MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pernilla Ouis
Senior Lecturer

Main areas of research: Gender, honour related violence and sexuality in Muslim contexts; sexual health in a global perspective; value conflicts; integration and outdoor recreation; ethnobiology, ecotheology and human - enviromental relations; the role of animals in various cultures.


Research centres

Centre for Sexology and Sexuality Studies pil show

Research platforms

People, Places and prevention pil show

Faculties and departments

Department of Social Work pil show
Faculty of Health and Society pil show

Contact details

E-mail:pernilla.ouis@mau.se
Telephone:040-6657789
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Adamson, Göran, Carlbom, Aje, Ouis, Pernilla (2014) "Johann Herder, Early Ninetenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism" Telos;169, 28-38, Telos Press Publishing, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Adamson, Göran, Carlbom, Aje, Ouis, Pernilla (2014) "Johann Herder, Early Nineteenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism" Telos;169, 28-38, Telos Press Publishing, ISSN 0090-6514, DOI [länk],

  Ouis, Pernilla, Adamson, Göran, Carlbom, Aje (2013) "Is multiculturalism good for children? : the rights of the child and multiculturalist policies in Sweden" ID: International Dialogue A Multidisciplinary Journal of World Affairs;, 77-93, University of Nebraska Omaha, ISSN 2155-160X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) ""Den verkliga kulturkonflikten"? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige" Socialvetenskaplig tidskrift Temanummer: Religion och social förändring;3-4, Årgång 16, 350-368, FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Hounorable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen" International Journal of Children`s Rights;3, 445-474, Martinus Nijhoff Publishers, Brill, ISSN 0927-5568, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) "Contested construction of nature for city fringe outdoor recreation in southern Sweden: The Arrie case" Urban Forestry & Urban Greening;7, 171-182, Elsevier, ISSN 1618-8667, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2007) ""Miljövänliga arabemiraten": Hur världens största resursförbrukare kan upprätthålla en miljövänlig image" Babylon: Tidskrift om Midtösten og Nord-Afrika;2, 90-99, Institutt for kulturstudier og orientaliske språk, Universitetet i Oslo, ISSN 1503-5727,

  Ouis, Pernilla (2007) "Muslim Marriage in Europe: Tradition and Modernity" Global Dialogue;3-4, 108-117, Centre for World Dialogue, ISSN 1450-0590,

  Scientific Journal Articles
  Ouis, Pernilla, Aje, Carlbom (2015) ""Hedersrelaterat våld och förtryck" i relation till sexualitet och reproduktion är komplext" Jordemodern;12, 18-20, Svenska Barnmorskeförbundet, ISSN 0021-7468,

  Ouis, Pernilla (2012) "Rör ved det urörlige" Social Kritik;129, 93-96, Selskabet til Fremme af Social Debat, ISSN 0904-3535,

  Ouis, Pernilla (2009) "Muslimska ungdomar i Sverige: vad innebär egentligen den islamiska sexualmoralens budskap? : religion och hedersproblematik." Socionomen;4, 44-49, Akademikerförbundet SSR, ISSN 0283-1929,

  Articles
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2011) "Kulturkrock med konsekvenser" SULF-tidningen;4, Svenska universitetslärarförbundet, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2010) "Halal-hippiens paradoxer" Axess;2, 36-39, Axess Publishing AB, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Både högern och vänstern har fel" Axess;3, 35-37, Axess Publishing AB, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Att förhandla islam i den svenska skolan" Religion & Livsfrågor;2, 20-22, Föreningen Lärare i Religionskunskap, ISSN 0347-2159, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Ett ofrånkomligt förtryck?" Humanisten;3, 24-31, Förbundet Humanisterna, ISSN 1401-8691, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Barnen i Rosengård berättar vidunderliga och vedervärdiga saker" Praktik & Teori;1, 38-45, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Det heter muslimofobi : tema: islamism" Arena;2, 36-38, Arenagruppen, ISSN 1652-0556,

  Monographs
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2014) Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering. Carlsson, 245, ISBN 9789173316385,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | (2008) Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser. Institutionen för urbana studier, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Ouis, Pernilla, Myhrman, Tove (red./ed.) | (2007) Gender-Based Sexual Violence Against Teenage Girls in the Middle East: A Comparative Situation Analysis of Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse in Lebanon, Occupied Palestinian Territories and Yemen. Save the Children, Sweden, ISSN 978-91-7321-256-4,

  Roald, Anne Sofie, Ouis, Pernilla (2003) Muslim i Sverige. Wahlström & Widstrand, 329, ISBN 91-46-20251-0,

  Chapters in Monographs
  Larsson, Mariah, Johnsdotter, Sara (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2015) The Politics of Sexual Fantasies : The Inversion of Sexual Fantasies in Orientalism and Occidentalism. Peter Lang Academic Research, 79-97, ISBN 978-3-631-64940-4,

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2014) Religiös tolkning och praktik i skolan : Om befrielse från undervisning, religionsfrihet och barns rättigheter i skolan. Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 9-21, ISSN 0348-8918,

  Ouis, Pernilla (2014) Heder, våld och sexualitet i vårdmöten. Region Skånes etiska råd, 73-85, ISBN 978-91-7261-267-9,

  Plantin, Lars, Sven-Axel, Månsson (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2012) Tradition, religion och sexualitet : sexuell hälsa och rättigheter i ett globalt perspektiv. Liber, 107-124, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Olsson, Susanne, Sorgenfrei, Simon (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) Din al-fitra, reversion och svensk ekoislam. Dialogos, 65-73, ISBN 978-91-7504-243-5,

  Brunn, Stanley D. (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) Engineering the Emirates: The Evolution of a New Environment. Springer-Verlag, 1409-1423, ISBN 978-90-481-9919-8, (PDF document) (application/pdf)

  Badescu, Viorel, Cathcart, Richard B. (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) "And an Island Never Cries": Cultural and Societal Perspectives on the Mega Development of Islands in the United Arab Emirates. Springer-Verlag, 59-75, ISBN 978-3-642-14778-4, (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2010) Att möta olika människor lika: muslimers möte med svensk sjukvård. Studentlitteratur, 231-255, ISBN 978-91-44-05307-3,

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba (2009) "I brought a hazelnut from Macedonia": Cultural and biological diversity in a globalizing world. Malmö University, p 127-141, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Grusade förhoppningar : Friluftsliv som integration i Arrie. Malmö University, p 170-196, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Att planera för rekreation : Om utvecklingsprogrammet för Arriesjöns strövområde. Malmö University, 122-147, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Understanding Animals` Thoughts? On the Social Construction of Animals, Animal Interpretation and Human Alienation. Centre for Gender Research, Uppsala University, p 68-75, ISBN 978-91-978186-0-5, ISSN 1653-4093,

  Svanberg, Ingvar, Westerlund, David (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2008) Islam. Dialogos,

  Björk, Fredrik, Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) De gröna stadsrummens koreografi: Moral och motstånd i urbaniseringens tid. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 57-73, ISBN 978-91-977233-2-9, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla, Myhrman, Tove (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2007) A New Approach: Gender-Based Sexual Violence as a Violation of the Convention on the Rights of the Child. Save the Children, Sweden, ISSN 978-91-7321-256-4,
blackbox blackbox
PERNILLA OUIS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657789
photo of Pernilla Ouis Pernilla Ouis