MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bim Riddersporre
pro dean/senior lecturer

Bim Riddersporre, PhD. Speech Pathologist, Clinical Psychologist. Vice Dean. Research in Parenthood and Leadership. Ongoing projects concerning Preeschool Leadership and Leadership in the Church of Sweden.


Contact details

E-mail:bim.riddersporre@mah.se
Telephone:040-6658331
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B222
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Riddersporre, Bim (2003) Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Down syndrom. Institutionen för Psykologi, Lunds universitet, ISBN 91-628-5761-4, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Riddersporre, Bim (2010) "Normativ styrning i förskolan: En fallstudie" Nordisk Barnehageforskning;3, 133-149, Högskolan i Oslo, ISSN 1890-9167, URL [länk],

  Berglund, Lars, Malmgren, Lise-Lotte, Riddersporre, Bim, Sandén, Ingrid (2007) "Profession, forskning och praktik: 30 rektorers syn på specialpedagogisk professionalitet" Educare;2, 39-51, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (2011) "Forskningscirkeln - en metod för att forskningsanknyta grundutbildningen" SUHF Conference proceedings;, 1-4, SUHF Conference proceedings, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Riddersporre, Bim (2011) "Vem ska ha makten att beskriva läraryrket?" Pedagogiska magasinet;1, 47-51, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320, URL [länk],

  Riddersporre, Bim (2010) "Värsta lärarspråket? Om yrkesspråk, status och makten över beskrivningen" Skola och Samhälle S.O.S;100508, Skola och samhälle/Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2007) Fantasi och förutseende. Lärarutbildning som kreativ process. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643,

  Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2006) Utbildningsledarskap - nu och i framtiden. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8, 91-44-00141-X,

  Chapters in Monographs
  Riddersporre, Bim (2011) Kunskapsutvecklingen i en forskningscirkel. FoU Malmö-utbildning, 5-11, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan. Natur & Kultur, s 211-227, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Persson, Sven (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2010) Ledarskap i förskolan - vision och vardag i en nystartad verksamhet. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 13-50, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (2007) Värsta lärarspråket? Om yrkesspråk, status och makten över beskrivningen. Malmö högskola, Lärarutbildningen, sid 31-34, ISSN 1101-7643,

  Viggósson, Haukur, Riddersporre, Bim (2006) En forskande rektorsutbildning. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8,

  Riddersporre, Bim (2006) Föräldrar och professionella - experter som möts. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00141-8,

  Reports
  Riddersporre, Bim, Sjövik, Kristian (2011) Nya krav - nya ledare? : rekrytering av chefer till förskolan. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 25, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2011) Från normativ till nyfiken – om kunskapsutveckling i en forskningscirkel. FoU Malmö-utbildning, 70, ISBN 978-91-979242-1-4, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BIM RIDDERSPORRE
PRODEKAN / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658331
photo of Bim Riddersporre Bim Riddersporre