MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pernilla Ouis
Senior Lecturer

Main areas of research: Gender, honour related violence and sexuality in Muslim contexts; sexual health in a global perspective; value conflicts; integration and outdoor recreation; ethnobiology, ecotheology and human - enviromental relations; the role of animals in various cultures.


Research centres

Centre for Sexology and Sexuality Studies pil show

Research platforms

People, Places and prevention pil show

Contact details

E-mail:pernilla.ouis@mau.se
Telephone:040-6657789
Visiting address: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:79

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Ouis, Pernilla, Wangel, Anne-Marie (2019) "Reflections on the Translation Into Arabic and Validation Process of the NorAQ Abuse Questionnaire" Journal of Interpersonal Violence;3, 585-598, Sage, ISSN 0886-2605, DOI [länk],

  Ouis, Pernilla (2019) "Når normen forveksles med virkeligheden : Den könsneutrale voldsforståelse i Sverige" Social Kritik : Tidskrift for social analyse & debat;, 29-33, Selskabet til Fremme af Social Debat, ISSN 0904-3535,

  Lundström, Mats, Ouis, Pernilla (2019) "Middle-aged individuals’ sexual risk-taking : Analysis of Swedish research and prevention policies" Sexuality, Gender & Policy;1, 26-42, Wiley, ISSN 2639-5355, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Ouis, Pernilla (2019) "‘We need “culture-bridges” : professionals’ experiences of sex education for pupils with intellectual disabilities in a multicultural society" Sex Education;1, 54-67, Taylor and Francis, ISSN 1468-1811, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Ouis, Pernilla (2018) "“It’s their way of protecting them” : Between care and control in an honor context for youths with intellectual disabilities" International Papers of Social Pedagogy;8, 14-35, Index Copernicus, ISSN 2392-3083, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Adamson, Göran, Carlbom, Aje, Ouis, Pernilla (2014) "Johann Herder, Early Ninetenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism" Telos;169, 28-38, Telos Press Publishing, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Adamson, Göran, Carlbom, Aje, Ouis, Pernilla (2014) "Johann Herder, Early Nineteenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism" Telos;169, 28-38, Telos Press Publishing, ISSN 0090-6514, DOI [länk],

  Ouis, Pernilla, Adamson, Göran, Carlbom, Aje (2013) "Is multiculturalism good for children? : the rights of the child and multiculturalist policies in Sweden" ID: International Dialogue A Multidisciplinary Journal of World Affairs;, 77-93, University of Nebraska Omaha, ISSN 2155-160X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) ""Den verkliga kulturkonflikten"? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige" Socialvetenskaplig tidskrift Temanummer: Religion och social förändring;3-4, Årgång 16, 350-368, FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Hounorable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen" International Journal of Children`s Rights;3, 445-474, Martinus Nijhoff Publishers, Brill, ISSN 0927-5568, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) "Contested construction of nature for city fringe outdoor recreation in southern Sweden: The Arrie case" Urban Forestry & Urban Greening;7, 171-182, Elsevier, ISSN 1618-8667, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2007) ""Miljövänliga arabemiraten": Hur världens största resursförbrukare kan upprätthålla en miljövänlig image" Babylon: Tidskrift om Midtösten og Nord-Afrika;2, 90-99, Institutt for kulturstudier og orientaliske språk, Universitetet i Oslo, ISSN 1503-5727,

  Ouis, Pernilla (2007) "Muslim Marriage in Europe: Tradition and Modernity" Global Dialogue;3-4, 108-117, Centre for World Dialogue, ISSN 1450-0590,

  Scientific Journal Articles
  Ouis, Pernilla, Aje, Carlbom (2015) ""Hedersrelaterat våld och förtryck" i relation till sexualitet och reproduktion är komplext" Jordemodern;12, 18-20, Svenska Barnmorskeförbundet, ISSN 0021-7468,

  Ouis, Pernilla (2015) "Primär och sekundär diskurs om heder : Att problematisera givna föreställningar om förövare och brottsoffer i ”hedersrelaterat våld och förtryck”" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, 359-365, FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete), ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2012) "Rör ved det urörlige" Social Kritik;129, 93-96, Selskabet til Fremme af Social Debat, ISSN 0904-3535,

  Ouis, Pernilla (2009) "Muslimska ungdomar i Sverige: vad innebär egentligen den islamiska sexualmoralens budskap? : religion och hedersproblematik." Socionomen;4, 44-49, Akademikerförbundet SSR, ISSN 0283-1929,

  Articles
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2011) "Kulturkrock med konsekvenser" SULF-tidningen;4, Svenska universitetslärarförbundet, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2010) "Halal-hippiens paradoxer" Axess;2, 36-39, Axess Publishing AB, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Både högern och vänstern har fel" Axess;3, 35-37, Axess Publishing AB, ISSN 1651-0941, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Att förhandla islam i den svenska skolan" Religion & Livsfrågor;2, 20-22, Föreningen Lärare i Religionskunskap, ISSN 0347-2159, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Ett ofrånkomligt förtryck?" Humanisten;3, 24-31, Förbundet Humanisterna, ISSN 1401-8691, URL [länk],

  Ouis, Pernilla (2009) "Barnen i Rosengård berättar vidunderliga och vedervärdiga saker" Praktik & Teori;1, 38-45, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla (2009) "Det heter muslimofobi : tema: islamism" Arena;2, 36-38, Arenagruppen, ISSN 1652-0556,

  Monographs
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2014) Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering. Carlsson, 245, ISBN 9789173316385,

  Dahm, Hjalmar, Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba (2010) "Man lär sig genom att vara där : Utvärdering av Studiefrämjandets projekt Mångfald och integration 2007-2009" , Studiefrämjandet, MittSkåne,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | (2008) Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser. Institutionen för urbana studier, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Ouis, Pernilla, Myhrman, Tove (red./ed.) | (2007) Gender-Based Sexual Violence Against Teenage Girls in the Middle East: A Comparative Situation Analysis of Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse in Lebanon, Occupied Palestinian Territories and Yemen. Save the Children, Sweden, ISSN 978-91-7321-256-4,

  Roald, Anne Sofie, Ouis, Pernilla (2003) Muslim i Sverige. Wahlström & Widstrand, 329, ISBN 91-46-20251-0,

  Chapters in Monographs
  Ouis, Pernilla | Hofvander Trulsson, Ylva, Westvall, Maria (red./ed.) (2018) Musik som moraliskt hot? Om religion, barns icke-deltagande och kompromisser i den mångkulturella skolan. Skapande och integration, Studentlitteratur, 75-89, ISBN 978-91-44-12070-6,

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba | Brügge, Britta, Glantz, Mats, Sandell, Klas (red./ed.) (2018) Mötet med den svenska naturen : Människors olika bakgrundskunskaper och friluftsvanor. Friluftslivets pedagogik : En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet, Liber, 46-47, ISBN 978-91-47-12268-4,

  Ouis, Pernilla | Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) (2017) Kvinnokroppen som politiskt slagfält. Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen, Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR), 9-12, ISSN 0348-8918,

  Ouis, Pernilla | Necef, Mehmet Umit, Bech Dyrbeg, Torben (red./ed.) (2016) Gode intentioner? : Om politisk korrekthed, magt og social udsathed blandt de Andre. Multikulturalismens faelder : Mørklaegning og moralisme i medier, forskning og politik, Samfundslitteratur, 207-226, ISBN 9788759324950, URL [länk],

  Larsson, Mariah, Johnsdotter, Sara (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2015) The Politics of Sexual Fantasies : The Inversion of Sexual Fantasies in Orientalism and Occidentalism. Peter Lang Academic Research, 79-97, ISBN 978-3-631-64940-4,

  Liljefors Persson, Bodil, Tidman, Nils-Åke (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2014) Religiös tolkning och praktik i skolan : Om befrielse från undervisning, religionsfrihet och barns rättigheter i skolan. Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 9-21, ISSN 0348-8918,

  Ouis, Pernilla (2014) Heder, våld och sexualitet i vårdmöten. Region Skånes etiska råd, 73-85, ISBN 978-91-7261-267-9,

  Plantin, Lars, Sven-Axel, Månsson (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2012) Tradition, religion och sexualitet : sexuell hälsa och rättigheter i ett globalt perspektiv. Liber, 107-124, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Olsson, Susanne, Sorgenfrei, Simon (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) Din al-fitra, reversion och svensk ekoislam. Dialogos, 65-73, ISBN 978-91-7504-243-5,

  Brunn, Stanley D. (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) Engineering the Emirates: The Evolution of a New Environment. Springer-Verlag, 1409-1423, ISBN 978-90-481-9919-8, (PDF document) (application/pdf)

  Badescu, Viorel, Cathcart, Richard B. (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2011) "And an Island Never Cries": Cultural and Societal Perspectives on the Mega Development of Islands in the United Arab Emirates. Springer-Verlag, 59-75, ISBN 978-3-642-14778-4, (PDF document) (application/pdf)

  Björngren Cuadra, Carin (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2010) Att möta olika människor lika: muslimers möte med svensk sjukvård. Studentlitteratur, 231-255, ISBN 978-91-44-05307-3,

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba (2009) "I brought a hazelnut from Macedonia": Cultural and biological diversity in a globalizing world. Malmö University, p 127-141, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Grusade förhoppningar : Friluftsliv som integration i Arrie. Malmö University, p 170-196, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Att planera för rekreation : Om utvecklingsprogrammet för Arriesjöns strövområde. Malmö University, 122-147, ISBN 978-91-977233-3-6, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2009) Understanding Animals` Thoughts? On the Social Construction of Animals, Animal Interpretation and Human Alienation. Centre for Gender Research, Uppsala University, p 68-75, ISBN 978-91-978186-0-5, ISSN 1653-4093,

  Svanberg, Ingvar, Westerlund, David (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2008) Islam. Dialogos,

  Björk, Fredrik, Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) De gröna stadsrummens koreografi: Moral och motstånd i urbaniseringens tid. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 57-73, ISBN 978-91-977233-2-9, (PDF document) (application/pdf)

  Ristilammi, Per-Markku | Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) (2008) De globaliserade stadsrummen. Inne och ute i Malmö : studier av urbana förändringsprocesser, Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS), 43-56, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Ouis, Pernilla, Myhrman, Tove (red./ed.) | Ouis, Pernilla (2007) A New Approach: Gender-Based Sexual Violence as a Violation of the Convention on the Rights of the Child. Save the Children, Sweden, ISSN 978-91-7321-256-4,

  Ouis, Pernilla | Johansson, Ella (red./ed.) (2006) Är blågul islam grön?. Mångnatur : Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället, Naturvårdsverket, 40-45, ISBN 91-88560-69-4, 91-620-1256-8, ISSN 1401-2316, (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba | Qviström, Mattias, Saltzman, Katarina (red./ed.) (2006) The Arrie case : Contested construction of nature for city fringe outdoor recreation. Landscape studies at the city edge, Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för landskapsplanering, 37-42, ISSN 1403-0268,

  Reports
  Sandin Larkander, Jonna, Ouis, Pernilla (2018) Rapport från ett forskningscirkelarbete : hur skapar vi inkluderande offentliga rum?. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU), (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PERNILLA OUIS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657789
photo of Pernilla Ouis Pernilla Ouis