MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Olsson Jers
Senior Lecturer

Cecilia Olsson Jers is a PhD in Research education in Swedish and Didactics. She is especially interested in language usage, verbal interaction and rhetoric. Her doctoral thesis is entitled “The classroom as a verbal arena: building and establishing ethos”, with the aim to study how students build ethos. Her thesis is preceded by a research paper, entitled "Response as the Teacher´s Responsibility", investigating teachers’ spoken response to oral presentations.


Contact details

E-mail:cecilia.olsson_jers@mau.se
Telephone:040-6658046
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335:01
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Olsson Jers, Cecilia (2010) Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos. Malmö University, ISBN 978-91-86295-03-5, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Olsson Jers, Cecilia, Wärnsby, Anna (2017) "Assessment of situated orality : The role of reflection and revision in appropriation and transformation of new knowledge" Assessment and Evaluation in Higher Education;, Taylor and Francis, ISSN 0260-2938, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2015) "Respons på forskningskommunikation : forskarstuderandes tvärvetenskapliga möten" Rhetorica Scandinavica;, 46-68, Retorikförlaget, ISSN 1397-0534, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" Högre utbildning;1, 35-47, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning" Educare;1, 115-136, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Överdriven oro för "muntlig framställning"" bloggochdebatt.mah.se;, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Retoriken i klassrummet" Retorikmagasinet;, 19-23, Retorikförlaget AB, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Retorik ska förberedas i klassrummet" Svenskläraren;4, 30-32, Svensklärarföreningen, ISSN 0346-2412, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Trovärdigheten på språng." Retorikmagasinet;31, 22-25, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Olsson Jers, Cecilia (2000) "Retoriken ger synliga elever : tema: retorik i skolan." Retorikmagasinet;6, 13-14, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,

  Monographs
  Olsson Jers, Cecilia (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet. Liber, 207, ISBN 978-91-47-10061-3, URL [länk],

  Chapters in Monographs
  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,

  Ellvin, Madeleine, Holmbom, Lena, Lidbaum, Erik (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2007) Talaren lyssnar och lyssnaren talar! Fokus på responsen. Svensklärarföreningen, 71-83, ISBN 978-91-27-41106-7, ISSN 0349-0246,

  Conference Contributions
  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Why is a researchers’ professional life important to students?" (poster) WRAB, (JPEG Image) (image/jpeg)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Pedagogical gains with word-for-word scripts in oral presentations" (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Speech as a part of literacies nexus" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Thurén, Camilla (2012) "Lärarutbildningens muntliga språkpraktiker" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2011) "Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "The Class Room as an Oral Arena" (peer-review paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Det lämpliga talet – svenskläraren som språkvårdare" (peer-review paper) 1, Høgskolen i Vestfold, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2011) "Kommunikation mot profession : muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning" (paper) 16-17, Akademiskt lärarskap, Malmö högskola, ISBN 978-91-980036-0-4, (PDF document) (application/pdf)

  Brännström, Maria, Olsson Jers, Cecilia (2010) "Respons på och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2009) "Talängslan : tecken på social fobi?" (paper) 1-9, SMDI, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia, Brännström, Maria (2009) "Respons och bedömning av muntlig framställning" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2008) "Möjligheter för etosetablering i klassrummet" (paper) 1-9, (PDF document) (application/pdf)

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Klassrummet som muntlig arena" (poster)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Fyra ethosdimensioner och ett klassrum" (paper)

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Meningsskapande i muntliga miljöer" (paper) URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2006) "Mållös eller mål med mening" (paper) ISBN 91-7307-097-1, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2003) "Retorik i lärarutbildning" (paper)

  Other publishing
  Olsson Jers, Cecilia (2014) "Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?"

  Olsson Jers, Cecilia, Bergman, Lotta (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" 192, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2012) "Ihålig kompetensutveckling" 25-26, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052, URL [länk],

  Olsson Jers, Cecilia (2007) "Analytiska omsvep" 7-9, Rhetor förlag, ISSN 1403-9052,
blackbox blackbox
CECILIA
OLSSON JERS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335:01, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658046
photo of Cecilia Olsson Jers Cecilia Olsson Jers