MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Popoola
Senior Lecturer

Identity and ethnicity, integration and segregation in urban contexts.


Research centres

Centre for Work Life and Evaluation Studies pil show
MIM - Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare pil show

Contact details

E-mail:margareta.popoola@mau.se
Telephone:040-6657354
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

Thesis: Social Structures in a Gypsy Settlement
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Popoola, Margareta (2014) "Racism : A Concept Burdened by History and Inflation" Ibadan Journal of Sociology;2014, 53-72, University of Ibadan, Nigeria, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2013) "The Romany voice on interaction with the health care system in Sweden" Ethnicity and Race in a Changing World;1, 10-23, Manchester University Press, ISSN 1758-8685, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Popoola, Margareta (2010) "Stenar som vapen" I & M : Invandrare & minoriteter;4, s 5-8, Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2010) "Kultursyn inom vården" I & M : Invandrare & minoriteter;2, s 5-8, Stiftelsen Invandrare och minoriteter, ISSN 0346-6566,

  Popoola, Margareta (2009) "Bostäderna möglar och det har pågått alldeles för länge" Praktik och teori;1, 54-59, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2009) "När rapporteringen blir en självuppfyllande profetia" Praktik och teori;1, s 32-37, Malmö högskola, URL [länk],

  Popoola, Margareta (2008) ""Bodde ni i hus i Afrika?"" I&M : Invandrare & minoriteter;6, s 29-32, Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Popoola, Margareta (2006) "Jag bor här, du bor där" Mana;2-3, 25-26, ISSN 1403-6886, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) "Så konstrueras Malmös identitet" Praktik och teori;3, 26-47, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2002) Integration, en samtidsspegling : en översikt. Svenska kommunförbundet, 77, ISBN 91-7289-104-1, ISSN 1403-3593,

  Chapters in Monographs
  Roald, Anne Sofie (red./ed.) | Popoola, Margareta (2014) Röster om mötet med vården : en minoritetsgrupps upplevelser. Region Skånes etiska råd, 15-26, ISBN 978-91-7261-267-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Popoola, Margareta, Listerborn, Carina, Alwall, Jonas (2013) Migration och urbanitet. Liber, 272 - 295, ISBN 978-91-47-09877-4,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Popoola, Margareta (2010) Romers röster om möten med vården. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 131-156, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (2008) Fastighetsägarnas inflytande över segregationens praktik. Boréa, 189-230, ISBN 978-91-89140-58-5,

  Popoola, Margareta (2008) Vem får bo (i) staden?. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 105-118, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Popoola, Margareta (2006) Möten i stadens offentliga rum. Malmö Stadsbyggnadskontor i sambarbete med Gidlund, 189-198, ISSN 91-7844-721-6,

  Reports
  Popoola, Margareta (2011) Lyssna, förklara och förstå. Romska migranters möten med sjukvård i Sverige. Malmö högskola, 170, ISBN 978-91-7104-098-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Söderman, Emma (2010) Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame : O tem taj o remengo minoriteto a nde parujimo. Malmö högskola, 147, ISBN 978-91-7104-357-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Bevelander, Pieter, Carlsson, Benny, Broomé, Per, Salameh, Eva Kristina, Staaf, Patricia, Wigerfelt, Berit (2002) Halvvägs på väg vart? Storstadssatsningen i Rosengård 2000-2001. Malmö högskola, IMER, 106, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta, Billing, Peter, Bevelander, Pieter, Bruzaeus, Lena, Salameh, Eva Kristina, Wigerfelt, Berit (2002) Storstadssatsningen i Rosengård : ett nationellt exempel. Malmö högskola, IMER, 90,

  Popoola, Margareta (2000) Integration och lokal förankring. Utvärdering av träffpunktsverksamheter i Hyllie, en stadsdel i Malmö. Malmö högskola, IMER, 68, (PDF document) (application/pdf)

  Popoola, Margareta (1999) Trångt i Herrgårdsmiljö. Rapport om trångboddhet på Herrgården. Malmö högskola, IMER, 48, (PDF document) (application/pdf)
 • Other tasks and merits

 • IMER- Coordinator, MAH (2003-2004) (2014,2015, 2016)

  Prefect of IMER, MAH (2008)

  Deputy Prefect IMER, MAH (2005-2007)

  Head of Department, IMER MAH (2004-2007)

  Member of the Board for Employment, Culture and Society, MAH/MAU 2017-2018.

  Member of the Faculty Board Culture and Society, MAH 2013-2015

  Member of IMER Faculty Board, MAH (2003 - 2004).

  International Coordiantor, Department of Language, Migration and Society, MAH (2011).

  Member of Peer Group concerning the Education for Roma, The City of Malmö (2010).

  Member of Urban Studies Steering Comittee MAH (2005-2008).

  Member of Peer Group to Enterprises Consultants (Företagskonsulterna) (2006-2008) Evaluation of the Equal project Equal-partnership Roma in Sweden – “From south to north”.

  Member and chair of MAH Research Team ”Welfare for all” (WFA), (2004-2006).

  Member of Program Comittee for Health and Society, Halmstad University College (2001-2002).

  Peer Reviewer to Baltic Sea Foundation (Östersjöstiftelsen) (2010, 2016[2], 2017).

  Peer Reviewer for application about Refugees and Integration to Bank of Sweden Tercentenary Foundation (2014).

  Peer Reviewer in the field of migration for Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) (2010).

  Peer Reviewer to applications about ”Diversity and urban segregation” in the programme: “Social Sciences and Humanities in Vienna” Vienna Science and Technology Fund (WWTF) (2010).

  Peer Reviewer and member of the evaluation panel at the Research Council of Norway (Norges forskningsråd) (VAM) (2009, 2010).

  Peer Reviewer to The Research Council of Norway (Norges forskningsråd) (external reviewer) (VAM) (2006).

  Peer Reviewer for an article funded by Fores (Forum for reforms and entrepreneurship)”(2016).

  Peer Reviewer – about international integration i Acta Sociologica, 2010.

  Peer Reviewer for an article about youth and empowerment in Ethnic and Racial Studies: UK 2009.

  Peer Reviewer for article in Social Science Journal (Socialvetenskaplig tidskrift) (theme nr about discrimination) 2 2008 and peer Review 2017.

  Opponent On Doctoral thesis "Mellan bostadsnorm och boendemoral" by Helen Ekstam, Department for Sociology and the Institute för Building and Urban Research (IBF), Uppsala university November 4 2016.

  Member of the Examination Committee for the Doctoral thesis “Making Drugs ethnic. Khat and minority drugs use in Sweden” by Johan Nordgren at Malmö University, Faculty for Health and Society June 5th 2017.

  Chairman of the Examination Committee for the Doctoral thesis“Social Work Assessment of Families with Child-ren at Risk – Similarities and Differences in Italian and Swedish Social Services” by Paolo Guidi at Malmö University, Faculty for Health and Society November 18 2016.

  Member of the Examination Committee for the Doctoral thesis ”Immigration, security and the public debate on US language policy A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America” by Soraya Tharani, at Department of Arts, Communication and Education at Luleå University of Technology Januari 19 2012.

  Member of the Examination Committee for the licentiate thesis ”Socialt medborgarskap och social delaktighet – lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund” by Helene Jacobson Petterson: Social Work, Växjö May 16 2008.

  Member of the Examination Committee for the licentiate thesis ”I mångfaldens spår. Om mångfaldsidéns spridning och genomslag i Amerika och Malmö” by Sofia Rönnqvist at the Department of Economic History, Lund October 2006.

blackbox blackbox
MARGARETA POPOOLA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657354
photo of Margareta Popoola Margareta Popoola