MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Katarina Sjögren Forss
postdoc

citat Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet, om hälsoläget hos nyanlända flyktingar i Sverige, flyktingars erfarenheter av hälso-och sjukvård i mottagarlandet och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att vårda personer med annan kulturell bakgrund än sin egen. Hon är även knuten till forskningsprojektet Jämlik hälsa/Hälsofrämjande innovation i samverkan. citat

Contact details

E-mail:katarina.sjogren.forss@mah.se
Telephone:040-6657036
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Sjögren Forss, Katarina, Nilsson, Jane, Borglin, Gunilla (2018) "Registered nurses’ and older people’s experiences of participation in nutritional care in nursing homes: a descriptive qualitative study" BMC Nursing;, 17:19, BMC, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wong, Arnold Y L, Sjögren Forss, Katarina, Jakobsson, Jenny, Schoeb, Veronika, Kumlien, Christine, Borglin, Gunilla (2018) "Older adult`s experience of chronic low back pain and its implications on their daily life : Study protocol of a systematic review of qualitative research" Systematic reviews;1, 81, BioMed Central, ISSN 2046-4053, Other 29793522, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjögren Forss, Katarina, Stjernberg, Louise, Ekvall Hansson, Eva (2017) "Osteoarthritis and fear of physical activity—The effect of patient education" Cogent Medicine;1328820, 5, Cogent OA, ISSN 2331-205X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ljungbeck, Birgitta, Sjögren Forss, Katarina (2017) "Advanced nurse practitioners in municipal healthcare as a way to meet the growing healthcare needs of the frail elderly: a qualitative interview study with managers, doctors and specialist nurses" BMC Nursing;, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Sjögren Forss, Katarina (2017) "Refugees’ experiences of healthcare in the host country: a scoping review" BMC Health Services Research;17:814, 1-16, BioMed Central, ISSN 1472-6963, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Previous publications
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657036
photo of Katarina Sjögren Forss Katarina Sjögren Forss