MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Peter Håkansson
postdoktor

Contact details

E-mail:peter.hakansson@mah.se
Telephone:040-66 58227
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 8, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Languilaire, Jean-Charles Emile, Muhonen, Tuija, Berthelsen, Hanne, Håkansson, Peter, Lundsten, Jonas, Witmer, Hope (2017) "Missing voices on meaningful relationships in time and space" 1-3, Routledge, ISSN 1366-8803, DOI [länk],

  Peer-reviewed Journal Articles
  Håkansson, Peter, Tovatt, Caroline (2017) "Networks and labor market entry : a historical perspective" Labor History;1, 67-90, Routledge., ISSN 1469-9702, DOI [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2016) "The Non-Denominational Church as Fertile Soil : Musical Enculturation and Interests to Play Musical Instruments" The Finnish Journal of Music Education;2, 17-29, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Faculty of Music Education, Jazz and Folk Music, ISSN 1239-3908,

  Håkansson, Peter (2015) "Folkbildningen och det sociala kapitalet" Educare;1, 31-51, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Witmer, Hope (2015) "Social media and trust : a systematic literature review" Journal of Business and Economics;3, 517-524, Academic Star, ISSN 2155-7950, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2014) "Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 41-57, Göteborgs universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Articles
  Håkansson, Peter (2014) "Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv" Arbetsliv : forskning och utvärdering;2, 19, Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) | (2013) Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975. Nordic Academic Press, 186, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Lundin, Johan A., Bjälesjö, Jonas, Håkansson, Peter (red./ed.) | (2010) "Mycket mer än bara rock" : musik, ungdom och organisering. Svenskt rockarkiv/ Premiss förlag, 176, ISBN 978-91-85343-13-3,

  Chapters in Monographs
  Boozon, Stellan, Hansson, Krister, Imnander, Maj-Britt, Bergquist, Tove (red./ed.) | Håkansson, Peter (2014) Kan socialt kapital formeras i studieförbunden?. Föreningen för folkbildningsforskning, 131-145, ISBN 978-91-980213-2-5, ISSN 1104-5094,

  Panican, Alexandru (red./ed.) | Håkansson, Peter, Pettersson, Lars (2014) Yrkesutbildning på arbetsplats : ett institutionellt perspektiv. Dialogos, 179-202, ISBN 978-91-7504-278-7,

  Askander, Mikael, Lundin, Johan A., Söderman, Johan (red./ed.) | Håkansson, Peter (2014) Musik, kulturprogram och socialt kapital. Kira, 333-342, ISBN 978-91-980921-9-6,

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (2013) Introduktion. Yrkesutbildningen och den ekonomiska historien.. Nordic Academic Press, 9-19, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) | Håkansson, Peter (2013) Övergångsregim och förändring : om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad. Nordic Academic Press, 121-154, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Lars (red./ed.) | Håkansson, Peter (2013) Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?. Centrum för arbetarhistoria, 24-45, ISBN 978-91-979661-2-2, ISSN 1654-2908, (PDF document) (application/pdf)

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) | Lundin, Johan A., Håkansson, Peter, Nilsson, Fredrik (2009) Rockmusik och folkbildarnas gränser. Malmö högskola, 137-156, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) | Lundin, Johan A., Håkansson, Peter (2009) Rock för ett hus : En komparativ undersökning av tillkomsten av musikhus i Malmö och Lund under 1980-talet. Malmö högskola, 65-86, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Conference Contributions
  Nilsson, Fredrik, Lundin, Johan A., Håkansson, Peter (2007) "Rockens roll som folkbildare" (peer-review paper)

  Reports
  Håkansson, Peter (2016) Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, 1-23, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2016) "Finnas för alla medborgare…” : utvärderingsrapport om det mångkulturella perspektivet inom utbildningen Skydd mot olyckor (SMO). Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola, 61, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Harding, Tobias (2014) Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av studieförbundens kulturprogram. Folkbildningsrådet, 96, ISBN 978-91-88692-54-2, ISSN 1650-7959, URL [länk],

  Harding, Tobias, Håkansson, Peter, Tannå, Sara (2014) Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram.. Folkbildningsrådet, ISBN 978-91-88692-56-6, URL [länk],

  Ahlstrand, Roland, Muhonen, Tuija, Petersson, Harry, Scholten, Christina (red./ed.) | Håkansson, Peter (2014) Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, 19, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2013) Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2013) Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Isidorsson, Tommy (red./ed.) | Håkansson, Peter, Witmer, Hope (2014) "Social Media and Trust : A systematic literature review" 154, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Isidorsson, Tommy (red./ed.) | Håkansson, Peter, Lindkvist Scholten, Christina (2014) "McJobs : Stress related symptoms among men and women in the high-touch sector" 105, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2014) "Non-denominational church as fertile soil : Learning and social capital in higher music education"
blackbox blackbox
PETER HÅKANSSON
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Kultur och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 NI, rum NI: Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58227
photo of Peter Håkansson Peter Håkansson