MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Finnur Magnusson
Professor

Contact details

E-mail:finnur.magnusson@mau.se
Telephone:040-6657475
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Magnusson, Finnur (2014) "RReshaping eldercare towards new professions" Social work;2, 179-191, Mykolas Romeris university, ISSN 2029-2775, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Magnusson, Finnur (2012) "Longevity, social work and social innovations : a Swedish example" Mykolas Romeris University : Research papers : Societal Innovations for Global Growth;1, 739-748, Mykolos Romeris university, ISSN 2335-2450, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Magnusson, Finnur, Kiwi, Mahin (2011) "Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö" Socialmedicinsk tidskrift;3, 225-232, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk],

  Monographs
  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Staaf, Annika, Magnusson, Finnur, Rosén, Annika, Zanderin, Lars, Hydén, Håkan, Nyström, Birgitta, Schömer, Eva, Silander, Daniel, Wolmesjö, Maria (2007-10) Mänskliga rättigheter i svensk belysning. Liber förlag, ISSN 978-91-47-08748-8,

  Chapters in Monographs
  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2014) Berättelser från ett liv mellan två världar : åldrande kvinnliga migranter i Malmö. Studentlitteratur, 109-121, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2013) Etnografiska bedrägerier : reflektioner kring fältarbete och den Andre. Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola, 99-107, ISBN 978-91-7104-535-5, (PDF document) (application/pdf)

  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2007) Åldrandets utanförskap. Liber, s 175-186, ISBN 978-91-47-08748-8,

  Reports
  Magnusson, Finnur, Löfgren, Tor, Hjelm, Kristina (2007) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö stad, ISSN 1654-5621,
blackbox blackbox
FINNUR MAGNUSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657475
Finnur Magnusson