MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Fundberg
Senior Lecturer

Fil.dr ethnology. Associate Professor at the Police Program. Masculinity research, gender science, feminist theory, postcolonial theory, queer theories. Research on men's culture of silence within the police. Collaboration project with POMA (Rosengård station on Attractive workplace - more women as group managers?)

Works 50% at Malmö University. Other work: On the Equal Treatment at the Police Authority.


Contact details

E-mail:jesper.fundberg@mau.se
Telephone:
Visiting address: Östra Varvsgatan 11, Kranen 2, Plan 2
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:41

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lagergren, Lars, Fundberg, Jesper (2009) "Integration i förening – kritiska reflektioner kring ett projekt" Educare;1, 43-59, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Scientific Journal Articles
  Fundberg, Jesper, Pripp, Oscar (2007) "Öppnas dörren för fler? Och av vem?" Svensk idrottsforskning;3/4, 43-46, Centrum för idrottsforskning,

  Fundberg, Jesper (2007) "Idrott som orientalisk dans. Sexualisering i ett postkolonialt perspektiv" Sexualiseringen av idrottens offentliga rum;2007:2, 18-23, Riksidrottsförbundet, ISBN 978-91-976269-3-4, URI [länk],

  Articles
  Fundberg, Jesper (2008) "Recention av Idrett, kjønn, kropp og kultur. Minoritetsjenters møte med norsk idrett" www.idrottsforum.org;86, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-7224,

  Conference Contributions
  Fundberg, Jesper (2007) "Are the idealistic leaders also the ideal leaders? Representation and ethnic variety in the sports movement in Sweden" (paper) Bergen University,

  Reports
  Andersson, Tina, Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2010) Utvärdering av projektet Senior Sports School : hösten 2009. Fritidsvetenskapligt program, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 70 s, (PDF document) (application/pdf)

  Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2009) Ungas uppväxtvillkor och framtidsvisioner: En rapport om att vara ung i Simrishamn. 33, URL [länk],

  Fundberg, Jesper, Pripp, Oscar (2008) Idrottens mittcirkel. Om idrott och normalitet inom några Handslagsprojekt. FoU 2007:7. Riksidrottsförbundet,

  Fundberg, Jesper (2007) Är de ideella ledarna de ideala? Om etnisk representation inom svensk idrott. Riksidrottsförbundet,
blackbox blackbox
JESPER FUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Östra Varvsgatan 11
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Kranen 2, rum Kranen 2, Plan 2, Östra Varvsgatan 11, Malmö

			
photo of Jesper Fundberg Jesper Fundberg