MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ann-Christine Vallberg Roth
Professor

Didactic panterns, curriculum documentation and assessment

Contact details

E-mail:ann-christine.vallberg-roth@mah.se
Telephone:040-66 58327
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Bedömning i förskolans dokumentationspraktiker : fenomen, begrepp och reglering" Pedagogisk forskning i Sverige;4-5, 403-437, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) "Nordic comparative analysis of guidelines for quality and content in early childhood education" Journal of Nordic Early Childhood Education Research;1, 1-35, Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools" Nordisk Barnehageforskning;5, 1-18, ISSN 1890-9167, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Parenthood in intensified documentation and assessment practice : with the focus on the home-school relation in Sweden" International Journal about Parents in Education;1, 42-56, ISSN 1973-3518, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) "Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" Pedagogisk forskning i Sverige;4, 267–283, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2011) "Individual development plans from a critical didactic perspective : focusing on Montessori- and Reggio Emilia-profiled preschools in Sweden" Journal of Early Childhood Research;3, 247-261, SAGE, ISSN 1741-2927, DOI [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2009) "Styrning genom bedömning av barn" EDUCARE;2-3, 195-219, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-113-5, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2009) "Regulated childhood : equivalence with variation" Early Years;2, 177-190, ISSN 1472-4421, DOI [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-10) "Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv" Nordisk barnehageforskning;1, 25-39, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-09) "Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom: Likriktning med variation." Pedagogisk forskning i Sverige;2, 13, 81-102, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-07) "Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner." EDUCARE;elektronisk publicering, Elektronisk publicering, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2006) "Early Childhood Curricula in Sweden from the 1850s to the present" International journal of Early childhood;1, 77-98, Springer, ISSN 0020-7187, DOI [länk],

  Articles
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2001) "Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag" Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 6, 241-269, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URI [länk],

  Monographs
  Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Assessment and documentation in early childhood education. Routledge, 152, ISBN 978-0-415-66125-6, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) De yngre barnens läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och bedömning i förskola. Studentlitteratur, 200, ISBN 978-91-44-05554-1,

  Chapters in Monographs
  Engdahl, Ingrid, Ärlemalm-Hagsér, Eva (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2015) Om läroplaner, dokumentation och bedömning. Liber, 56-60, ISBN 978-91-47-09962-7,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2014) Styrning genom dokumentation och bedömning. Studentlitteratur, 103-125, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2013) Föräldraskap mellan offline och online. Studentlitteratur, 155-174, ISBN 9789144079523,

  Mathiasson, Leif (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) Därför måste vi diskutera bedömning i förskolan. Lärarförbundets förlag, 129-135, ISBN 9789197902373,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2011) ”Gör alltid sitt bästa” ”Duktig! Kan ibland vara lite stökig” - Om bedömning och dokumentation av barn.. Gleerups, 107-131, ISBN 978-91-40-67605-4, URL [länk],

  Lundahl, Christian, Folke-Fichtelius, Maria (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning i förskolans och skolans individuella utvecklingsplaner. Studentlitteratur, s 49-67, ISBN 978-91-44-05681-4,

  Persson, Sven (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2010) Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.. Malmö högskola, 53-70, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning av barn i förtätad kommunikation. Malmö högskola, 93-107, ISSN 1101-7643, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Att stödja och styra barns lärande : tidig bedömning och dokumentation. Skolverket, 175-234, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) "Barn, föräldrar och lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10) "Power, Citizenship and Individual Development Plans. Poster presented at the symposium on ‘Childhood in Multiple Contexts’ på the Citizenship Education in Society conference på Malmö högskola, Malmö" (paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, de Jong, Marjanna, Månsson, Annika (2003) "Individual developmental and educational plans for young children" (paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2008-03-06) "Individual development plans – with a focus on childhood, learning and critical subject didactics" (peer-review paper)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007-08-23) "Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv" (paper) (PDF document)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Stoltz, Pauline (2007-10-04) "Power, Citizenship & Individual Development Plans" (peer-review paper) (PDF document)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007-10-05) "Individual development plans – with a focus on childhood, learning and critical subject didactics" (peer-review paper) (PDF document)

  Reports
  Vallberg Roth, Ann-Christine (2013) Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskolorna. Nordiska Ministerrådet, 172, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åsén, Gunnar, Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) Utvärdering i förskolan : en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet, 84, ISBN 978-91-7307-216-8, ISSN 1651-7350, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine, Palla, Linda, Persson, Sven (2014) "Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2012) "Documentation and assessment in Swedish preschools"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) "Lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik - vad står på spel?"

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2008) "Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv." (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine (2008) "Skolinstitutioners möte med mångfaldens medborgare i en förändrad kommunikativ praktik." (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "Individuella utvecklingsplaner i förskolan : med inriktning mot barndom, lärande och kritisk ämnesdidaktik" (PDF document) (application/pdf)

  Öquist, Oscar, Fridén, Bengt (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine, Månsson, Annika (2007) "IUP i ett inledningsskede - för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner" 24-25, Skolverket, (PDF document) (application/pdf)

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Wigerfelt, Berit, Tallberg Broman, Ingegerd, Tvingstedt, Anna-Lena (2007) "Lärarprofession och barndom i förvandling" (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A228b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58327
photo of Ann-Christine Vallberg Roth Ann-Christine Vallberg Roth