MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lars Plantin
Vice Dean/Professor

Lars Plantin Professor in social work, Ph.D. Research interest. Family, Parenthood, Fatherhood, hiv


Research centres

Centre for Sexology and Sexuality Studies pil show

Research platforms

People, Places and prevention pil show

Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:lars.plantin@mau.se
Telephone:040-6657408
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

Oxford network of European fatherhood researchers
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Wissö, Therese, Plantin, Lars (2015) "Fathers and parental support in everyday family life : Informal support in Sweden beyond the welfare state" Families, Relationships and Societies;2, 267-280, Ingenta, ISSN 2046-7435, DOI [länk],

  Wisso, Therese, Plantin, Lars (2015) "Fathers and parental support in everyday family life: informal support in Sweden beyond the auspices of the welfare state" Families, relationships and societies : in international journal of research and debate;2, 267-280, Ingenta, ISSN 2046-7435, DOI [länk],

  Wallander, Lisa, Tikkanen, Ronny, Mannheimer, Louise, Östergren, Per-Olof, Plantin, Lars (2015) "The problem of non-response in population surveys on the topic of HIV and sexuality : a comparative study" The European Journal of Public Health;1, 172-177, Oxford Journals, ISSN 1464-360X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Suwada, Katarzyna, Plantin, Lars (2014) "On fatherhood, Masculinities and family policies in Poland and Sweden : a comparative study" Polish Sociological review;4, Polish Sociological association, URL [länk],

  Rasmusson, Else-Marie, Plantin, Lars, Elmerstig, Eva (2013) "‘Did they think I would understand all that on my own?’ : a questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients" European Journal of Cancer Care;3, 361–369, Blackwell, ISSN 1365-2354, DOI [länk],

  Plantin, Lars, Daneback, Kristian (2010) "Föräldraskap och internet : Nya mötesplatser och informationsvägar kring det senmoderna föräldraskape" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 170-188, ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Plantin, Lars, Daneback, Kristian (2009) "Parenthood, information and support on the internet : a literature review of research on parents and professionals online" 34, ISSN 1471-2296, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Daneback, Kristian, Plantin, Lars (2008-11) "Research on Parenthood and the Internet: Themes and Trends" Journal of Psychosocial Research on Cyberspace;2(2), article 2, URI [länk],

  Daneback, Kristian, Plantin, Lars (2008) "Research on Parenthood and the Internet: Themes and trends" article 2, ISSN 1802-7962, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ny, Pernilla, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Plantin, Lars, Dykes, Anna-Karin (2008) "The experience of Middle Eastern men living in Sweden of maternal and child health care and fatherhood: focus-group discussions and content analysis" Midwifery;3, 281-90, Elsevier, ISSN 0266-6138, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Daneback, Kristian, Plantin, Lars (2008) "Research on Parenthood and the Internet: Themes and trends" Cyberpsychology;2, article 2, ISSN 1802-7962, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Plantin, Lars (2007-02) "Different classes, different fathers?" Community, work & Family;10, 93-110, ISSN 1366-8803, DOI [länk],

  Ny, Pernilla, Plantin, Lars, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Dykes, Anna-Karin (2007) "Middle Eastern mothers in Sweden, their experiences of the maternal health" Reproductive Health;4, 9, Biomed central, ISSN 1742-4755, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Perez, Enrique (2004) "Maskulinitet i förändring. Invandrarmän i det svenska samhället" Mångfald och förändring i socialt arbete, Studentlitteratur, Lund,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel, Kearney, J (2003) "Talking and Doing Fatherhood. On Fatherhood and Masculinity in Sweden and England" Fathering: A Journal of Theory and Research about Men as Parents;1, February 2003, 3-26, Men`s Studies Press, ISSN 1537-6680,

  Articles
  Plantin, Lars, Olykoya, Adepeju, Ny, Pernilla (2011) "Positive Health Outcomes of Fathers’ Involvment in Pregnancy and Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review" Fathering;1, 87-102, Men`s studies press, ISSN 1537-6680, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | (2012) Sexualitetsstudier. Liber, 341 s, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Magnússon, Finnur, Plantin, Lars (red./ed.) | (2004) Mångfald och förändring i socialt arbete. Studentlitteratur, 264, ISBN 91-44-03527-6,

  Chapters in Monographs
  Roopnarine, Jaipaul (red./ed.) | Plantin, Lars (2015) Fathering across work and family life : On contemporary fatherhood in Sweden. Praeger, 91-108, ISBN 9781440832314, (Word document) (application/msword)

  Plantin, Lars (2014) Föräldraskap och arbetsliv : om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag. Statens offentliga utredningar, 18, ISBN 978-91-38-24071-7, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bäck-Wiklund, Margareta, Johansson, Thomas (red./ed.) | Plantin, Lars (2012) Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag. Natur och Kultur, 48-68, ISBN 9789127133044,

  Nilsen, Ann, Brannen, Julia, Lewis, Suzan (red./ed.) | Plantin, Lars, Bäck-Wiklund, Margareta, Kovacheva, Siyka, Guerreiro, Maria das Dores (2012) Comparing transitions to fatherhood across contexts. Policy Press, 67-89, ISBN 9781847428646,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (2012) Introduktion. Liber, 5-10, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Plantin, Lars (2012) Föräldraskap och sexualitet. Liber, 174-190, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Höjer, Ingrid, Höjer, Staffan (red./ed.) | Plantin, Lars (2011) Hur gör ni? Om kärlek, sexualitet och föräldraskap. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 193-210, ISBN 978-91-86796-79-2, (PDF document) (application/pdf)

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Plantin, Lars, Carlbom, Aje (2010) Män, migration och stöd i föräldraskapet. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 79-96, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lewis, Suzan, Brannen, Julia, Nilsen, Ann (red./ed.) | Plantin, Lars, Bäck-Wiklund, Margaretha (2009) Social service as a human service: between loyalties; a Swedish case. ISBN 978-1-84742-220-0,

  Crompton, Rose Mary (red./ed.) | Bäck-Wiklund, Margareta, Plantin, Lars (2008) The workplace as an arena for negotiating the work-family boundary: a Case stydy of two Swedish Social Services Agencies. Palgrave, Chapter 10, 171-189,

  Plantin, Lars (2004) Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället.. Lund Studentlitteratur, saknas, ISBN 91-44-03527-6,

  Bäck-Wiklund, Margareta, Johansson, Thomas (red./ed.) | Plantin, Lars (2003) Svenska fäder i retorik och praktik. Om `nya` fäder i gamla strukturer. Natur och kultur, ISBN 91-27-09366-2,

  Johansson, Thomas, Kuosmanen, Jari (red./ed.) | Plantin, Lars (2003) Mäns föräldraskap. En forskningsöversikt. Liber, ISBN 91-47-07229-6,

  Johansson T, Thomas, Kuosmanen, Jari (red./ed.) | Plantin, Lars (2003) Det `nya faderskapet` - ett faderskap för alla? Om kön, klass och faderskap. Liber, ISBN 91-47-07229-6,

  Plantin, Lars, Magnusson, Finnur (red./ed.) | Plantin, Lars (2003) Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället. Studentlitteratur, ISBN 91-44-03527-6,

  Plantin, Lars (2003) "Familj och föräldraskap i förändring. Om mäns föräldraskap i det senmoderna samhället"

  Plantin, Lars (2003) Det `nya faderskapet` - ett faderskap för alla? Om kön, klass och faderskap. Liber,

  Plantin, Lars (2003) Mäns föräldraskap. En forskningsöversikt. Liber,

  Plantin, Lars (2003) Svenska fäder i retorik och praktik. Om `nya` fäder i gamla strukturer. Natur och Kultur,

  Conference Contributions
  Ny, Pernilla, Plantin, Lars, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Dykes, Anna-Karin (2005) "Arabisktalande pappor och deras syn på mödra- och barnhälsovården i Sverige" , (paper)

  Bäck-Wiklund, M, das Dores Guerreio, Maria, Pereira, Inez, Plantin, Lars, Abrantes, Pedro (2005) "Parenthood in contrasting contexts: Sweden and Portugal compared" (paper) Paper presented at European Sociological Association Conference "Rethinking Inequalities. Torun: Poland, 9-13 sept 2005.,

  Bäck-Wiklund, M, Plantin, Lars (2005) "The family as a risk calculated project. Young Swedes negotiate the work-family boundary." , (paper) Paper presented at the 1 International conference: Community, Work and Family: Change and Transformation. Manchester UK, 16-18 March 2005.,

  Plantin, Lars, Bäck-Wiklund, M (2004) "The workplace as an arena for negotiating the work-family boundary. A case study of two Swedish social services agencies" (paper)

  Plantin, Lars (2004) "Reconciling work and parenthood in the new european work place: The role of colleagues" (paper)

  Reports
  Plantin, Lars, Wallander, Lisa, Månsson, Sven-Axel (2013) Hiv i Sverige : kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2011. Smittskyddsinstitutet, 42 s., URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Plantin, Lars (2007) Fatherhood and health outcomes. The case of Europe. WHO Regional Office for Europe, EUR/07/5061689, URI [länk],
blackbox blackbox
LARS PLANTIN
VICEDEKAN / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657408
photo of Lars Plantin Lars Plantin