MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Jobér
Senior Lecturer

Research focus: Educational changes, reproduction of inequalities in education and Post humanistic education


Contact details

E-mail:anna.jober@mau.se
Telephone:040-6658014
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E422
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

Education Inc.
IOSTE conference 2018
Education and post-theory
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Jobér, Anna (2017) "Skolan och dess olika brukarperspektiv" Skola och samhälle;, Föreningen skola och samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Bergstedt, Bosse, Jobér, Anna (2016) "Inledning" 5-6, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Doctoral thesis
  Jobér, Anna (2012) Social Class in Science Class. 235, ISBN 978-91-86295-31-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Jobér, Anna (2016) "Revising laboratory work : sociological perspectives on the science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1510, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Jobér, Anna (2016) "Tid för ting" Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;7, 7-15, Centrum för Danmarkssstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk],

  Articles
  Jobér, Anna (2015) "Klassen framför allt" Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt;4, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Jobér, Anna (2015) "Rosling och vär(l)den" Skola och samhälle;, Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, URL [länk],

  Monographs
  Jobér, Anna (2015) Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget. Natur och Kultur, 166, ISBN 9789127139367, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Otrel-Cass, Kathrin, Krabbe Sillasen, Martin, Arvola Orlander, Auli (red./ed.) | Jobér, Anna (2018) Education Extended : A Sociomaterialist Perspective on Science Education. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science : A Nordic View, Springer, 17-28, ISBN 978-3-319-61190-7, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Conference Contributions
  Jobér, Anna (2017) "Stay in the tension" In(ex)clusion and the construction of the “Other” in math and science education, (other) 5, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2016) "Sociomaterialistic Perspective on Science Education" (other)

  Ideland, Malin, Axelsson, Thom, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Jobér, Anna, Rubin, Maria (2015) "Om doktorandernas roll i forskarutbildningen" , (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2015) "Unfolding Processes of Accountability in a Changed Educational Landscape" (paper) EERA, Other 28 SES 09 A, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2013) "Descriptions and analyses of the science classroom with a social class perspective" (peer-review paper) 1-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "Social class in science class" (peer-review paper) 4, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2012) "”But with the girls, I have to do test or else I don’t know”" , (other)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of Inequalities in the Teaching and Learning of Science" (paper) 12, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2011) "Reproduction of inequalities in the teaching and learning of science" (peer-review paper) 3, (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna (2010) "Science for citizenship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Jobér, Anna (2015) "Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?"
 • Other tasks and merits

 • Education Inc. Ongoing research Project. Funded by Research council. PL: Prof. Malin Ideland.

blackbox blackbox
ANNA JOBÉR
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658014
www.mah.se
photo of Anna Jobér Anna Jobér