MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Inge Dahlstedt
Senior Lecturer

citat PhD candidate in International Migration and Ethnic Relations (IMER) at Malmö University and Linköping University. Also a member of Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) at Malmö University. Main areas of research Labour market integration,human capital and symbolic capital citat

Inge Dahlstedt, PhD candidate in International Migration and Ethnic Relations (IMER) at Malmö University and Linköping University. Also a member of Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare at Malmö University. Main Areas of Research: Labor Market Intergration Social Capital Human Capital


Research centres

MIM - Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare pil show

Faculties and departments

Faculty of Culture and Society pil show

Contact details

E-mail:inge.dahlstedt@mau.se
Telephone:040-6657557
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 9, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. thesis
  Dahlstedt, Inge (2009) Education and labor market integration : the role of formal education in the process of ensuring a place in the occupational structure for natives and immigrants. IMER/MIM/Malmö högskola, ISBN 978-91-7393-489-3, 978-91-7104-086-2, ISSN 1652-3997, 1401-4637, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Dahlstedt, Inge, Bevelander, Pieter (2010) "General Versus Vocational Education and Employment Integration of Immigrants in Sweden" Journal of Immigrant & Refugee Studies;2, 158-192, Routledge, Taylor & Francis group, ISSN 1556-2948, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2007) "Quantitative Indicators of Diversity: Content or Packaging?" Current Themes in IMER Research;6, 64, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), ISBN 978-91-7104-072-5, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2007) "Organisations as Gateways for Immigrants and Ethnic Minorities" Current Themes in IMER Research;5, 56, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), ISBN 978-91-7104-071-8, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Fryklund, Björn (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Bilde, Rasmus H., Dahlstedt, Inge, Eskelund, Marc, Möller Hansen, Line, Macura, Miroslav, Gehrke Pedersen, Kasper, Ostby, Lars (2013) Scandinavia`s Population Groups Originating from Developing Countries : Change and Integration. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, 258, ISBN 978-91-7104-478-5 (tryck), 978-91-7104-510-2 (pdf), ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Fryklund, Björn (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge (2012) Sweden’s Population Groups Originating from Developing Countries : Change and Integration. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University, 78, ISBN 978-91-7104-430-3, ISSN 1652-4616, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Platonova, Anna, Urso, Giuliana (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2010) Sweden. IOM International Organization for Migration, 241-248, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Platonova, Anna, Urso, Giuliana (red./ed.) | Bevelander, Pieter, Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2010) Sweden. IOM International Organization for Migration, 295-305, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Dahlstedt, Inge, Rönnqvist, Sofia (2011) Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2. Malmö högskola, 75, ISBN 978-91-7104-365-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Bevelander, Pieter, Broomé, Per, Dahlstedt, Inge, Schölin, Tobias (2009) Tillväxt och mångfald i skånskt företagande : sammanfattning av rapporten "Företagare i Skåne - kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare". Region Skåne, 32, ISBN 978-91-7261-176-4,
blackbox blackbox
INGE DAHLSTEDT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657557
Inge Dahlstedt