MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Catarina Thormark
Senior Lecturer

Catarina Thormark is PhD in cuilding construction. Research: Resources and energy flows in buildings in a life cycle perspective, environmental issues in building construction, design for disassembly.

Contact details

E-mail:catarina.thormark@mah.se
Telephone:040-66 57242
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

blackbox blackbox
CATARINA THORMARK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57242
photo of Catarina Thormark Catarina Thormark