MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Finnur Magnusson
Professor

citat My research has focuse upon two major topics: class formation in the North Atlantic and the study of old age and the ageing body in eldercare citat

Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:finnur.magnusson@mau.se
Telephone:040-6657475
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Magnusson, Finnur (2014) "RReshaping eldercare towards new professions" Social work;2, 179-191, Mykolas Romeris university, ISSN 2029-2775, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Magnusson, Finnur (2012) "Longevity, social work and social innovations : a Swedish example" Mykolas Romeris University : Research papers : Societal Innovations for Global Growth;1, 739-748, Mykolos Romeris university, ISSN 2335-2450, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Magnusson, Finnur, Kiwi, Mahin (2011) "Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö" Socialmedicinsk tidskrift;3, 225-232, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk],

  Monographs
  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Staaf, Annika, Magnusson, Finnur, Rosén, Annika, Zanderin, Lars, Hydén, Håkan, Nyström, Birgitta, Schömer, Eva, Silander, Daniel, Wolmesjö, Maria (2007-10) Mänskliga rättigheter i svensk belysning. Liber förlag, ISSN 978-91-47-08748-8,

  Chapters in Monographs
  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2014) Berättelser från ett liv mellan två världar : åldrande kvinnliga migranter i Malmö. Studentlitteratur, 109-121, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2013) Etnografiska bedrägerier : reflektioner kring fältarbete och den Andre. Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola, 99-107, ISBN 978-91-7104-535-5, (PDF document) (application/pdf)

  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2007) Åldrandets utanförskap. Liber, s 175-186, ISBN 978-91-47-08748-8,

  Reports
  Magnusson, Finnur, Löfgren, Tor, Hjelm, Kristina (2007) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö stad, ISSN 1654-5621,
blackbox blackbox
FINNUR MAGNUSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657475
Finnur Magnusson