MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Victor Lundberg
Senior Lecturer

Victor Lundberg is Associate Professor of History. His research deals with different dimensions of transnational history of ideas and cultural history. Currently, he focus on radical nationalism, fascism and antifascism, and power structures and ideology in Working Life. He is also engaged in bunker archaeological research about memories and remains at post-militarian places around Sweden. He is lecturer in Diversity Studies (also Programme Manager), Gender Studies and Leadership and Public Organization.

New publications:

 • "Grosshandlare Collijns fantasi. Om schack, politik och kulturkrig", i Victor Lundberg & Cecilia Riving (red.), Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren, Arkiv Förlag, Lund 2018

 • "'Vad händer när chefen är bög?'. Om ledarskapsmytologier och maskulin förförelse i neoliberal svensk chefsdiskurs, 1995-2015", i Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (red.), Plats för Makt. En vänbok till Monika Edgren, Makadam Förlag, Göteborg 2018

Contact details

E-mail:victor.lundberg@mau.se
Telephone:040-6657386
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 10, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lundberg, Victor (2012) "Nazismen som förklaring? Landskrona, Sverigedemokraterna och (o)betydelsen av ett brunt förflutet" Scandia. Tidskrift för Historisk Forskning;1, 60-85, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Scientific Journal Articles
  Lundberg, Victor, Berggren, Lars, Wallengren, Hans (2010) "Främlingsfientlighet och arbetarrörelse" Arbetarhistoria;1, 46 s, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Lundberg, Victor (2008) "Minnet av Amalthea : 100 år av ensamhet" Arbetarhistoria;3-4, 2-7, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Edgren, Lars, Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) The violent democrat : and the radical tradition in Sweden. Cambridge Scholars Publishing, 39-53, ISBN 978-1-4438-0976-4,

  Olofsson, Magnus (red./ed.) | Lundberg, Victor (2009) Modernitet och makt, män och maskingevär : annotationer i text och bild om Munckska kåren och den organiserade fascismen i mellankrigstidens Sverige. Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, 237-262, ISBN 978-91-633-4638-5, ISSN 1654-2908,

  Ottosson, Mikael, Sörensen, Thomas (red./ed.) | Lundberg, Victor (2008) När kulorna hvina : Julius Mankell i hemlighet och offentlighet för folkbeväpning och demokrati. Malmö högskola, 180-214, ISBN 978-91-7104-049-7, ISSN 1652-2761,

  Other publishing
  Lundberg, Victor (2011) "Recension av Det vita fältet : samtida forskning om högerextremism av Deland, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)" 175-177, Stiftelsens Scandia, ISSN 0036-5483, URL [länk],
blackbox blackbox
VICTOR LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 10, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657386
photo of Victor Lundberg Victor Lundberg