MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Asli Pehlivan Rhodin
Doctoral student

I'm a PhD student working in atomic astrophysics at Malmö University with my supervisor Henrik Hartman and co-supervisor Per Jönsson. My thesis is focused on the atomic parameters of neutral and singly ionised ions for astrophysical applications.

Contact details

E-mail:asli.pehlivan@mah.se
Telephone:040-66 57659
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57659
photo of Asli Pehlivan Rhodin Asli Pehlivan Rhodin