MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Mellgren
senior lecturer

Contact details

E-mail:caroline.mellgren@mah.se
Telephone:040-6657941
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Mellgren, Caroline (2011) What`s neighbourhood got to do with it? : the influence of neighbourhood context on crime and reactions to crime. Faculty of Health and Society, Malmö University, 80, ISBN 978-91-7104-250-7, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2015) "The role of visibility for a minority’s exposure to (hate) crime and worry about crime : a study of the Traveller community" International review of victimology;3, 303-319, Sage, ISSN 0269-7580, DOI [länk],

  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2015) "The other way around : The Roma minority´s view on doing research on sensitive topics" International Journal of Social Science Studies;4, 14-24, Redfame, ISSN 2324-8033, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2011) "Neighbourhood disorder and worry about criminal victimization in the neighbourhood" International Review of Victimology;3, A B Academic, ISSN 0269-7580,

  Mellgren, Caroline (2011) "Neighbourhood influence on fear of crime and victimization in Sweden: a review of the crime survey literature" Internet journal of criminology;, New University Press, flashmouse publishing ltd., ISSN 2045-6743, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Kriminologi : en studiehandbok. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Chapters in Monographs
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva, Torstensson Levander, Marie (2014) Kriminologin i akademin. Studentlitteratur, 15-30, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Att möta & mäta i Malmö. Studentlitteratur, 145-158, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Nilsson, Eva-Lotta, Svalin, Klara (2014) Att söka, samla och värdera information. Studentlitteratur, 111-144, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Student, forskning och etik. Studentlitteratur, 89-110, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Fusk. Studentlitteratur, 81-88, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Lärande : rum, tid och mod. Studentlitteratur, 47-80, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Cools, Marc, De Ruyver, Brice, Easton, Marleen, Pauwels, Lieven, Ponsaers, Paul, Vande Walle, Gudrun, Vander Beken, Tom, Vander Laenen, Freya, Verhage, Antoinette, Vermeulen, Gert, Vynckier, Gerwinde (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2012) Variance in avoidance behaviour between residential neighbourhoods - context or composition? : a multilevel approach. Maklu, 157-172, ISBN 978-90-466-0541-7,

  Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2010) Population density, disadvantage, disorder and crime: testing competing neighbourhood level theories in two urban settings. Maklu Publishing, s 183-202, ISBN 978-90-466-0327-7,

  Reports
  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2014) Riskanalys i polisverksamhet : fungerar det? Slutrapport från ett utvärderingsprojekt. Rikspolisstyrelsen, 73, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Utvärdering av SARA : SV. Rikspolisstyrelsen,

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Riskanalys i polisverksamhet. Rikspolisstyrelsen,

  Mellgren, Caroline, Kronkvist, Karl (2013) Trygghet i lokalområdet : resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 118, ISBN 978-91-7104-484-6, 978-91-7104-485-3, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2012) Riskanalys i polisverksamhet : utvärdering av polisens arbete med riskanalys för våld på individnivå - Skånemodellen och Check 10 (+). Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, 108, ISBN 978-91-7104-445-7, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2008) Processutvärdering av Trygga gatan. Ett projekt för minskad brottslighet och ökad trygghet i nöjeslivsmiljö.. 51, ISBN 978-91-7104-217-0, ISSN 1665-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2007) Våldsbrottsligheten - ökande, minskande eller konstant? Ett diskussionsunderlag. ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2007) Brottsutvecklingen i Skåne, en introduktion.. ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie (2014) "Stability and Change of Urban Neighbourhoods" 168-169, The Swedish National Counsil for Crime Prevention, ISBN 978-91-87335-28-0, URL [länk],
blackbox blackbox
CAROLINE MELLGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657941
photo of Caroline Mellgren Caroline Mellgren