MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per-Anders Tengland
Professor

citat Per-Anders Tengland's research concerns philosophical and ethical issues relevant for health care and medicine, working life, psychotherapy, and public health and health promotion. citat
Per-Anders Tengland is a philosopher and holds a PhD in Health and Society. Main interests: Philosophy of health, medicine, and working life, Theory of science and methodology, and the Philosophy and ethics of public health and health promotion.

Contact details

E-mail:per-anders.tengland@mah.se
Telephone:040-66 57404
Visiting address: Jan Waldenströms gata 25, AS:F227
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:46

Web page
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Tengland, Per-Anders (2013) "A qualitative approach to assessing work ability" Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation;4, 393-404, IOS Press, ISSN 1051-9815, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2012) "Health and Morality: Two Conceptually Distinct Categories?" Health Care Analysis;1, 66-83, Springer, ISSN 1573-3394, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2012) "Behavior change or empowerment : on the ethics of health-promotion strategies" Public Health Ethics;2, 140–153, Oxford University Press, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2011) "The Concept of Work Ability" Journal of Occupational Rehabilitation;2, 275-285, Springer journals, ISSN 1053-0487, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2010) "Health promotion and disease prevention: A real difference for public health practice?" Health Care Analysis;3, 203-21, Springer, ISSN 1065-3058, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2010) "Health promotion and disease prevention: Logically different conceptions?" Health Care Analysis;4, 323-341, Springer academic publishers, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2009) "The goals of psychotherapy" Person-Centered and Experiential Psychotherapies : PCEP;2, 127-142, PCCS Books, United Kingdom, ISSN 1477-9757,

  Tengland, Per-Anders (2008) "Empowerment: A Conceptual Discussion" Health Care Analysis;2, 77-96, ISSN 1065-3058, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2007) "A two-dimensional theory of health" Theoretical Medicine and Bioethics;2, 257-84, ISSN 1386-7415, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2007) "Empowerment: A Goal or a Means for Health Promotion?" Medicine, Health Care and Philosophy;2, 197-207, Springer, ISSN 1386-7423, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2006) "The Goals of Health Work: Quality of Life, Health and Welfare" Medicine, Health Care and Philosophy;2, 155-167, ISSN 1386-7423, DOI [länk],

  Articles
  Tengland, Per-Anders (2010) "Mot en hållbar hälsa : Hälsobegreppet i teori och praktik" Education and sustainability : ES (svensk version);4, 4-7, RCE Barcelona, ISSN 2013-5726,

  Chapters in Monographs
  Tengland, Per-Anders (2005) Teorier om hälsa, sjukdom, livskvalitet, mätning mm. Lund : Studentlitteratur, ISBN 91-44-02797-4,

  Reports
  Berglund, Staffan, Andersson, Oscar, Kihlsten, Ingrid, Tengland, Per-Anders, Wemme, Magnus (2011) Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats. Enheten för folkhälsovetenskap, Hälsa och samhälle,, 178 s, ISBN 978-91-7104-243-9, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2006) Begreppet arbetsförmåga. Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 47 s, ISSN 1652-1994, URL [länk],
blackbox blackbox
PER-ANDERS
TENGLAND

PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F227, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57404
photo of Per-Anders Tengland Per-Anders Tengland