MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Fred
Postdoc

Mats research aims to expand our understanding of, what is sometimes referred to as, the projectification of public administration – the proliferation of projects activities and the processes of “projectifying” ordinary activities in public organizations. Despite quite heavy critique, projects as an organizational solution seem to be growing in numbers in public organizations, and ordinary, routine, day-to-day activities are framed or presented as projects.

What are the driving forces behind this development and how does it effects public organizations? Mats work is inspired by critical management scholars and researchers engaged in political and organizational ethnography.


Research centres

Centre for Work Life and Evaluation Studies pil show

Contact details

E-mail:mats.fred@mau.se
Telephone:040-6657274
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

Research project: Cooperation and autonomy
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Fred, Mats (2018) Projectification : the Trojan horse of local government. Faculty of Social Science, Lund University, 230, ISBN 978-91-7753-452-5, 978-91-7753-453-2, ISSN 0460-0037, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Fred, Mats (2019) "Local government projectification in practice : a multiple institutional logic perspective" Local Government Studies;, 1-20, Routledge, ISSN 0300-3930, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Mukhtar-Landgren, Dalia (2018) "Re-compartmentalizing local policies? The translation and mediation of European structural funds in Sweden" Critical Policy Studies, Taylor & Francis, ISSN 1946-0171, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Hall, Patrik (2017) "A Projectified Public Administration How Projects in Swedish Local Governments Become Instruments for Political and Managerial Concerns" Statsvetenskaplig tidskrift;1, 185-205, Statsvetenskapliga förbundet, ISSN 0039-0747, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats (2015) "Projectification in Swedish municipalities : a case of porous organizations" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 49-68, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasson, Henna, Andersson, Mats, Bejerholm, Ulrika (2011) "Barriers in implementation of evidence-based practice : supported employment in Swedish context" Journal of health organization and management;3, 332-345, Emerald, ISSN 1477-7266, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Fred, Mats (2013) "Programteoretiskt lärande : hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?" , 16, Malmö högskola, Centum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  | Hodgson, Damian, Fred, Mats, Bailey, Simon, Hall, Patrik (red./ed.) (2019) "The Projectification of the Public Sector" , Routledge, ISBN 9780367183332, 9781138298545, 9781315098586, DOI [länk],

  Chapters in Monographs
  Fred, Mats | Dymitrow, Mirek, Ingelhag, Karin (red./ed.) (2019) In the shadow of innovation : projectification of local government. Anatomy of a 21st-century sustainability project : The untold stories, Chalmers University of Technology, 13-20, ISBN 978-91-984166-3-3, (PDF document) (application/pdf)

  Mukhtar-Landgren, Dalia, Fred, Mats (2019) Agents, Techniques, and Tools of Projectification. The Projectification of the Public Sector, Routledge, 189-208, ISBN 978-1-138-29854-5, 978-0-367-18333-2, 978-1-315-09858-6, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats | Algehed, Jessica, Erica, Eneqvist, Jensen, Christian, Lööf, Jenny (red./ed.) (2019) Projektifieringens möjligheter och utmaningar. INNOVATION OCH STADSUTVECKLING : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, Mistra Urban Futures, 41-52, ISBN 978-91-89049-08-6, (PDF document) (application/pdf)

  Mukhtar-Landgren, Dalia, Fred, Mats | Godenhjelm, Sebastian, Jensen, Christian, Sjöblom, Stefan (red./ed.) (2019) Projektifiering : Hur stora förhoppningar i Bryssel översätts till svensk kommunal praktik. Innovation och projektifiering : Att styra och leda handlingskapaciteten, Nordic Academic Press, 75-99, ISBN 978-91-88909-16-9,

  Fred, Mats, Nordesjö, Kettil | Augustinsson, Erika (red./ed.) (2018) Effektmätning : en överblick. Alla pratar om det, men få gör det : en handbok i effektmätning, Mötesplats Social Innovation, 62-67, URL [länk],

  Conference Contributions
  Jakobsson, Erik, Fred, Mats (2013) "Little pieces of a large puzzle : evaluation use and impact" (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Fred, Mats (2019) Förändring under ytan : Kommunerna och EU-projekt. Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, (PDF document) (application/pdf)

  Bohman, Helena, Edvik, Anders, Fred, Mats (2016) Nygammalt : rapport från områdesutveckling i Södra Sofielund/Seved, Malmö stad. Malmö högskola, 78, ISBN 9789187997051, 9789187997044, ISSN 1654-6881,

  Sävenstrand, Andreas, Svensson, Lennart, Holmström, Per, Forssell, Rebecka, Fred, Mats (2012) Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi. SPeL - Strategisk påverkan och lärande, 47, Other Spel-rapport nr 5, 2012, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Aggestam, Josefin, Svensson, Lennart, Jakobsson, Erik (2012) Little pieces of a large puzzle - sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket, 56, ISBN 978-91-86987-31-2, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Aggestam, Josefin (2012) Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering. Malmö högskola, 22, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats (red./ed.) | (2011) Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne. Malmö högskola, 43, ISBN 978-91-7104-359-7, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Aggestam, Josefin, Andersson, Mats (2010) Vägen till meningsfull sysselsättning. Malmö högskola, 48, ISBN 978-91-7104-355-9, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Andersson, Mats, Nordesjö, Kettil (2010) Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mats (2009) Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne. Malmö högskola, 48, ISBN 978-91-7104-057-2, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mats, Ek, Anne-Charlotte (2008) Utvärdering av utbildning : våld mot kvinnor och barn i nära relationer. Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, Malmö högskola, 1-20, URL [länk],

  Andersson, Mats, Aggestam, Josefin, Tranquist, Joakim (2007) Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus. Malmö högskola, 169, ISBN 978-91-7104-041-1, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS FRED
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657274
www.mah.se
photo of Mats Fred Mats Fred