MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ola Fransson
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:ola.fransson@mah.se
Telephone:040-66 57549
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö
Delivery address:40

blackbox blackbox
OLA FRANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Gemensamt verksamhetsstöd  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57549
photo of Ola Fransson Ola Fransson