansson, Thomas, Sorbring, Emma (red./ed.) (2018) Unga som varken jobbar eller studerar i Sverige och Europa. Barn- och ungdomsvetenskap : Grundläggande perspektiv, Liber, 544-557, ISBN 978-91-47-11307-1,

  Håkansson, Peter | Haywood, Chris, Johansson, Thomas (red./ed.) (2017) Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill Service Sector in Sweden. Marginalized Masculinities : Contexts, Continuities and Change, Routledge, 67-82, ISBN 9780415347570,

  Håkansson, Peter | Boozon, Stellan, Hansson, Krister, Imnander, Maj-Britt, Bergquist, Tove (red./ed.) (2014) Kan socialt kapital formeras i studieförbunden?. Årsbok om folkbildning 2013 : Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 131-145, ISBN 978-91-980213-2-5, ISSN 1104-5094,

  Håkansson, Peter, Pettersson, Lars | Panican, Alexandru (red./ed.) (2014) Yrkesutbildning på arbetsplats : ett institutionellt perspektiv. Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv, Dialogos, 179-202, ISBN 978-91-7504-278-7,

  Håkansson, Peter | Askander, Mikael, Lundin, Johan A., Söderman, Johan (red./ed.) (2014) Musik, kulturprogram och socialt kapital. Coda : andra antologin om Musik och Samhälle, Kira, 333-342, ISBN 978-91-980921-9-6,

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Introduktion. Yrkesutbildningen och den ekonomiska historien.. Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975, Nordic Academic Press, 9-19, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Övergångsregim och förändring : om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad. Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975, Nordic Academic Press, 121-154, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Hansson, Lars (red./ed.) (2013) Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?. Fokus på arbetarhistoria : texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona., Centrum för arbetarhistoria, 24-45, ISBN 978-91-979661-2-2, ISSN 1654-2908, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Lundin, Johan A. (red./ed.) (2012) Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk?. Intro : En antologi om Musik och Samhälle, Kira, 291-304, ISBN 978-91-979150-5-2,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) | Lundin, Johan A., Håkansson, Peter, Nilsson, Fredrik (2009) Rockmusik och folkbildarnas gränser. Malmö högskola, 137-156, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Lundin, Johan A., Håkansson, Peter | Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) (2009) Rock för ett hus : En komparativ undersökning av tillkomsten av musikhus i Malmö och Lund under 1980-talet. Populärmusik, uppror och samhälle, Malmö högskola, 65-86, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Conference Contributions
  Bengtsson, Bo, Håkansson, Peter, Karpestam, Peter (2018) "Housing Regimes and Labour Market Mobility" 7th Malmö Real Estate Research Conference, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Zdravkovic, Slobodan, Mangrio, Elisabeth, Håkansson, Peter, Westerling, Ragnar (2018) "A support platform for migration and health (MILSA 2.0), Sweden" 11th European Public Health Conference Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe European Journal of Public Health;, (other) 472-472, Oxford University Press, ISSN 1101-1262,

  Håkansson, Peter, Andersson, Magnus | Andersson, Magnus, Palm, Peter (red./ed.) (2017) "Institutional and structural change : effects on employment and house prices on local markets in Sweden 1985–2014" Book of Proceedings 6th Malmö Real Estate Research Conference; 6th Malmö Real Estate Research Conference, 225-243, Malmö University, Department of Urban studies, Real Estate Unit, ISBN 978-91-7104-782-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Björk, Fredrik, Brunnström, Pål, Lindholm, Tommy, Lundberg, Susanna, Ristilammi, Per-Markku (2016) "New voices in the narratives of the city" Reinterpreting cities, EAUH, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Witmer, Hope | Isidorsson, Tommy (red./ed.) (2014) "Social Media and Trust : A systematic literature review" Book of Abstracts and Programme;, (other) 154, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Håkansson, Peter, Lindkvist Scholten, Christina | Isidorsson, Tommy (red./ed.) (2014) "McJobs : Stress related symptoms among men and women in the high-touch sector" Book of Abstracts and Programme;, (other) 105, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2014) "Non-denominational church as fertile soil : Learning and social capital in higher music education" , (other)

  Nilsson, Fredrik, Lundin, Johan A., Håkansson, Peter (2007) "Rockens roll som folkbildare" , (peer-review paper)

  Lundin, Johan A., Nilsson, Fredrik, Håkansson, Peter (2007) "Rock`n`roll och folkbildarnas gränser" , (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Håkansson, Peter, Nilsson Mohammadi, Robert (2018) Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet, 32, (PDF document) (application/pdf)

  Herz, Marcus, Håkansson, Peter (2017) Utvärdering av Oden. Delrapport 3 : Samverkan. Malmö högskola, 24, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2016) Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, 1-23, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2016) "Finnas för alla medborgare…” : utvärderingsrapport om det mångkulturella perspektivet inom utbildningen Skydd mot olyckor (SMO). Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola, 61, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Ahlstrand, Roland, Muhonen, Tuija, Petersson, Harry, Scholten, Christina (red./ed.) (2014) Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, 19, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Harding, Tobias (2014) Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av studieförbundens kulturprogram. Folkbildningsrådet, 96, ISBN 978-91-88692-54-2, ISSN 1650-7959, URL [länk],

  Harding, Tobias, Håkansson, Peter, Tannå, Sara (2014) Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram.. Folkbildningsrådet, ISBN 978-91-88692-56-6, URL [länk],

  Håkansson, Peter (2013) Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2013) Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PETER
GLADOIC HÅKANSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, OR: B435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658227
photo of Peter Gladoic Håkansson Peter Gladoic Håkansson