MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Walldén
Associate Senior Lecturer

PhD in Swedish and Didactics with an interest in instruction, texts and pedagogic communication in second language teaching. My research is lagerly based on linguistic and sociological theories.


Research programme

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil show

Contact details

E-mail:robert.wallden@mau.se
Telephone:040-6658094
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

Profile Researchgate
ORCID
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Walldén, Robert (2019) Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 338, ISBN 978-91-7104-957-5, 978-91-7104-956-8, ISSN 1651-4513, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Walldén, Robert (2019) "Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 6" Forskning om undervisning och lärande;2, 95-110, Lärarstiftelsen, ISSN 2001-6131, (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2019) "Scaffolding or side-tracking? : The role of knowledge about language in content instruction" Linguistics and Education;, 100760, Elsevier, ISSN 0898-5898, DOI [länk],

  Walldén, Robert (2019) "Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning" Pedagogisk forskning i Sverige;3-4, 35-60, SWERA, Swedish Educational Research Association, ISSN 1401-6788, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2017) "Assessed into form : The discourse of formative assessment in teacher Facebook interaction" Educare;2, 130-144, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2017) "Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel : ett funktionellt perspektiv" Forskning om undervisning och lärande;2, 100-120, Lärarstiftelsen i samverkan med Lärarförbundet, ISSN 2001-6131, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Walldén, Robert | Hipkiss, Anna Maria, Holmberg, Per, Olvergård, Lotta, Thyrberg, Kajsa, Ängsal, Magnus P. (red./ed.) (2018) "Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6" Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) Grammatik, kritik, didaktik : Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik;, 129-146, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, ISBN 978-91-87850-70-7, ISSN 1652-3105, (PDF document) (application/pdf)
 • Other tasks and merits

 • Advising reviewer of the national test in History for school year 2018/2019 from a second language perspective

  Participant in a consultation regarding revisions of the national curriculum for Swedish as a Second Language (Swedish National Agency of Education, 2019)

blackbox blackbox
ROBERT WALLDÉN
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658094
photo of Robert Walldén Robert Walldén