MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Henningsson Yousif
Senior Lecturer

citat Doing research on teachers' analyses of school, empirical experiences and theoretical implications. citat

Ph. D in Pedagogics. Senior lecturer in Educational science, spec School Development. Research: teachers'' analyses of school. Key concepts: the analysis dimension of pedagogical capital, school development, tools of analysis. Teaches within the Teacher Education and related master courses.


Faculties and departments

Department of School Development and Leadership pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:anna.henningsson-yousif@mau.se
Telephone:040-6658089
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

Report in SOU 1981:97, p 281-428
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Henningsson-Yousif, Anna (2003) Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan. Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, ISBN 91-554-5545-X, ISSN 0347-1314, 100, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Henningsson-Yousif, Anna, Aasen, Solveig F (2015) "Making teachers` pedagogical capital visible and useful" Journal of Workplace Learning;5, 332-344, Emerald, ISSN 1366-5626, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Lundström, Lars, Småberg, Thomas (red./ed.) | Henningsson-Yousif, Anna (2012) Utmaningen att ta vara på medarbetarnas analyser. Kommunförbundet Skåne, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, 76-93, ISSN 1654-4749, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Henningsson-Yousif, Anna, Aasen, Solveig F (2013) "Ways of making teachers` pedagogical capital visible and useful" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna, Viggósson, Haukur (2009) "Tillgodogörandet av pedagogiska kapital i skolutveckling och lärarutbildning" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Viggósson, Haukur, Henningsson-Yousif, Anna, Jacobsen, Jens Christian (2007) "The Development of Pedagogical Capital among Student Teachers in Denmark and Sweden" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2006-03) "Rosa projektet – rapport från ett analysexperiment med rektorer" (paper) s 68, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Smitt, Helena (red./ed.) | Henningsson-Yousif, Anna (2011) Lärares bidrag i lärarutbildning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 62, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2010) Blåkulla tur och retur. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 31, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna, Viggósson, Haukur (2006) Lärarstudenters bidrag i skolutvecklingen: Förutsättningar och reaktioner. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 90, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Henningsson-Yousif, Anna (2006) Skissbok för utvecklingsbenägna - Rapport från projektet Skolledarna, skolutvecklingen och de blivande lärarna. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf) (File) (application/octet-stream)
blackbox blackbox
ANNA
HENNINGSSON YOUSIF

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658089
Anna Henningsson Yousif