MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torkel Richert
Senior Lecturer

Torkel Richert has a PhD in social work and works as a lecturer and researcher at the Department of Social Work at Malmö University. Main research themes: Young drug users, Injection drug use, everyday life, risk taking behaviour, overdoses, drug addiction treatment. Richert also work with evaluation and development of activities within Scial Work.


Contact details

E-mail:torkel.richert@mau.se
Telephone:040-6657963
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Richert, Torkel (2014) Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering : livsvillkor för personer som injicerar narkotika. Hälsa och samhälle, Malmö högskola,, 190, ISBN 978-91-7104-609-3, 978-91-7104-610-9, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2016) "A comparison of privileged access interviewing and traditional interviewing methods when studying drug users in treatment" Addiction Research & Theory;, Taylor & Francis, ISSN 1606-6359, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2015) "Wasted, overdosed, or beyond saving - to act or not to act? : Heroin users` views, assessments, and responses to witnessed overdoses in Malmö, Sweden" International Journal of Drug Policy;1, 92-99, Elsevier, ISSN 0955-3959, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2015) "Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment : the importance of patients’ attitudes and norms" Journal of Substance Abuse Treatment;, 6, Elsevier, ISSN 0740-5472, DOI [länk],

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2015) "Long-term self-treatment with methadone or buprenorphine as a response to barriers to opioid substitution treatment : the case of Sweden" Harm Reduction Journal;37, 1-14, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2015) "Diversion of Methadone and Buprenorphine from Opioid Substitution Treatment: Patients who Regularly Sell or Share their Medication" Journal of Addictive Diseases;1, 1-17, Taylor & Francis, ISSN 1055-0887, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2014) "Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioidsubstitution treatment in Sweden : prevalence estimates and risk factors" International Journal of Drug Policy;2, 183–190, Elsevier, ISSN 0955-3959, DOI [länk],

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2014) "Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment : a staff perspective" Journal of Psychoactive Drugs;5, 427-435, Taylor & Francis, ISSN 0279-1072, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2013) "Illicit use of methadone and buprenorphine among adolescents and young adults in Sweden" Harm Reduction Journal;, 27, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel, Månsson, Sven-Axel, Laanemets, Leili (2011) "Kvinnor som injicerar heroin respektive amfetamin : skillnader i social situation, erfarenhet av behandling och önskemål om hjälp" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 144-164, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420,

  Richert, Torkel (2009) "Injektionsmissbrukande kvinnors inkomstkällor och anskaffning av droger" Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift;5, 365-383, Tidskriften utges av THL, Institutet för hälsa och välfärd (FIN), ISSN 1455-0725,

  Chapters in Monographs
  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | Richert, Torkel (2013) Humanitet måste gå före ideologi: om överdosprojektet i Malmö. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 32-40, ISBN 978-91-7104-535-5, 978-91-7104-536-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2014) Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling : en intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer. Socialstyrelsen, 31, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2012) Hiv- och hepatitprevention på institution : utvärdering av ett peer-baserat utbildningsprojekt med syfte att öka kunskapen om blodsmittor hos klienter och personel på SiS-institutioner. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 99, ISBN 978-91-7104-436-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2011) Mot en mer kunskapsbaserad öppenvård för unga med missbruk : slutrapport för ett trestadsprojekt kring kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och systematisk dokumentation. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 140, ISBN 978-91-7104-416-7, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Richert, Torkel (2008) Unga missbrukare i Stockholm, Göteborg och Malmö - En deskriptiv och jämförande studie av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare. Mobilisering mot narkotika / Statens Folkhälsoinstitut, URL [länk],
blackbox blackbox
TORKEL RICHERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657963
photo of Torkel Richert Torkel Richert