MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Nilsson
Assistans Dean/Professor

Main research interests: working-class literature, comics, urbanity in literature, literature and ethnicity, marxist literary theory, and heavy metal.

Currently, I am mainly working with modern Swedish working-class poetry and working-class comics.

Selected publications in English:

A summary in English of the main argument in my book "Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa" (Imagined Cultural Diversity: Class and Ethnicity in Conteporary Swedish Prose Fiction) can be found here

List of publications


Research platforms

Collaborative Future Making pil show
MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil show
Rethinking Democracy pil show

Contact details

E-mail:magnus.nilsson@mau.se
Telephone:040-6657229
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Nilsson, Magnus (2003) Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna. Gidlunds förlag, 382 sidor, ISBN 91-7844-633-3, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Nilsson, Magnus (2014) "En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur" Samlaren;, 100-128, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2012) "Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri`s "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari`s "Kalla det vad fan du vill"" Scandinavian Studies;1, 27-58, Society for the Advancement of Scandinavian Study, ISSN 0036 5637, URL [länk], [länk],

  Nilsson, Magnus (2012) "Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur" Tidskrift för litteraturvetenskap;2012:1, 49-62, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Mischliwietz, Sandra, Nilsson, Magnus (2011) "Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur" Tidskrift för litteraturvetenskap;2, 5-16, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2010) "Swedish `Immigrant Literature` and the Constuction of Ethnicity" TijdSchrift voor Skandinavistiek;1, 199-218, TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 1875-9505, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2009) "Litteratur, etnicitet och föreställningen om det mångkulturella samhället" Samlaren, 270-304, Svenska litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2008) "Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the Conditions for Radical Politics in the "Postsocialist" Age" New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry;1, 31-44, ISSN 1715-6718, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2007) "Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga arbetarlitteraturen" Samlaren, 110-128, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2007) "Arbetarlitteratur, idenititet, ideologi" Tidskrift för litteraturvetenskap;2006:3-4, 154-177, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2007) "Arbetarkonst och arbetarlitteratur - så funkar det!" Arbetarhistoria;124 (2004:4), 35-38, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Scientific Journal Articles
  Nilsson, Magnus (2015) "Från klass i sig till klass för sig" Clarté : tidskrift för socialistisk kultur;1, 30–36, Svenska Clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2015) "Om Kapitalet : (om)läsning" Tidskrift för litteraturvetenskap;2014:3/4, 105-107, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556,

  Nilsson, Magnus (2014) "The empire abroad and the empire at home : African American literature and the era of overseas expansion" 916-917, Taylor & Francis, ISSN 0141-9870, DOI [länk],

  Nilsson, Magnus (2013) "Klassen lever i litteraturen" Clarté;2, 12-19, Svenska Clartésektionen, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2013) "Litteraturen och bemanningsföretagen : litteraturpolitiska strategier hos Günter Wallraff och Kristian Lundberg." Arbetarhistoria;147–148, 27–31, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2011) "Klassmärkt radikalism" Clarté;2, 55-57, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2010) "Kurt Salomonsons ämne: Kampen under ytan" Clarté;1, s 52-57, ISSN 0345-2085,

  Nilsson, Magnus (2010) "From "Industrial" to "Colorful"" , 22, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2008) "Arbetarlitteraturen i det mångkulturella samhället" Socialistisk Debatt;2, 115-146, Centrum för marxistiska samhällsstudier, ISSN 0246-1491,

  Articles
  Nilsson, Magnus (2012) "Tranströmer - skäl för skepsis" Clarté;1, 61-63, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "Jimmy Vulovic, Ensamhet och gemenskap i förvandling. Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner." Samlaren, 260-267, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133,

  Nilsson, Magnus (2009) "Arbetarlitteraturen och kulturarvet" Ivar Lo, 24-25, Ivar Lo-sällskapet, ISSN 1400-0652,

  Nilsson, Magnus (2007) "Ivar Lo-Johansson och äldrevården" Arbetarhistoria;121 (2007:1), 48, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nilsson, Magnus (2007) "Mag- eller kulturfrågan? Arbetarrörelsen och kulturpolitiken." Arbetarhistoria;124 (2004:4), 54-56, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446,

  Nilsson, Magnus (2007) "Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott" Skandinavistik;2006:1, 64-65, Prof. Dr. Edith Marold och Prof. Dr. Lutz Rühling,

  Nilsson, Magnus (2007) "Den auktoritära staten (övers.)" Fronesis;24, 65-86, Tidskriftsföreningen Fronesis, ISSN 1404-2614,

  Monographs
  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | (2014) Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur. Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum, 284, ISBN 978-91-88396-32-7, ISSN 1102-5522,

  Nilsson, Magnus (2014) Literature and class : aesthetical-political strategies in modern Swedish working-class literature. Humboldt-universität, 172, ISBN 978-3-932406-36-2, ISSN 0933-4009, URL [länk],

  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | (2011) Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Språk- och litteraturcentrum i Lund, 232, ISBN 978-91-88396-27-4, ISSN 1102-5522,

  Nilsson, Magnus (2010) Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Gidlunds förlag, 228, ISBN 9789178447930,

  Nilsson, Magnus (2006) Arbetarlitteratur. Studentlitteratur, 190 sidor, ISBN 91-44-04409-7,

  Chapters in Monographs
  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2014) Arbetarlitteraturen och den nya vänstern i Sverige och Västtyskland. Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum, 155-164, ISBN 978-91-88396-32-7, ISSN 1102-5522,

  Fyksen, Bjørn Ivar (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2013) Prøysen och arbetarlitteraturen : en produktiv kombination. Oplandske Bokforlag, 13-24, ISBN 978-82-7518-216-4,

  Behschnitt, Wolfgang, De Mul, Sarah, Minnaard, Liesbeth (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2013) Literature in Multicultural and Multilingual Sweden : The Birth and Death of the Immigrant Writer. Rodopi, 41-61, ISBN 978-90-420-3733-5,

  Behschnitt, Wolfgang, De Mul, Sarah, Minnaard, Liesbeth (red./ed.) | Behschnitt, Wolfgang, Nilsson, Magnus (2013) "Multicultural Literatures" in a Comparative Perspective. Rodopi, 1-15, ISBN 978-90-420-3733-5,

  Smith, Laurajane, Shackel, Paul, Campbell, Gary (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2011) Swedish working class literature and the class politics of heritage. Routledge, 178-191, ISBN 978-0-415-61810-6, 978-0-415-61811-3, 978-0-203-81323-2,

  Jonsson, Bibi, Nilsson, Magnus, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2011) Arbetarlitteratur, teori, politik. Utkast till ett marxistiskt program för forskning och undervisning om svensk arbetarlitteratur.. Språk- och litteraturcentrum. Litteraturvetenskap. Lund, 199-208, ISBN 978-91-88396-27-4, ISSN 1102-5522, (PDF document) (application/pdf)

  Svensson, Birgitta, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2009) Radikalen och offentligheterna. Atlantis, 71-89, ISBN 978-91-7353-312-6,

  Bayer, Gerd (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2009) No Class? Class and Class Politics in British Heavy Metal. Ashgate, 161-180, ISBN 978-0-7546-6423-9,

  Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2008) Dikten och idealet. Absalon, 111-113, ISBN 978-91-88396-26-6, ISSN 1102-5522,

  Sjöberg, Birthe, Jonsson, Bibi (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2007) "De hängde anarkisterna". Studentlitteratur, 105-121, ISBN 978-91-44-04668-6,

  Nilsson, Magnus, Rydén, Per, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2007) Metal Mania i Gaborone: Om betydelsen av ras i hårsdockssubkulturer. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 107-118, ISBN 978-91-88396, ISSN 1102-5522,

  Jonsson, Bibi, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2006) Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn. Studentlitteratur, 79-92, ISBN 91-44-01677-8,

  Sjöberg, Birthe, Jonsson, Bibi (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2005) Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden. Studentlitteratur, 23-36, ISBN 91-44-04402-X,

  Jonsson, Bibi, Nykvist, Karin, Sjöberg, Birthe (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2004) Bara vara mor? Om moderskapet i Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds uiversitet, 182-192, ISBN 91-88396-20-7, ISSN 1102-5522,

  Conference Contributions
  Nilsson, Magnus (2009) "Diversity and Homogeneity in a “Multicultural Society”: A Critique of the Pervasive Picture of Collective Identities" (paper) 10, International Migration & Ethnic Relations Research Unit at the Univeristy of Bergen, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Magnus (2009) "Arbetarlitteraturen och konstruktionen av arbetarklassen i det "mångkulturella" och "postindustriella" Sverige" (paper) 196-213, Centrum för Arbetarhistoria, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Zilliacus, Clas, Grönstrand, Heidi, Gustafsson, Ulrika (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2008) "Renegaten och arbetarlitteraturens gränser" (peer-review paper) 103-110, Åbo Akademis förlag, ISBN 978-951-765-418-0, 978-951-765-419-7,

  Nilsson, Magnus (2007) "Literature and diversity" (peer-review paper) Linköping University Electronic Press, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rossel, Sven Hakon (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2006) ""Den tredje vägens litteratur" - om den skandinaviska arbetarlitteraturens föregivna särart" (peer-review paper) 477-485, Praesens Verlag, Wien, ISBN 3-7069-0371-7, 978-3-7069-0371-4, ISSN 1817-8952,

  Gemzöe, Anker, Gornitzka, Sören, Kirkegaard, Peter, Mönster, Louise (red./ed.) | Nilsson, Magnus (2004) "Berättandet i nyare svensk arbetarlitteratur" (peer-review paper) 185-191, Aalborg Universitetsforlag / International Association for Scandinavian Studies, ISBN 87-7307-723-2,

  Other publishing
  Nilsson, Magnus (2012) "Uttömmande om modernistisk tankesmedja : Johan Svedjedal, Spektrum 1931–1935 – den svenska drömmen : Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur" 29-30, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "John Ernest, CHAOTIC JUSTICE: RETHINKING AFRICAN AMERICAN LITERARY HISTORY" 1135-1137, Routledge, ISSN 1466-4356, DOI [länk],

  Nilsson, Magnus (2010) "Ord i rättan tid" 49-51, Svenska clartéförbundet, ISSN 0345-2085, URL [länk],

  Nilsson, Magnus (2007) "Toril Moi, Ibsens modernisme (Henrik Ibsen and the Birth of modernism)" 579-582, Svenska litteratursällskapet, ISSN 0348-6133,
blackbox blackbox
MAGNUS NILSSON
PRODEKAN / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Kultur och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657229
photo of Magnus Nilsson Magnus Nilsson