MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Birgitta Nordén
Senior Lecturer

The purpose of my research is to highlight how a global dimension could be created in education and teaching towards sustainability. A special attention is paid to how the implementation process locally interacts with a global context. The variation of knowledge formation for sustainable development in global-local settings is studied. `Global Learning for Sustainable Development´ (GLSD) is introduced. My Doctoral Thesis Learning and teaching sustainable development in global-local contexts is available here!

2019-2020 I will continue to collaborate with my colleagues on educational development and research thanks to the Swedish Institute for Educational Research on Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world.

Region Skåne has approved funding for my new research project (2019-2020) for educational development on how to improve learning and teaching of sustainability challenges and opportunities Varför ska jag göra något för miljö och hållbarhet? Och, hur?.

Researcher & Senior Lecturer in Educational Sciences & Science Education, Ph.D in Education. ResearcherID: J-1555-2016 samt ORCID: 0000-0001-9613-8132


Contact details

E-mail:birgitta.norden@mau.se
Telephone:040-6658020
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

Learning and teaching SD in global-local contexts
Open Researcher and Contributor ID - ORCID
Publications at Universities
Graduate Research School on Education and SD
From student to [YMP] teacher in Swaziland
International (In-)formal Teacher Network CEI
GLOBAL FORUM for Environmental Education
Informal Teacher Network CEI/SE - a Swedish branch
My field of Research & Educational Development
Climate Gathering - bringing the voice of youth
 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Nordén, Birgitta (2016) "Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och skolor med ungdomar i övergångssituationer. / Constitution of Meaning in Global – Local Settings through Global Learning as Educational Development Towards Sustainability" 20 slides á 20 s (Blixttal), NU2016: Samverkan mellan högskolan och samhället, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Sonesson, Kerstin, Nordén, Birgitta (2015) "International teacher students´ meaning-making of environmental and sustainability challenges through a learning assessment" WEEC, URL [länk],

  Doctoral thesis
  Nordén, Birgitta (2016) Learning and teaching sustainable development in global-local contexts. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, ISBN 978-91-7104-625-3, 978-91-7104-626-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2017) "Working with the divides : Two critical axes in development for transformative professional practices" International Journal of Sustainability in Higher Education;5 : Special issue on Professional Development in Higher Education for Sustainable Development, 666-680, Emerald, ISSN 1467-6370, DOI [länk],

  Nordén, Birgitta (2016) "Transdisciplinary teaching for sustainable development in a whole school project" Environmental Education Research;, Taylor & Francis, DOI [länk],

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen, Anderberg, Elsie (2012) "Learning in global settings : developing transitions for meaning-making" Research in Comparative and Iinternational Education;4, 514-529, Symposium Journals, ISSN 1745-4999, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta, Anderberg, Elsie (2011) "Knowledge capabilities for sustainable development in global classrooms–local challenges" Utbildning & Demokrati;1, 35-58, Örebro University, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Anderberg, Elsie, Nordén, Birgitta, Hansson, Birgit (2009) "Global learning for sustainable development in higher education : recent trends and critique" International Journal of Sustainability in Higher Education;4, 368–378, Emerald, ISSN 1467-6370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Madu, Christian N., Kuei, Chu-Hua (red./ed.) | Nordén, Birgitta, Anderberg, Elsie (2012) Sustainable development through global learning and teaching. World Scientific Publishing, 379-401, ISBN 978–981–4354–81–3, DOI [länk],

  Conference Contributions
  Nordén, Birgitta (2018) "Lokala och globala förutsättningar för lärande: SDG – Hållbarhetsmålen – och utmaningar i undervisningssammanhang.  Forskningsplattformen REPESE: SUBTL. Block 2: Naturvetenskapens didaktik." FORSKARE MÖTER LÄRARE OCH SKOLLEDARE – vad kan vi lära av varandra?, (other)

  Nordén, Birgitta, Harju, Anne, Åkerblom, Annika, Avery, Helen (2018) "Möjligheter och utmaningar för en förskola i en migrerande värld. Forskningsplattformen REPESE: SUBTL och VED. Block 5: Inkludering och sociala relationer." FORSKARE MÖTER LÄRARE OCH SKOLLEDARE – vad kan vi lära av varandra?, (other)

  Harju, Anne, Nordén, Birgitta, Åkerblom, Annika, Avery, Helen (2018) "Space of action for pedagogues and researchers in action research projects" CARN (Collaborative Action Research Network), (other) CARN,

  Nordén, Birgitta, Andersson, Lena, Muleya, Gistered (2018) "Teacher Education towards Sustainable Development Goals (SDG) recognising the missing link between academic citizenship and community missions." 11th Annual International Southern African - Nordic Centre (SANORD) 2018 Conference - Academic Citizenship: Recognition, Resilience or Resistance?, (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2018) "Africa and beyond : Supporting collaborative networks for transnational refugee higher education" 11th Annual International Southern African – Nordic Centre (SANORD) 2018 Conference – Academic Citizenship: Recognition, Resilience or Resistance?, (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen, Harju, Anne, Åkerblom, Annika (2018) "Praktiker under utveckling : hur skapas mening, sammanhang och motivation att lära för hållbarhet i förskolans utepedagogiska aktiviteter?" FND 2018, Forskning i naturvetenskapernas didaktik, (other)

  Nordén, Birgitta (2018) "Deep Global Teaching through Deep Approach Learning towards Sustainability within the framework of the STEP (Sanord Teacher Education Partners)." 11th Annual International Southern African - Nordic Centre (SANORD) 2018 Conference Academic Citizenship: Recognition, Resilience or Resistance?, (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2018) "Beyond incrementalism : Knowledge formation for transformative change in ESE" EERA/ECER 2018, (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2018) "Future-oriented Methodology : Distinctive horizons for and contributions to new materialist and post-qualitative research methodologies in and from ESE." European Conference on Educational Research (ECER 2018) : "Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?”, (other)

  Nordén, Birgitta (2017) "Transdisciplinary Teaching towards Sustainability Literacy through Educational Development of Critical Knowledge Capability and Learning in Global-Local Contexts." 10TH SANORD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE 2017. The Role of Universities in Research and Technology Transfer of Improve Livelihoods in Southern Africa., (other)

  Nordén, Birgitta (2017) "Global och utmaningsbaserad undervisning i miljö- och hållbarhetsfrågor i lokala lärandekontexter." Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne, (other)

  Nordén, Birgitta (2017) "Hållbarhetsdilemman och platsbaserat arbete i förskolelärarutbildningen : Spänning i synen på ’det avancerade’ naturvetenskapliga kunskapsinnehållet och samhällsdimensioner i hållbarhetsarbetet med förskolebarn." NoFa 6 Conference 2017, (other)

  Nordén, Birgitta (2017) "Nyanlända studenters behov av utbildning : möjligheter och hinder (”Newly arrived student”)." NoFa 6 Conference 2017, (other)

  Nordén, Birgitta (2017) "Critical Knowledge Capability in Subject Matters for Transdisciplinary Teaching towards Environmental and Sustainability Literacy." NoFa 6 Conference 2017, (other)

  Nordén, Birgitta, Sonesson, Kerstin (2017) "Student-centered learning for extended learning processes in HE: assessing international students on global challenges in "Teaching for sustainability"" ECER/EERA, (other)

  Nordén, Birgitta, Harju, Anne, Avery, Helen, Åkerblom, Annika (2017) "New in Sweden : Experiences from Preschool Reception and Newly Arrived Families" ECER/EERA, (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2017) "Sustainability dilemmas in preschool teacher training: Engaging students` experience in the local place" ECER/EERA, (other)

  Nordén, Birgitta (2016) "Global Learning as Constitution of Meaning in Global-Local Contexts : Pedagogical Design and Support Towards Sustainability" (other) 1-2, AERA, (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta (2016) "Ämnesdidaktiska broar mellan lokala och globala klassrummet : möten genom lärares förändrade undervisning om hållbarhet" Ämnesdidaktiska broar : Nationell Ämnesdidaktisk Konferens 2016, Malmö högskola, (other) Malmö högskola,

  Sonesson, Kerstin, Nordén, Birgitta (2016) "Studentorienterat litteraturseminarium som läraktivitet och examinationsform" (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2016) "Heading Towards an Unknown Future : Non-Formal Learning Communities for Sustainable Societies – a Possible Pedagogy in Refugee Education?" (other)

  Nordén, Birgitta (2016) "Deepening Approaches to Teaching, Learning and Curriculum in Environmental and Sustainability Education: Transdisciplinary Teaching for Global Learning of Sustainable Development in a Whole School Project." (other)

  Nordén, Birgitta (2016) "Contemporary Sustainability Literacy Counting on Critical Knowledge Capability." (other)

  Nordén, Birgitta, Avery, Helen (2016) "Nyanlända studenters behov av utbildning : möjligheter och hinder" Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning 27 – 28 oktober 2016 Abstracts; Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, (other) 13,

  Nordén, Birgitta (2016) "Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och ungdomar i övergångssituationer" (other)

  Nordén, Birgitta (2015) "Global Knowledge Formation in the Extended Classroom : Transdisciplinary Network for Global Learning Towards Sustainability" ECER 2015 : Online Programme;, (paper) EERA, Other WERA SES 01 D, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta (2015) "Learning towards Environmental and Sustainability Education" (other)

  Nordén, Birgitta (2014) "Global Teaching and Learning towards Sustainable Development" (other)

  Nordén, Birgitta (2014) "Through Global Learning and Teaching Towards Sustainabilty" , (other) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta (2014) "Environmental and Sustainability education : How do we achieve transdisciplinary teaching??" , (other) 1-15, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Nordén, Birgitta, Anderberg, Elsie (2010) Learning in global settings for sustainable development : local challenges. Lund University, 55, ISSN 1654-2673, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Nordén, Birgitta (2016) "Hållbarhet i globala och lokala klassrum." En Akademisk Kvart. Film publicerad av Malmö Högskola & Malmö Stad (2016-05-16). Finns tillgänglig via: https://www.youtube.com/watch?v=5baKLv2OX6o,

  Bengtsson, Stefan, Östman, Leif, Sund, Per, Andersson, Pernilla, Hasslöf, Helen, Nordén, Birgitta, Manni, Annika, Sund, Louise, Stagell, Ulrica, Andersson, Kristina, Ottander, Katarina, Ignell, Caroline (2015) "Mind the gap! Moving from awareness to action : Showcasing emergent research from the Swedish Graduate School in Education for Sustainable Development (GRESD)" 409, WEEC, Other Abstract no 601-S, URL [länk],

  Sonesson, Kerstin, Nordén, Birgitta (2015) "International teacher students` meaning-making of environmental and sustainability challenges through a learning assessment" 199, WEEC, Other Abstract no 339-O, URL [länk],

  Avery, Helen, Nordén, Birgitta (2015) "Within, above, between or outside? : ESD in teacher training : implications of various institutional constructions" 372, WEEC, Other abstract no 547-O, URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2015) ""Globalt lärande – tänk först, handla sedan"" "VÄRLDAR av LIV" en utställning med Mattias Klum på Malmö Arena, (JPEG Image) (image/jpeg)

  Sonesson, Kerstin, Nordén, Birgitta (2015) "Assessing international teacher students´ knowledge on environmental and sustainability challenges through a literature seminar"

  Nordén, Birgitta (2015) "Global Teaching and Learning towards Sustainable Development"

  Nordén, Birgitta (2015) "Teachers’ Experiences of Transdisciplinary Teaching while Conducting a Collaborative Education towards Sustainability as Global Learning for Sustainable Development (GLSD)"

  Nordén, Birgitta (2015) "Key Opportunities For Global Learning In Schools To Develop Competences : Transition Of Knowledge Formation Into Global Action Towards Sustainability" EERA, Other 30 SES 09 A, URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2015) "Hållbar utveckling i det globala rummet : förutsättningar för skolungdomars kunskapsbildning i lokal undervisning" 27-28, URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2014) "Teaching and learning in global settings : developing transitions for meaning-making" (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta (2014) "Global Teaching and Learning towards Sustainable Development" 1-13, (PDF document) (application/pdf)

  Nordén, Birgitta (2014) "Making a Common Agenda : Environmental and Sustainability Education with Teaching and Learning Approaches for Global Action" URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2014) "ESD via Transdisciplinary Teaching Approaches" URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2014) "Sustainability Teaching Beyond Disciplines with a Global Dimension" URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2013) "Towards Sustainability : Teaching and Learning beyond Disciplines through Global Didactics" URL [länk],

  Nordén, Birgitta (2013) "Transdisciplinary Teaching Approaches of Global Learning for Sustainable Development" URL [länk],
 • Other tasks and merits

 • Nordén, B. (2016-12-07). Transdisciplinary teaching for sustainable development in a whole school project. Environmental Education Research at http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2016.1266302

  Nordén, B. (2014). Global Teaching and Learning towards Sustainable Development. Sino-Swedish Excellence Seminar at South China Normal University in Guangzhou. Challenges for sustainable economic growth: Challenges for sustainability education. Presentation, October 27, 2014.

  Nordén, B. (2014). Sustainability Teaching Beyond Disciplines with a Global Dimension. Global Learning for Sustainable Development: Teachers’ work and teacher education. School of Education Science and Administration at Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan, China. Presentation, October 31, 2014.

  Referee reviewed: Nordén, B. (2014). Making a Common Agenda: Environmental and Sustainability Education with Teaching and Learning Approaches for Global Action. Global issues in ESE. Network: 30 ESER (Environmental and Sustainability Education Research) in EERA/ECER 2014. The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe, Porto University, Porto, September 3. Paper presentation.

  Nordén, B. (2014). Environmental and Sustainability education: How do we achieve transdisciplinary teaching? Caretakers of the Environment International (CEI) 2014 Conference: Nature, Future and Culture, Yilan, Taiwan Normal University, Taipei. July 6-12, 2014.

  Nordén, B. (2014). Teaching and learning in global settings: developing transitions for meaning-making. A research workshop via the Institute of Education and Society at the Faculty for Language and Literature, Humanities, Arts and Education at the University of Luxembourg, Luxemburg, March 19, 2014. Paper presentation.

  Nordén, B. (2014). Sustainability Teaching Beyond Disciplines with a Global Dimension. Network 19 (Teachers’ work and teacher education) at NERA/NFPF 2014. Education for sustainable development, Lillehammer University College, March 7, 2014. Round Table presentation.

  Nordén, B. (2014). ESD via Transdisciplinary Teaching Approaches. Network 5 (The Curriculum Research Network) at NERA/NFPF 2014. Education for sustainable development, Lillehammer University College, Norway, March 7, 2014. Paper presentation at www.nera2014.org

  Referee reviewed: Nordén, B. (2014). Through Global Learning and Teaching Towards Sustainability. Presenterat på COPERNICUS Alliance Conference. Leadership in a Changing World: Higher education, sustainability and the new global action programme on ESD. University Leadership for Sustainability: Teaching and learning for sustainability, University of Gloucestershire, Cheltenham, UK, January 10, 2014.

  Member of the Editorial board of Journal of Swedish Educational Research [Pedagogisk Forskning i Sverige] 2012-2017, MAlmö University.

  Doctoral students´ representative in the Board of FUN-ped (since 2010 - 2016), Malmö University.

  Doctoral student representative in the National Board of GRESD (since 2010 - 2015), Uppsala University (coordinating) .

  REWARDS: 1. Terre de Femmes 2009 (Helsingborg); 2. Region Skånes Miljöpris 2007 (Kristianstad); 3. Lunds Miljöpris 2002; 4. Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IT-prize for schools, 1977 (Stockholm).

  Chair & Founder of the Swedish branch of the Caretakers of the Environment International (CEI/SE), an international network for teachers and students (age 14-19 years) since 1994 and ongoing.

  President of the Caretakers of the Environment International (CEI) since 2008 - 2016. (www.caretakers4all.org).

blackbox blackbox
BIRGITTA NORDÉN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658020
photo of Birgitta Nordén Birgitta Nordén