MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carin Cuadra
senior lecturer

I am associate professor in social work at the Department of social work. My interests have mainly involved migration and health with and interest for the human services’ responses to diversity underpinned by an interest for the distribution of security and welfare, precarity, risk and vulnerability. Currently am I involved in research on the role of social work in disaster management and the Swedish contingency system.


Contact details

E-mail:carin.cuadra@mah.se
Telephone:040-6657499
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Björngren Cuadra, Carin (2005) Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle - en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal. (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Cuadra, Carin Björngren (2017) "The emergency preparedness in elder care in Sweden : A study of staff perspective." Disaster Medicine and Public Health Preparedness;, Cambridge University Press, ISSN 1935-7893, DOI [länk],

  Rapeli, Merja, Cuadra, Carin Björngren, Dahlberg, Rasmus, Eydal, Gudny, Hvinden, Björn, Omarsdottier, Ingibjörg, Salonen, Tapio (2017) "Local social services in disaster management : Is there a Nordic model?" International Journal of Disaster Risk Reduction;, Elsevier, ISSN 2212-4209, DOI [länk],

  Cuadra, Carin Björngren (2016) "Socialtjänstens roll i samhällets krisberedskap – en studie ur personalens perspektiv" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 129-150, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Cuadra, Carin Björngren (2015) "Encounters With Irregular Migrants in Social Work : “Collateral Damage” and Reframing of Recognizability in Swedish Public Social Services" Journal of Immigrant and Refugee studies;3, 302-320, Taylor & Francis, ISSN 1556-2948, DOI [länk],

  Björngren Cuadra, Carin (2012) "Right of access to health care for undocumented migrants in EU: a comparative study of national policies" European Journal of Public Health;2, 267-71, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika (2012) "Public social services’ encounters with irregular migrants in Sweden : amid values of social work and control of migration" European Journal of Social Work;1, 88-103, Taylor & Francis, ISSN 1369-1457, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (2012) "A study of approaches within research on problems of access to services for youth and children with functional, cognitive and developmental disabilities from a multicultural perspective" Diversity and Equality in Health and Care;2, 125-140, Radcliffe Publishing Ltd., ISSN 2049-5471, URL [länk],

  Björngren Cuadra, Carin (2012) "Irregular migrants challenging policy hierarchies and health professions : the case of Sweden" Journal of Hospital Administration;2, 34-41, Sciedu, ISSN 1927-6990, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Björngren Cuadra, Carin, Lalander, Philip, Righard, Erica (2013) "Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar" Socialvetenskaplig tidskrift;1, 4-12, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin, Cuadra, Sergio (2012) "Estado de bienestar y Trabajo Social : educación, investigación y práctica. El caso de Suecia." 29-48, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Los Lagos, ISSN 0718-1604, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Björngren Cuadra, Carin (2008) "En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård" Socialmedicinsk tidskrift;2008:6,

  Björngren Cuadra, Carin (2007) "Vården bör tänka om!" Invandrare & Minoriteter;6, 41-43, Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Monographs
  Björngren Cuadra, Carin, Cattacin, Sandro (red./ed.) | (2007) Migration and Health: Difference Sensitivity from an Organisational Perspective. IMER/MIM, 143, ISBN 978-91-7104-073-2, (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Ola, Fryklund, Björn (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Lill, Linda, Schölin, Tobias, Ljungberg, Caroline, Hydén, Sophie (2006) Migration och professioner i förändring. Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola, 174, ISBN 91-7104-068-4, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Sager, Maja, Holgersson, Helena, Öberg, Klara (red./ed.) | Cuadra, Carin Björngren (2016) Socialt arbete med papperslösa : Collateral damage och erkännbarhet i den kommunala socialtjänsten. Irreguljär migration i Sverige : rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, 375-417, ISBN 9789171734914,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Björngren Cuadra, Carin (2015) Barn och unga migranters delaktighet. Studentlitteratur, 65-78, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Slobodan, Zdravkovic, Björngren Cuadra, Carin (2015) Kartläggning av nyanländas hälsa. Länsstyrelsen Skåne, 79-87, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin, Carlzén, Katarina (2015) Inledning MILSA. Länsstyrelsen Skåne, 9-23, (PDF document) (application/pdf)

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin (2014) Närvaron av de ”papperslösa” i välfärdsstatens moraliska ekonomi. Studentlitteratur, 91-107, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Van Aerschot, Paul, Daenzer, Paticia (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin (2014) The right to healthcare for irregular migrants in Sweden : a dilemma for the universal model and the moral economy. Ashgate, 139-153, ISBN 9781472436542, URL [länk],

  Biffl, Gudrun, Altenburg, Friedrich (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin (2012) Policy towards undocumented migrants In the EU27. Omnium, 109-128, ISBN 978-3-99031-000-7, (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin, Fransson, Ola (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin (2012) Sjuksköterskors tillitsarbete : om professionsetik och patienter som revisorer. Gleerups, 67-90, ISBN 9789140677839,

  Björngren Cuadra, Carin (2010) Inledning : Omvårdnad i mångkulturella rum. s 17-46, ISBN 978-91-44-05307-3,

  Envall, Elis, Ascher, Henry, Björngren Cuadra, Carin, Khosravi, Shahram, Staaf, Annika, Westin, Sanna (2010) Papperslösa. Socialstyrelsen, s 268-292, ISSN 978-91-86585-00-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (2010) Tillit och dess avgörande faktorer utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Studentlitteratur, s 133-159, ISBN 978-91-44-05307-3,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin (2010) Att möta variation - berättelser om vårdetik. Stadskontoret, Malmö stad, 113-129, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk],

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika (2010) Vård för irreguljära migranter - exemplet Region Skåne. Stadskontoret, Malmö stad, 157-172, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk],

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika (2010) Vård för irreguljära migranter- exemplet Region Skåne. Migrationens utmaningar inom hälsa, omsorg och vård, Stadskontoret, Malmö stad, s 157-172, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk],

  Envall, Elis, Westin, Sanna, Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika, Ascher, Henry, Khosravi, Shahram (2010) Social rapport 2010. Social rapport 2010, Socialstyrelsen, kapitel 8, sid 267-292, ISBN 978-91-86585-00-6, URL [länk],

  Conference Contributions
  Zdravkovic, Slobodan, Grahn, Mathias, Valentin Kvist, Ann, Östergren, PO, Björngren Cuadra, Carin (2016) "Recently arrived migrants’ health status in the region of Scania, Sweden" (other) 492, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk], URL [länk],

  Zdravkovic, Slobodan, Grahn, Mathias, Björngren Cuadra, Carin (2016) "Self-reported health issues in recently arrived migrants to Sweden" (other) 220, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk], URL [länk],

  Björngren Cuadra, Carin (2013) "Public Social Services’ encounters with irregular migrants in Sweden : a preliminary outline of reframing of recognisability" (paper)

  Björngren Cuadra, Carin (2009) "En studie av avgörande faktorer för tillit i mångkulturell vårdkontext – noteringar kring professionsetik" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Cuadra, Carin Björngren (2017) Kunskapsunderlag för socialtjänstens delaktighet i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa). Socialhögskolan, Lunds universitet., 142, ISBN 978-91-7753-172-2, (PDF document) (application/pdf)

  Zdravkovic, Slobodan, Grahn, Mathias, Björngren Cuadra, Carin (2016) Kartläggning av nyanländas hälsa. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola, 92, ISBN 978-91-7104-749-6 (pdf), 978-91-7104-748-9 (print), (PDF document) (application/pdf)

  Eydal, Guðný Björk, Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja, Cuadra, Carin Björngren, Dahlberg, Rasmus, Hvinden, Björn, Salonen, Tapio, Rapeli, Merja (2016) Local Social Services in Nordic countries in Times of Disaster : Report for the Nordic Council of Ministers. Ministry of Welfare, Iceland, 187, ISBN 978-9935-9265-4-8, (PDF document) (application/pdf)

  Cuadra, Carin Björngren (2015) Disaster social work in Sweden : context, practices and challenges in an international perspective. University of Icekand, The Nordic Welfare Watch – in Response to Crisis, 18, ISSN 2298-7436, (PDF document) (application/pdf)

  Vilhlemsson, Andreas, Östergren, Per-Olof, Cuadra, Carin Björngren (2015) Hälsa i centrum för etableringsprocessen : Bedömning av arbets- och prestationsförmåga inom etableringen av nyanlända. Malmö högskola/MIM, 66, ISBN 978-91-7104-645-1, 978-91-7104-646-8, (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (2010) Kartläggning av hiv/STI-insatser i Skåne ur ett migrationsperspektiv - AAAQ och grundad tillgänglighet. Fakulteten för Hälsa och samhälle, 136, ISBN 978-91-7104-237-8, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (2008) Variationens spektrum - en studie av sensibilitet, tillit och vårdetik i hemsjukvård. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 97 s, ISBN 78-91-7104-219-4, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Zdravkovic, Slobodan, Grahn, Mathias, Björngren Cuadra, Carin (2014) "Self-reported health and country of origin : Does level of education and length of stay in Sweden make a difference?"

  Staaf, Annika, Björngren Cuadra, Carin (2010) "Social services and irregular migrants. The case of Sweden." Abstract book : 10th-14th June, 2010, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China, 326, IASSW, ICSW and IFSW,

  Björngren Cuadra, Carin (2008) "Policy regarding irregular migrants’ right to health meets organisations: practitioners as a changing force" 10, IMISCOE,
 • Other tasks and merits

 • Assignments and memberships • Member of expert group at The National Board of Health and Welfare regarding intercultural social work (Sept. 2009 – May 2010) • Member of a regional steering committee regarding HIV prevention from a migration perspective (currently) • Member of the manager committee to represent Sweden in COST Action IS0603, Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME) (2008-2011). Thru Vinnova. • Sweden’s representative in COST Action IS1103, Adapting European health systems to diversity (ADAPT) (2011-2013). Thru Vinnova. • Member of the National Research Network of Studies of Professions • Coordinator of Sweden’s contribution in the DG SANCO (EU commission) project MIGHEALTHNET (Information network on good practices in health care for migrants and minorities in Europe) (2008-2010) • Associate Member of IMISCOE, Cluster B5, Social Integration and Mobility: Education, Housing and Health (2006-2009).

blackbox blackbox
CARIN CUADRA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657499
photo of Carin Cuadra Carin Cuadra