MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingela Kolfjord
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:ingela.kolfjord@mau.se
Telephone:040-6657442
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Kolfjord, Ingela (2011) "En skolas implementering av kamratmedling" , 77-97, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Kolfjord, Ingela (2009) "Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka elevers relationsskapande" EDUCARE;2-3, s 119-135, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Kolfjord, Ingela (2008) "Kan idrotten vara brottsreducerande" Idrottsforum.org;080206, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-722, URL [länk],

  Kolfjord, Ingela (2007) "Från projekt till modell : vad krävs för att ett projekt ska övergå till ett permanent stadium?" Svensk idrottsforskning;3/4, Årgång 16 s 62-65, Sveriges Riksidrottsförbund, ISSN 1103-4629,

  Monographs
  Kolfjord, Ingela (2009) Konflikthantering i skolan : kamratmedling framför nolltolerans. Bokbox Förlag, 123 s, ISBN 978-91-86980-47-4,

  Kolfjord, Ingela (2003) Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag. Bokbox, 281, ISBN 91-86980-28-9,

  Chapters in Monographs
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd, Kolfjord, Ingela (2011) Föräldrar och skola i samverkan. Gleerups, 174-189, ISBN 9140676056,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2011) Kamratförmedling - Eleven, den problemlösande aktören. Gleerups, 159-174, ISBN 9140676056,

  Palm, Mimmi (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2010) Vem löser bråket - skolan eller polisen?. Lärarförbundets bokförlag, ISBN 91-977615-6-7,

  Reports
  Kolfjord, Ingela (2007) Från projekt till modell : Helamalmö - motion, integration och brottsförbyggande arbete. Sveriges Riksidrottsförbund, 72,
blackbox blackbox
INGELA KOLFJORD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657442
photo of Ingela Kolfjord Ingela Kolfjord