MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Åsa Alftberg
Senior Lecturer

I am interested in how body and materiality create meaning in everyday life. My research concerns the concept of (dis)ability, and how certain bodies are considered as normal and others as deviant. I use ethnography to study experiences of hearing loss and how meaning is created and negotiated in the intersection of the body, hearing aids/technology and everyday soundscapes. Another research area is the ageing process, and how cultural beliefs and norms shape the experiences of ageing. For example, I study how older people's use of medicines affects the perception of the body, ageing and identity. I also conduct research on palliative care for frail older persons in nursing homes.


Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:asa.alftberg@mau.se
Telephone:040-6657964
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Alftberg, Åsa (2017) "Ett hälsosamt aktivt liv som ideal" Ikaros :Tidskrift om människan och vetenskapen;1, 8-9, Folkets bildningsförbund, ISSN 1796-1998, (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Ekström, Kajsa, Spelmans, Sanna, Ahlström, Gerd, Nilsen, Per, Alftberg, Åsa, Wallerstedt, Birgitta, Behm, Lina (2019) "Next of kin`s perceptions of the meaning of participation in the care of older persons in nursing homes : a phenomenographic study." Scandinavian Journal of Caring Sciences;1, 1-9, Wiley, ISSN 1471-6712, Other 30604875, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa, Johansson, Maria, Ahlström, Gerd (2019) "Ambivalence among staff regarding ageing with intellectual disabilities : Experiences and reflections" Journal of Intellectual Disability;, 1-18, Sage, ISSN 1744-6295, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa, Ahlström, Gerd, Nilsen, Per, Behm, Lina, Sandgren, Anna, Benzein, Eva, Wallerstedt, Birgitta, Rasmussen, Birgit H (2018) "Conversations about Death and Dying with Older People : An Ethnographic Study in Nursing Homes" Healthcare;2, 63, MDPI, ISSN 2227-9032, Other 29899220, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa, Bengtsen, Peter (2018) "The Sci-Fi Brain : Narratives in Neuroscience and Popular Culture" Culture Unbound : Journal of Current Cultural Research;1, 11-30, Linköpings universitet, ISSN 2000-1525, (PDF document) (application/pdf)

  Wallerstedt, Birgitta, Behm, Lina, Alftberg, Åsa, Sandgren, Anna, Benzein, Eva, Nilsen, Per, Ahlström, Gerd (2018) "Striking a Balance : A Qualitative Study of Next of Kin Participation in the Care of Older Persons in Nursing Homes in Sweden" Healthcare;2, 1-16, MDPI, ISSN 2227-9032, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa (2017) "New objects, old age: the material culture of growing old" Ethnologia Fennica;, 23-34, Seurasaarisäätiö, ISSN 0355-1776,

  Monographs
  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | (2016) "Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer" , 186, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Alftberg, Åsa | Nilsson, Jenny, Nylund Skog, Susanne, Skott, Fredrik (red./ed.) (2019) Ta en tablett. Sånt vi bara gör, Institutet för språk och folkminnen, 114-115, ISBN 978-91-7331-955-3,

  Alftberg, Åsa, Hansson, Kristofer | Nordgren, Lars, Hansson, Kristofer (red./ed.) (2018) Vinsten med att ta ansvar för hälsa. Health Management : vinst, värde, kvalitet i hälso- och sjukvården, Sanoma Utbildning, 135-152, ISBN 978-91-523-5606-7,

  Magnússon, Finnur (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2018) Med hänsyn till ålder. Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap., Studentlitteratur, 161-172, ISBN 978-91-44-12207-6,

  Salomonsson, Karin (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2018) Det låsta skåpet : Gränser och medicinering inom äldreomsorgen.. Mitt och ditt : Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse., Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, 153-166, ISBN 978-91-983690-5-2, ISSN 2001-7529, (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Kristofer, Idvall, Markus (red./ed.) | Alftberg, Åsa, Rosenqvist, Johanna (2017) Meetings with complexity : Dementia and participation in art educational situations. Interpreting the brain in society : Cultural reflections on neuroscientific practices, Arkiv förlag, 109-126, ISBN 9789179242930,

  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (2016) Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning. Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 9-30, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510,

  Alftberg, Åsa | Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) (2016) Vara av eller på? Cochleaimplantat och ljudmiljöer.. Ljud tar plats : Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer., Lund University, 31-51, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Hansson, Kristofer, Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet (2017) "Sound takes place : Disability Perspective on Sound Environments" NNDR (Nordic Network on Disability Research) 14th Research Conference, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Kristofer, Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Svensson, Matilda (2015) "Social, Cultural and Historical Aspects of Hearing Impairment : Identity and Modern Sound Environments." Nordic Network on Disability Research (NNDR) 13th Research conference, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Liljefors, Max, Alftberg, Åsa (2019) Konst som resurs i geriatrisk vård : Rapport från ett följeforskningsprojekt om "Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus.". Kulturförvaltningen, Region Stockholm, ISBN 978-91-984448-3-4, (PDF document) (application/pdf)

  Krantz, Oskar (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2015) Ansvar och kontroll : levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat. Department of Health and Welfare Studies, Faculty of Health and Society, Malmö University, 13, (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa (2015) Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel.. Lund University, 1-37, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Previous publications
blackbox blackbox
ÅSA ALFTBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657964
photo of Åsa Alftberg Åsa Alftberg