MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Erlandsson
Senior Lecturer

Magnus Erlandsson holds a PhD in Political Science, on a thesis on internal reforms of the Swedish Government Offices. His primary research interests have been in political executives, public organizations and management reforms, often from the perspective of "the power and roles of the bureaucracy in policy processes". His research has resulted in studies of the state's market surveillance, regulatory simplification, agricultural policy and integration policy. He now has a special interest in Swedish school governance, organization and leadership. Magnus Erlandsson shares his lectureship in leadership at the Department of School Improvement and Leadership, Malmö University, with a lectureship at Förvaltningsakademin, Södertörn University.


Contact details

E-mail:magnus.erlandsson@mau.se
Telephone:040-6658058
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | (2016) "Upplyftande ledarskap i skola och förskola" 180, Natur & Kultur, ISBN 9789127817647,

  Tetler, Susan (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2015) "Normer och strukturer i skolutveckling : strategier hos förvaltningschefer och skolledare i implementering av inkluderande lärmiljöer" 17-30, Ifous, ISBN 978-91-982841-1-9, URL [länk],

  Monographs
  Brunsson, Nils (red./ed.) | Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus, Sundström, Göran, Alexius, Susanna, Aspers, Patrik, Garsten, Christina, Strandqvist, Kristoffer, Tamm Hallström, Kristina, Brunsson, Nils (2015) Att organisera marknader : slutrapport från ett forskningsprogram. Riksbankens jubileumsfond, 98, ISBN 9789170611933, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2016) Bland planer och dokument : att finna sin egen väg. Natur & Kultur, 135-145, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2016) Att leda på värdegrund : en handlingskompass. Natur & Kultur, 23-39, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim, Sjövik, Kristian (2016) Att välkomna nya chefer. Natur & Kultur, 148-165, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) Vision och vardag : ett gemensamt meningsskapande. Natur & Kultur, 87-96, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) En lärande organisation : en gemensam glädje. Natur & Kultur, 75-84, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (2016) Skolkultur : en bas för utveckling. Natur & Kultur, 66-75, ISBN 9789127817647,

  Riddersporre, Bim, Erlandsson, Magnus (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2016) I relationernas mitt : ett postheroiskt ledarskap. Natur & Kultur, 12-20, ISBN 9789127817647,

  Björkman, Jenny, Fjæstad, Björn, Alexius, Susanna (red./ed.) | Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus, Sundström, Göran (2014) Marknadsstaten. Makadam, 37-50, ISBN 9789170611421, ISSN 2000-1029,

  Jacobsson, Bengt, Sundström, Göran (red./ed.) | Erlandsson, Magnus (2014) Att utvärdera kvalitet i högre utbildning. Stockholm School of Economics Institute for Research, 183-200, ISBN 978-91-86797-14-0,

  Reports
  Erlandsson, Magnus (2014) Styrningsförsök och återkoppling : En studie av tio myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid. Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, 47, (PDF document) (application/pdf)

  Erlandsson, Magnus (2013) Konventioner som verktyg för offentliga myndigheter : Om vägval och följder inför Sveriges eventuella ratificering av Farokonventionen. 75, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MAGNUS ERLANDSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658058
photo of Magnus Erlandsson Magnus Erlandsson