MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Ljungberg
Vice Dean/Senior Lecturer

Faculties and departments

Department of Children, Youth and Society pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:caroline.ljungberg@mau.se
Telephone:040-6658646
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Ljungberg, Caroline (2005) Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox?. IMER, Malmö högskola / Tema Etnicitet, Linköpings universitet, ISBN ISBN 91-7104-066-8 (Malmö), ISBN 91-85299-88-X (Linköping), ISSN ISSN 1652-3997 (Malmö), ISSN 0282-9800 (Linköping), . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Fransson, Ola, Fryklund, Björn (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Lill, Linda, Schölin, Tobias, Ljungberg, Caroline, Hydén, Sophie (2006) Migration och professioner i förändring. Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola, 174, ISBN 91-7104-068-4, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Balldin, Jutta, Ljungberg, Caroline (2014) En hälsosam barndom?. Studentlitteratur, 59-78, ISBN 978-91-44-09568-4, (PDF document) (application/pdf)

  Hydén, Sophie, Ljungberg, Caroline (2009) Legitimitetssträvanden i svensk polisutbildning. Santérus Academic Press, 139-163, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Fransson, Ola, Jonnergård, Karin (red./ed.) | Hydén, Sophie, Ljungberg, Caroline (2009) Legitimitetssträvanden i svensk polisutbildning. Santérus Academic Press, s 139-163, ISBN 978-91-7335-013-6,

  Conference Contributions
  Ljungberg, Caroline (2009) "Föreställningar om pedagogisk kompetens - en studie med fokus på övergång från utbildning till profession" (paper)

  Reports
  Broomé, Per, Ljungberg, Caroline, Rönnqvist, Sofia, Schölin, Tobias (2006) Chefsrekrytering i Malmö stad. En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering. Integrationsverket, ISSN 1651-1425,
blackbox blackbox
CAROLINE LJUNGBERG
VICEDEKAN / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658646
photo of Caroline Ljungberg Caroline Ljungberg