MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Christine Vallberg Roth
Professor

Vallberg Roth conducts research on didaktik, teaching, curricula, assessment and documentation in early childhood education. She is the scientific leader of two R&D programmes on teaching and co-assessment in preschool in collaboration with 18 municipalities, Ifous (Independent research and development institute) and Malmö University, in 2016-2021. Overall, the combined results support the concept of "multivocal didactic modelling". An article example in the "Scandinavian Journal of Educational Research" has the title "What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016".

Keywords: Didaktik, curriculum, documentation and assessment, teaching.


Contact details

E-mail:ann-christine.vallberg-roth@mau.se
Telephone:040-6658327
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2018) "What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016" Scandinavian Journal of Educational Research;, Routledge, ISSN 0031-3831, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Ylva, Vallberg Roth, Ann-Christine (2018) "Flerstämmig musikundervisning i förskola" Barn;3-4, 16, Norsk senter for barneforskning (NOSEB), ISSN 0800–1669, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) "(Meta)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool : a research review with a Scandinavian focus" Nordisk Barnehageforskning : Nordic Early Childhood Education Research;3, 1-16, ISSN 1890-9167, DOI [länk], URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Nordic comparative analysis of guidelines for quality and content in early childhood education" Journal of Nordic Early Childhood Education Research;1, 135, Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools" Nordisk Barnehageforskning;5, 18, ISSN 1890-9167, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) "Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 26717, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-09) "Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom: Likriktning med variation." Pedagogisk forskning i Sverige;2, 8122, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Assessment and documentation in early childhood education. Routledge, 152, ISBN 978-0-415-66125-6, 978-0-415-66126-3, 978-1-315-81850-4, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Tallberg Broman, Ingegerd | Sheridan, Sonja, Williams, Pia (red./ed.) (2018) Undervisning i förskola : med koppling till ett samverkansprojekt. Undervisning i förskolan : en kunskapsöversikt, Skolverket, 19, ISBN 978-91-7559-318-0, (PDF document) (application/pdf)

  Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine | Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine (red./ed.) (2017) Att stärka den vetenskapliga grunden. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 9950, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att flerstämmigt undervisa och sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 241-260, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Lindgren, Anne-Li, Pramling, Niklas, Säljö, Roger (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Bedömning, utvärdering och uppföljning : utmaningar för förskolan. Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare, Gleerup, 261-274, ISBN 978-91-40-69463-8,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 149-172, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 173-188, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning utifrån poststrukturell grund. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 205-210, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Sammanflätning av kapitel om att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 211-216, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 189-198, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 227-239, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Vallberg Roth, Ann-Christine | Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Från storslagna visioner till professionell bedömning Rapporter om utbildning;2, Malmö högskola, 9315-107, ISSN 1101-7643,

  Conference Contributions
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10) "Power, Citizenship and Individual Development Plans. Poster presented at the symposium on ‘Childhood in Multiple Contexts’ på the Citizenship Education in Society conference på Malmö högskola, Malmö" , (paper)

  Reports
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Aasa, Sverker, Ekberg, Jan-Eric, Holmberg, Ylva, Sjöström, Jesper, Stensson, Catrin (2019) Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018. Malmö universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Löf, Camilla, Palla, Linda, Stensson, Catrin (2019) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar. Malmö universitet, 138, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Löf, Camilla, Palla, Linda, Stensson, Catrin (2019) Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan. 58, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Palla, Linda, Stensson, Catrin, Tallberg Broman, Ingegerd | Vallberg Roth, Ann-Christine (red./ed.) (2018) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016. Malmö universitet, 182, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Gunnemyr, Per, Londos, Mikael, Lundahl, Bo (2016) Lärares förtrogenhet med betygssättning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 129, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "Individuella utvecklingsplaner i förskolan : med inriktning mot barndom, lärande och kritisk ämnesdidaktik" , (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för barndom, utbildning och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658327
photo of Ann-Christine Vallberg Roth Ann-Christine Vallberg Roth