MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristin Järvstad
Associate Professor

Kristin Järvstad, professor in comparative literature, associate professor in gender studies. Research in comparative literature, combined with a gender perspective. Studies in 20:th century Swedish literature, analysing themes such as marriage, hetero/homosexuality, motherhood and prostitution.


Contact details

E-mail:kristin.jarvstad@mau.se
Telephone:040-6657198
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

Publications listed in Swedish libraries
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Järvstad, Kristin (2014) "I krigets skugga : våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal" Tidskrift för genusvetenskap;2-3, 9-30, Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet och Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, ISSN 1654-1443, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Järvstad, Kristin (2008) Den kluvna kvinnligheten : "öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920. Symposion, 294 s, ISBN 978-91-7139-813-0,

  Chapters in Monographs
  Heggestad, Eva, Williams, Anna, Öhrberg, Ann (red./ed.) | Järvstad, Kristin (2013) Beredskapstider : om kön, nationalitet och medborgarskap i samtidsromaner från svenskt 1940-tal. Gidlunds förlag, 211-223, ISBN 978-91-7844-883-8,

  Angelfors, Christina, Schömer, Eva (red./ed.) | Järvstad, Kristin (2009) "Kvinnan är icke blott kön". Om bedömning och uteslutning av kvinnliga författare i litteraturhistorien. Växjö University Press, 33-80, ISBN 978-91-7636-670-7,

  Other publishing
  Järvstad, Kristin (2010) "Recension av Maria Lival-Lindströms Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur" 201-204, Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Järvstad, Kristin (2009) "Recension av Lisbeth Larssons Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och författarskap" 132-134, Malmö högskola, ISSN 1654-5443,

  Järvstad, Kristin (2008) "Recension av Ebba-Witt Brattström, Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm" 152-154, Malmö högskola, ISSN 1654-5443,
blackbox blackbox
KRISTIN JÄRVSTAD
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657198
photo of Kristin Järvstad Kristin Järvstad