MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Jakobsson
Professor

Contact details

E-mail:anders.jakobsson@mau.se
Telephone:040-6658016
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E204
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Jakobsson, Anders (2001) Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp. En processtudie. Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 305, ISBN 9188810194, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva, Karlsson, Karl-Göran, Oskarsson, Magnus (2013) "Exploring Epistemological Trends in Students’ Understanding of Science from the Perspective of Large-Scale Studies" ISRN Education;196014, 13, Hindawi, ISSN 2090-8652, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2013) "Att undersöka kunskapstrender med hjälp av PISA : likvärdighet, förståelse och kunskapssyn" Utbildning & Demokrati;3, 13-36, Örebro universitet, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2013) "Storskaliga studier : kunskapsmätningar som paradox och möjlighet" Utbildning & Demokrati;3, 5-12, Örebro universitet, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2012) "Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling : lärande som begreppsmässig precisering och koordinering" Pedagogisk forskning;2-4, 152-170, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students" Utbildning & Lärande;2, e-pub ahead of print, Avdelningen barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2012) "Scientific trustworthiness : the considerations and perceptions of students ; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik." Utbildning och lärande;2, 98-116, Högskolan i Skövde, ISSN 2001-4554, URL [länk],

  Nilsson, Elisabet M., Jakobsson, Anders (2011) "Simulated sustainable societies : students’ reflections on creating future cities in computer games" Journal of Science Education and Technology;1, 33-50, Springer, ISSN 1059-0145, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders, Mäkitalo, Åsa, Säljö, Roger (2009) "Conceptions of knowledge in research on students` understanding of the greenhouse effect: Methodological positions and their consequences for representations of knowing" Science Education;6, 978-995, ISSN 1098-237X, DOI [länk],

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2009) "Staff members’ ideas about visitors’ learning at science and technology centers" International journal of science education.;1, 129-146, ISSN 1464-5289, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Jakobsson, Anders (2009) "Students` Ideas Regarding Science and Pseudo-science" Nordic Studies in Science Education;1, 3-17, Naturfagsenteret, Göteborgs Universitet, NTNU, ISSN 1504-4556, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Jakobsson, Anders (2009) "Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialogues" Computers & Education;3, 656-667, Elsevier, ISSN 0360-1315, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2008) "Gedankenschmieden – Ein Dialog zwischen Klassenzimmer und Schulforschung. Schnittstelle Lehrerbildung und Schule im internationalen Kontext." Journal für LehrerInnenbildung;3, 14-21, Journal für LehrerInnenbildung., (PDF document) (application/pdf)

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2007) "Different Images of Science at Nordic Science Centres" International Journal of Science Education;10, 1229-1244, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  Jakobsson, Anders (2006) "Students’ self-confidence and learning through dialogues in a net-based environment" Journal of Technology and Teacher education;2, 387-405, Journal of Technology and Teacher education,, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (red./ed.) | (2012) Understanding interactions at science centers and museums : approaching sociocultural perspectives. Sense Publishers, 1-209, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Säljö, Roger (red./ed.) | Säljö, Roger, Jakobsson, Anders, Lilja, Patrik, Mäkitalo, Åsa, Åberg, Mikalela (2011) Att förädla information till kunskap : lärande och klassrumsarbete i mediesamhället. Norstedts, 213, ISBN 978-91-1-303309-9,

  Chapters in Monographs
  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2012) Introduction. Sense Publishers, 1-2, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Säljö, Roger (red./ed.) | Säljö, Roger, Mäketalo, Åsa, Jakobsson, Anders (2012) Appropriering genom argumentation : kontroverser, mångtydighet och tillägnande av redskap för tänkande. Nordstedt, 128-157, ISBN 978-91-1-303772-1,

  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva (2012) Using sociocultural frameworks to understand the significance of interactions at science and technology centers and museums. Sense Publishers, 3-21, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Kumpulainen, Kristina, Cesar, Margarida (red./ed.) | Mäketalo, Åsa, Jakobsson, Anders, Säljö, Roger (2009) Learning to reason in the context of socioscientific problems: exploring the demands on pupils in new classroom activities. Sense, 7-26, ISBN 978-90-8790-760-0, URL [länk],

  Conference Contributions
  Serder, Margareta, Jakobsson, Anders (2011) "Opportunities and difficulties for Swedish students’ engaging in PISA Science items" (paper) 1-3, European Science Education Research Association, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2003) "Students` self-confidence and learning through dialogues in netbased environment" (peer-review paper)

  Jakobsson, Anders (2003) "Five different "learning attitudes" towards science" (peer-review paper) URI [länk],

  Jakobsson, Anders (2003) "Learning attitudes decisive to students` cognitive and knowledge development" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Jakobsson, Anders, Lundström, Lars (red./ed.) | (2007) Rapporter från Tankesmedjan. Tankesmedjan, 94 s, ISSN 1654-4749, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders, Lundström, Lars (red./ed.) | (2007) Rapporter från tankesmedjan. Tankesmedjan, ISSN 1654-4749, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2007) Barn ser på framtiden. En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i Naturvetenskap och teknik för alla. Anders Jakobsson, Lund Assessment & Research och IVA, 51, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Jakobsson, Anders (2007) Tankesmedjorna smider planer för framtiden. ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2007) Children speculate about the future, An evaluation of a national project about students understanding of Technology and science in a future perspective, Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences. Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA, Other Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences report 2008/1, (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders (2003) En fortsatt utvärdering av projektet Unga Spekulerar, delrapport 2C. Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutveckling, URI [länk],

  Jakobsson, Anders (2003) En inledande rapport av projektet Unga Spekulerar. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 60, URI [länk],

  Other publishing
  Serder, Margareta, Sörensen, Helene, Jakobsson, Anders (2011) "Opportunities and difficulties for students’ engagement in PISA Science items" 1-3, Linköpings Universitet, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANDERS JAKOBSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap,matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658016
photo of Anders Jakobsson Anders Jakobsson