MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Katarina Sjögren Forss
postdoc

citat Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes tidigare forskning handlar dels om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet och dels om faktorer som påverkar vårdpersonals rörlighet på arbetsmarknaden. Hon har även varit projektsamordnare i ett europeiskt forskningsprojekt som syftade till att ta fram rekommendationer för planering av äldres boende. Påbörjade hösten 2016 en tvåårig postdoc som syftar till att studera kulturkompetens inom sjuksköterskeutbildning. citat

Contact details

E-mail:katarina.sjogren.forss@mah.se
Telephone:040-6657036
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657036
photo of Katarina Sjögren Forss Katarina Sjögren Forss