MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Anders Hillgren
Senior Lecturer

Per-Anders Hillgren Phd in interaction design. Researcher and project manager for Malmö New Media Living Lab Malmö New Media Living Lab

Contact details

E-mail:per-anders.hillgren@mah.se
Telephone:040-66 57099
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 5, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö
Delivery address:71

blackbox blackbox
PER ANDERS
HILLGREN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Gemensamt verksamhetsstöd  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 5, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57099
photo of Per Anders Hillgren Per Anders Hillgren