MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bim Riddersporre
Senior Lecturer

Bim Riddersporre, PhD. Speech Pathologist, Clinical Psychologist. Vice Dean. Research in Parenthood and Leadership. Ongoing projects concerning Preeschool Leadership and Leadership in the Church of Sweden.


Contact details

E-mail:bim.riddersporre@mau.se
Telephone:040-6658331
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B222
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Riddersporre, Bim (2003) Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Down syndrom. Institutionen för Psykologi, Lunds universitet, ISBN 91-628-5761-4, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Riddersporre, Bim (2010) "Normativ styrning i förskolan: En fallstudie" Nordisk Barnehageforskning;3, 133-149, Högskolan i Oslo, ISSN 1890-9167, URL [länk],

  Berglund, Lars, Malmgren, Lise-Lotte, Riddersporre, Bim, Sandén, Ingrid (2007) "Profession, forskning och praktik: 30 rektorers syn på specialpedagogisk professionalitet" Educare;2, 39-51, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (2011) "Forskningscirkeln - en metod för att forskningsanknyta grundutbildningen" SUHF Conference proceedings;, 1-4, SUHF Conference proceedings, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Riddersporre, Bim (2011) "Vem ska ha makten att beskriva läraryrket?" Pedagogiska magasinet;1, 47-51, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Riddersporre, Bim (2010) "Värsta lärarspråket? Om yrkesspråk, status och makten över beskrivningen" Skola och Samhälle S.O.S;100508, Skola och samhälle/Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2007) Fantasi och förutseende. Lärarutbildning som kreativ process. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643,

  Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2006) Utbildningsledarskap - nu och i framtiden. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8, 91-44-00141-X,

  Chapters in Monographs
  Riddersporre, Bim (2011) Kunskapsutvecklingen i en forskningscirkel. FoU Malmö-utbildning, 5-11, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan. Natur & Kultur, s 211-227, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan - vision och vardag i en nystartad verksamhet. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 13-50, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (2007) Värsta lärarspråket? Om yrkesspråk, status och makten över beskrivningen. Malmö högskola, Lärarutbildningen, sid 31-34, ISSN 1101-7643,

  Viggósson, Haukur, Riddersporre, Bim (2006) En forskande rektorsutbildning. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8,

  Riddersporre, Bim (2006) Föräldrar och professionella - experter som möts. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8,

  Reports
  Riddersporre, Bim, Sjövik, Kristian (2011) Nya krav - nya ledare? : rekrytering av chefer till förskolan. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 25, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2011) Från normativ till nyfiken – om kunskapsutveckling i en forskningscirkel. FoU Malmö-utbildning, 70, ISBN 978-91-979242-1-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BIM RIDDERSPORRE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658331
photo of Bim Riddersporre Bim Riddersporre