MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torbjörn Friberg
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:torbjorn.friberg@mau.se
Telephone:040-6657972
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:46

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Friberg, Torbjörn (2015) "The Politics of Knowledge in Education" New Zealand Journal of Educational Studies;1, 161-163, ISSN 0028-8276, DOI [länk], URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2014) "Elizabeth Rata : The Politics of Knowledge in Education" Sociologisk forskning;2, 182-184, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (red./ed.) | (2012) "Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik" , Gidlunds förlag, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Doctoral thesis
  Friberg, Torbjörn (2006) Diagnosing Burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden. Media Tryck, 1-193, ISBN 91-628-7020-3, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Friberg, Torbjörn, Englander, Magnus (2019) "Taking Policy for Granted in the Context of Scientific Innovation" International Journal of Qualitative Methods;, 7, Sage, ISSN 1609-4069, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2019) "Exploring tensionless ethnography" Ethnography;, Sage, ISSN 1466-1381, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2019) "Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd" Forskning og Forandring;2, 25-43, Cappelen Damm, ISSN 2535-5279, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2018) "STS-forskare som sofistikerade policy-centriska samtidsuttryck" Tidsskriftet Antropologi;, 147—154, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021, URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2018) "The Phenomenon of Collaboration in a Life Science Network" Journal of Organizational Ethnography;, Emerald, ISSN 2046-6749, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2017) "The (Re)making of Flow : Mediator Companies and Knowledge Production" Journal of Business Anthropology;2, 199-217, CBS Library, ISSN 2245-4217, (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2017) "From ethnocentrism to policy-centrism" Ethnography and Education;, 1-17, Routledge, ISSN 1745-7823, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2016) "Generating Ethnographic Research Questions : An Anthropological Contribution to the Study of Higher Education" Ethnography and Education;3, 345-358, Routledge, ISSN 1745-7823, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn, Salamon, Karen Lisa, Lex, Simon (2016) "Konvergens på tværs af velfærdsstaten : opportunistisk partnerskab i praksis" Tidsskriftet Antropologi;1, 119-138, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021,

  Friberg, Torbjörn, Fransson, Ola (2015) "Constructive alignment : From professional didactics to governance of profession" The European Journal of Higher Education;2, 141-156, Routledge, ISSN 2156-8235, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2015) "Universitetslärares nya sociala villkor på svensk arbetsmarknad" Tidsskrift for Arbejdsliv;4, 40-52, Werks Forlagsdistribution / Center for Studier i Arbejdsliv, ISSN 1399-1442,

  Friberg, Torbjörn (2014) "A holistic, self-reflective perspective on victimization within higher education in Sweden" Critical Studies in Education;3, 384-394, Routledge, ISSN 1750-8487, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2013) "Toward a discovery-oriented ethnography in researching the professional context of higher education" The European Journal of Higher Education;1, 30-41, Routledge, ISSN 2156-8235, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn (2012) "Vad kan vi lära oss om ´tystnad´ genom en närläsning med Marcel Mauss" Tidsskriftet Antropologi;65, 69-83, Antropologforeningen, ISSN 0906-3021,

  Friberg, Torbjörn (2010) "Den tidiga antropologins vetenskapliga gränsbyggande" Norsk antropologisk tidsskrift;2/3, 143-155, Norsk antropologisk forening, ISSN 0802-7285, URL [länk],

  Friberg, Torbjörn (2009) "Burnout: from popular culture to psychiatric diagnosis in sweden" Culture, Medicine and Psychiatry;4, 538-558, Springer, ISSN 0165-005X, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Friberg, Torbjörn (2014) "Kritiska reflektioner om det förtryckta handledningsfenomenet" Pedagogisk forskning i Sverige;1, 65-73, Malmö högskola & Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Friberg, Torbjörn (2008) "Uppsatshandledning och kontrakt : En rimlig kombination?" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 302-309, Malmö högskola & Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Friberg, Torbjörn (2013) "Förbannelser" SPS nyhetsbrev;4, 182-184, Oslo Universitet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Friberg, Torbjörn (2015) Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt. Universus Academic Press, 141, ISBN 978-91-87439-13-1,

  Chapters in Monographs
  Englander, Magnus, Ingvarsdotter, Karin (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2017) Legitimeringar av utbrändhet : På väg mot en socialpsykiatrisk forskningsansats. Socialpsykiatrins grunder : Människans villkor, Gleerups, 93-112, ISBN 9789140694546,

  Rider, Sharon, Hasselberg, Ylva, Waluszewski, Alexandra (red./ed.) | Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (2013) The Academic Contract : From Simply a metaphor to Technology. Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market, Springer, 287-300, ISBN 978-94-007-5248-1, 978-94-007-5249-8, ISSN 1571-0378, DOI [länk],

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Torbjörn (red./ed.) | Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (2012) Inledning. Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik, Gidlunds förlag, 7-20, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Friberg, Torbjörn, Ankarloo, Daniel (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2012) Akademiska subjekt och politisk-ekonomiska processer. Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik, Gidlunds förlag, 98-123, ISBN 978-91-7844-834-0,

  Lindbert, Christer (red./ed.) | Friberg, Torbjörn (2005) Sökandet efter en objektiv vetenskap : Sir Edward Burnett Taylor (1832-1917). Nya Antropologiska porträtt, Media Tryck, 75-90, ISBN 9789172671911,

  Reports
  Friberg, Torbjörn, Sampson, Steven, Göransson, Kristina, Sanberg, Maria (2007) Vad skall jag läsa? Ansökningskrisen och studenters beslutsprocess. Lunds universitet, 39, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Previous publications
blackbox blackbox
TORBJÖRN FRIBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657972
photo of Torbjörn Friberg Torbjörn Friberg