MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Christine Vallberg Roth
Professor

Didaktik, curriculum documentation and assessment, teaching


Faculties and departments

Department of Children, Youth and Society pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:ann-christine.vallberg-roth@mau.se
Telephone:040-6658327
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2018) "What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016" Scandinavian Journal of Educational Research;, Routledge, ISSN 0031-3831, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Ylva, Vallberg Roth, Ann-Christine (2018) "Flerstämmig musikundervisning i förskola" Barn;3-4, 16, Norsk senter for barneforskning (NOSEB), ISSN 0800–1669, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) "(Meta)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool : a research review with a Scandinavian focus" Nordisk Barnehageforskning : Nordic Early Childhood Education Research;3, 1-16, ISSN 1890-9167, DOI [länk], URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Nordic comparative analysis of guidelines for quality and content in early childhood education" Journal of Nordic Early Childhood Education Research;1, 135, Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools" Nordisk Barnehageforskning;5, 18, ISSN 1890-9167, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) "Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 26717, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-09) "Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom: Likriktning med variation." Pedagogisk forskning i Sverige;2, 8122, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Assessment and documentation in early childhood education. Routledge, 152, ISBN 978-0-415-66125-6, 978-0-415-66126-3, 978-1-315-81850-4, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Tallberg Broman, Ingegerd | Sheridan, Sonja, Williams, Pia (red./ed.) (2018) Undervisning i förskola : med koppling till ett samverkansprojekt. Undervisning i förskolan : en kunskapsöversikt, Skolverket, 19, ISBN 978-91-7559-318-0, (PDF document) (application/pdf)

  Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine | Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine (red./ed.) (2017) Att stärka den vetenskapliga grunden. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 9950, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att flerstämmigt undervisa och sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 241-260, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Lindgren, Anne-Li, Pramling, Niklas, Säljö, Roger (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Bedömning, utvärdering och uppföljning : utmaningar för förskolan. Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare, Gleerup, 261-274, ISBN 978-91-40-69463-8,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 149-172, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i läroplanshistoriskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 173-188, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning utifrån poststrukturell grund. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 205-210, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Sammanflätning av kapitel om att undervisa. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 211-216, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 189-198, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2017) Att sambedöma. Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring, Studentlitteratur, 227-239, ISBN 978-91-44-11259-6,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Vallberg Roth, Ann-Christine | Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Från storslagna visioner till professionell bedömning Rapporter om utbildning;2, Malmö högskola, 9315-107, ISSN 1101-7643,

  Conference Contributions
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10) "Power, Citizenship and Individual Development Plans. Poster presented at the symposium on ‘Childhood in Multiple Contexts’ på the Citizenship Education in Society conference på Malmö högskola, Malmö" , (paper)

  Reports
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Löf, Camilla, Palla, Linda, Stensson, Catrin (2019) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar. Malmö universitet, 138, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Löf, Camilla, Palla, Linda, Stensson, Catrin (2019) Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan. 58, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Palla, Linda, Stensson, Catrin, Tallberg Broman, Ingegerd | Vallberg Roth, Ann-Christine (red./ed.) (2018) Undervisning och sambedömning i förskola : Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016. Malmö universitet, 182, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Gunnemyr, Per, Londos, Mikael, Lundahl, Bo (2016) Lärares förtrogenhet med betygssättning. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 129, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "Individuella utvecklingsplaner i förskolan : med inriktning mot barndom, lärande och kritisk ämnesdidaktik" , (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658327
photo of Ann-Christine Vallberg Roth Ann-Christine Vallberg Roth