MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingela Kolfjord
Senior Lecturer

Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:ingela.kolfjord@mau.se
Telephone:040-6657442
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Kolfjord, Ingela (2011) "En skolas implementering av kamratmedling" , 77-97, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Kolfjord, Ingela (2009) "Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka elevers relationsskapande" EDUCARE;2-3, s 119-135, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Kolfjord, Ingela (2008) "Kan idrotten vara brottsreducerande" Idrottsforum.org;080206, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-722, URL [länk],

  Kolfjord, Ingela (2007) "Från projekt till modell : vad krävs för att ett projekt ska övergå till ett permanent stadium?" Svensk idrottsforskning;3/4, Årgång 16 s 62-65, Sveriges Riksidrottsförbund, ISSN 1103-4629,

  Monographs
  Kolfjord, Ingela (2009) Konflikthantering i skolan : kamratmedling framför nolltolerans. Bokbox Förlag, 123 s, ISBN 978-91-86980-47-4,

  Kolfjord, Ingela (2003) Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag. Bokbox, 281, ISBN 91-86980-28-9,

  Chapters in Monographs
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd, Kolfjord, Ingela (2011) Föräldrar och skola i samverkan. Gleerups, 174-189, ISBN 9140676056,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2011) Kamratförmedling - Eleven, den problemlösande aktören. Gleerups, 159-174, ISBN 9140676056,

  Palm, Mimmi (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2010) Vem löser bråket - skolan eller polisen?. Lärarförbundets bokförlag, ISBN 91-977615-6-7,

  Reports
  Kolfjord, Ingela (2007) Från projekt till modell : Helamalmö - motion, integration och brottsförbyggande arbete. Sveriges Riksidrottsförbund, 72,
blackbox blackbox
INGELA KOLFJORD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657442
photo of Ingela Kolfjord Ingela Kolfjord