MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mats Persson
Head of Department

Mats Persson is assistant professor och construction management. At present also Head of department at the Department of Materials Science and Applied Mathematics encompassing the subjects: Product design, Engineering science, and Mathematics/natural science.

Contact details

E-mail:mats.persson@mah.se
Telephone:040-66 57882
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobile:0705-511407
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Articles
  Persson, Mats (2013) "Samlad kunskap om arbetsmoment för ombyggnad och renovering" Bygg & Teknik;2, 29-31, Förlags AB, Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, URL [länk],

  Monographs
  Persson, Mats (2014) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2015. Sveriges Byggindustrier, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Persson, Mats (2013) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2014. Sveriges Byggindustrier, 366, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Hortsch, Hanno, Persson, Mats, Schmidt, David (2013) Methodenbuch für das berufliche Lehren und Lernen : mit ausgewählten bautechnischen Beispielen. TUDpress, 320 p., ISBN 978-3-942710-99-2, URL [länk],

  Persson, Mats (2012) Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013. Sveriges Byggindustrier, 356, ISSN 1652-6384, URL [länk],

  Persson, Mats (2012) Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Studentlitteratur, 216, ISBN 978-91-44-05773-6,

  Conference Contributions
  Egbu, Charles (red./ed.) | Persson, Mats, Lyvall, Ann-Charlotte (2015) "Knowledge In The Decision-Making Process For Sustainable Renovation Of Multifamily Houses" (paper) 342-352, IBEA Publications, ISBN 978-1-326-47951-0, (PDF document) (application/pdf)

  Kajewski, Stephen L., Kanley, Karen, Hampson, Keith D. (red./ed.) | Persson, Mats (2013) "Making use of knowledge on the construction site" (peer-review paper) Paper 121, Queensland University of Technology, ISBN 978-0-9875542-1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats, Larsson, Bengt, Svetoft, Ingrid (2012) "Decision making for sustainable rebuilding : a theoretical approach" (peer-review paper) 9, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Persson, Mats (2016) Standardiserade arbetsprocesser för minskat slöseri och ökat kundvärde. 1-27, (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats, Sigfrid, Lotta (2013) www.ByggAi.se för renoveringsarbeten i miljonprogrammet : förstudie. SBUF, 56 s., (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Mats (2012) Arbetsberedning med www.ByggAi.se. Sveriges Byggindustrier, 21, ISSN 1652-6392, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MATS PERSSON
PREFEKT
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Teknik och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57882 cell 0705-511407
photo of Mats Persson Mats Persson