MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Fransson
research funding developer

Coordinator research support service with a focus on research data management. Strategic publishing, findability and search services are other interests.

During 2016 I am project leader of a library project concerning making research data available.

I am also a researcher in Library and Information Science, findability and search behaviour are two central research interests.


Contact details

E-mail:jonas.fransson@mah.se
Telephone:040-6657603
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:75

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Grove, Andrew (red./ed.) | Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine (2016) "Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices" 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Fransson, Jonas (2016) "Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen" 41-48, Svensk förening för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara (2016) "Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017" (poster) 1, Biblioteket, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, Höie, Hanna (2017) På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata: Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016. Malmö högskolas bibliotek, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara (2016) Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek, 1-52, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JONAS FRANSSON
UTVECKLARE AV FORSKNINGSSTÖD
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Medier och vetenskaplig publicering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657603
photo of Jonas Fransson Jonas Fransson