MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Joakim Åkesson
Senior Lecturer

Joakim Åkesson (Å is pronounced Aa) has a ph.d. in Sport Science and is a lecturer at the Department of Sport Scince. His areas of expertice is:

 • Sport and Society
 • Organisation of Sport Clubs
 • Sport Policy
 • Sport Governance
 • The Professionalisation of Sport
 • The Akademisation of Sport
 • The Labour Market of Sport
 • Scientific Theory and Scientific Method

Åkesson can teach, do research, evaluations and lead projects.


Contact details

E-mail:joakim.akesson@mau.se
Telephone:+46406657052
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434
Mobile:+46720115938
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Wirén Åkesson, Joakim (2014) Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 238 s., ISBN 978-91-7104-543-0 (tryck), 978-91-7104-544-7 (pdf), ISSN 1652-3180, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. thesis
  Åkesson, Joakim (2010) Idrottens akademisering : kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning. Idrottsforum.org, 87 s, ISBN 978-91-85645-09-1, ISSN 1654-7535, .

  Scientific Journal Articles
  Wirén Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R. (2012) "Den fungerande föreningen - en utvärdering av Idrottslyftet" Svensk Idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wiren Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R (2012) "Var hamnade idrottslyftspengarna?" Svensk idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2009) "Idrottens akademisering : hur akademisk kunskap produceras, förmedlas och efterfrågas på idrottens fält" Svensk idrottsforskning;3, 46-50, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2005) "Hur kan handslaget tolkas?" Svensk idrottsforskning;3, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Åkesson, Joakim (2007) "Var hamnade handslagspengarna? ”Stor” blev större och ”liten” kunde inte hänga med?" Svensk idrottsforskning;3-4, Centrum för idrottsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Wirén Åkesson, Joakim (2013) "The Academization of Sport in Sweden : Sport Research, Higher Sport Education and The Sport Labor Market, from a Perspective of Knowledge" (poster) The European College of Sport Science, (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2010) "Idrottens akademisering: kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Wirén Åkesson , Joakim, Norberg, Johan R. (2012) Den fungerande föreningen : en utvärdering av Idrottslyftet. Riksidrottsförbundet, 55, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim, Drake, Anna-Maria (2010) Kartlaggning av idrottsforskning och högre idrottsutbildning ur ett regionalt perspektiv (Skåne och Blekinge). Malmö högskola, 22 s., (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2007) Hur gick det? : sammanställning av distriktsidrottsförbundens och specialidrottsförbundens utvärderingar av Handslaget. Riksidrottsförbundet, 25 s., ISBN 9789197733397, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R, Engström, Lars-Magnus, Åkesson, Joakim (2007) Idrotten vill - en utvärdering av barn och ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet, (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2007) Var hamnade handslagspengarna? ”Stor” blev större och ”liten” kunde inte hänga med?. Riksidrottsförbundet, 1-18, (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2006) Idrottsvetenskapens alumner efter utbildningen : en uppföljningsstudie av alumner som har gått det Idrottsvetenskapliga programmet på Malmö högskola 2006. Malmo University, 21 s., (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2005) Handslagstänkande på SF och DF nivå samt intryck av Handslagets första år : en sammanställning av specialidrottsförbundens och distriktsidrottsförbundens utvecklingsplaner för Handslagets första år och rapporter för år ett av Handslaget. Riksidrottsförbundet, 33 s., (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2005) Sammanställning av Handslagsdialoger mellan RF och SF. Riksidrottsförbundet, 13 s., (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Åkesson, Joakim (2012) "The Academization of Sport in Sweden – Governing issues"

  Söderström, Tor, Fahlén, Josef, Wickman, Kim (red./ed.) | Åkesson, Joakim (2011) "The Academization Of Sport : knowledge production and dissemination of knowledge in sport research and academic sport science education" 165-165, European Association For Sociology Of Sport, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Åkesson, Joakim (2007) "Sport Policy Documents : Purpose and Effects" 1, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JOAKIM ÅKESSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work +46406657052 cell +46720115938
photo of Joakim Åkesson Joakim Åkesson