MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Camilla Löf
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:camilla.lof@mah.se
Telephone:040-66 58147
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A228
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Löf, Camilla (2011) Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 219, ISBN 978-91-86295-10-3, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Löf, Camilla (2014) "Didactics for life?" Educare;2, 147-172, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-494-5, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Löf, Camilla (2009) "Livskunskap – en gränsöverskridande praktik i skolan" Educare;2-3, ISBN 978-91-7104-113-5, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Bartholdsson, Åsa, Hultin, Eva (red./ed.) | Löf, Camilla (2015) Efter livskunskapen : ämnesintegrering av värdegrundsfrågor. Gleerups, 133-145, ISBN 978-91-40-68710-4,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Löf, Camilla (2011) Skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen. Gleerups, 133-143, ISBN 9789140676054,

  Conference Contributions
  Löf, Camilla (2009) "Being a good friend. Constructions of friendship in Life Competence Education." (peer-review paper) 462-468, CiCe Thematic Network project, Institute for Policy studies in Education, London Metropolitan University, ISBN 978-0-9562789-6-8, ISSN 1470-6695, URL [länk],

  Löf, Camilla (2008-03) "Performing Gender. An example from Life Competence Education" (peer-review paper)

  Reports
  Söderman, Johan, Löf, Camilla (2010) Genusmedvetenhet som möjlighet eller begräsning - en utvärdering av Malmö stads satsning på jämställdhet i förskolor och skolor. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad, 34, ISBN 978-91-978709-1-7, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CAMILLA LÖF
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58147
www.mah.se
photo of Camilla Löf Camilla Löf