MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Stenberg
Doctoral Student/Lecturer

Contact details

E-mail:marie.stenberg@mau.se
Telephone:040-6657944
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F419
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

Health, Care and Profession in a Life Course Persp
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Stenberg, Marie, Bengtsson, Mariette, Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth (2019) "Preceptors` experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model : A qualitative study" Nurse Education in Practice;, 102668, Elsevier, ISSN 1471-5953, DOI [länk],

  Stenberg, Marie, Lai, Timothy, Reisenhofer, Sonia, Chan, Bessie, Cruz, Eric, Leung, Doris, Wong, Arkers, Chan, E Angela, Carlson, Elisabeth (2019) "Nursing students’ perceptions of peer learning through student-led cross cultural webinars : A qualitative study" Journal of Advanced Nursing;, Wiley, ISSN 1365-2648, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stenberg, Marie, Mangrio, Elisabeth, Bengtsson, Mariette, Carlson, Elisabeth (2018) "Formative peer assessment in healthcare education programmes : protocol for a scoping review." BMJ open;11, e025055, BMJ, ISSN 2044-6055, Other 30413521, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chan, E Angela, Lai, Timothy, Wong, Arkers, Ho, Suki, Chan, Bessie, Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2017) "Nursing Students` Intercultural Learning via Internationalization at Home: A Qualitative Descriptive Study" Nurse Education Today;, 34-39, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Stenberg, Marie, Chan, Bessie, Ho, Sukki, Lai, Timothy, Wong, Arkers, Chan, E Angela (2017) "Nursing as universal and recognisable : Nursing students` perceptions of learning outcomes from intercultural peer learning webinars : A qualitative study" Nurse Education Today;, 54-59, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2015) "Swedish student nurses` perception of peer learning as an educational model during clinical practice in a hospital setting : an evaluation study" BMC Nursing;, 48, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stenberg, Marie, Wann-Hansson, Christine (2011) "Health Care Professionals` Attitudes and Compliance to Clinical Practice Guidelines to Prevent Falls and Fall Injuries" Worldviews on Evidence-Based Nursing;2, 87-95, ISSN 1741-6787, DOI [länk],

  Murgren, A, Stenberg, M (2003) "Sexuell hälsa hos kvinnor efter mastektomi." Sjukskötersketidningen, No 2 2003, s 270-283, Årsta : Riksföreningen för sjuksköterskor inom kirurgisk och medicinsk vård inklusive specialistföreningar - Riksföreningen KoM, ISSN 0283-541X,

  Scientific Journal Articles
  Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2013) "Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning : peer learning och patientfokuserad handledning" Högre utbildning;1, 53-56, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie (2012) "Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning" 154, URL [länk],
blackbox blackbox
MARIE STENBERG
DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F419, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657944
Marie Stenberg