MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Elmfeldt
Timeemployee

Faculties and departments

Department of Culture, Language and Media pil show
Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:johan.elmfeldt@mau.se
Telephone:040-6658159
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D204
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Elmfeldt, Johan (2009) "Fakultetsopponents recension av Christian Mehrstam, Textteori för läsforskare (diss.)" Samlaren : Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning;, 289-292, Svenska Litteratursällskapet, ISSN 0348-6133, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2002) "Texten, människan och maskinen: så förändras vetenskapliga domäner" Tidskrift för litteraturvetenskap;3, 3-12, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Elmfeldt, Johan (2006) "Aristoteliker och analytiker : om filosofen Jonathan Lear" Divan : tidskrift för psykoanalys och kultur;1-2, 85-89, Psykoanalytiskt forum, ISSN 1101-1408, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2003) "Normerande normbrott - språket som plats för oavbrutna experiment" Praktik & Teori;2, 63-73, Malmö högskola, ISSN 1104-6570, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Elmfeldt, Johan, Erixon, Per-Olof (2007) Skrift i rörelse : om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap. Brutus Östlings bokförlag Symposion,

  Chapters in Monographs
  Ellvin, Madeleine, Holmblom, Lena, Lindbaum, Erik (red./ed.) | Elmfeldt, Johan, Erixon, Per-Olof (2007) ”’Våga säga nej till Lunarstorm!’ Om skrivförmåga och medieteknologiska förändringar”. Perspektiv på praktik. Svenska i klassrummet. Svensklärarföreningens årsskrift 2007.. Svensklärarföreningen, 35-48, ISBN 978-91-27-41106-7,

  Holmberg, Claes-Göran, Svensson, Jan (red./ed.) | Elmfeldt, Johan (2004) Verklighet och illusion. Carlsson, 80-131, ISBN 91-7203-630-3, (PDF document) (application/pdf)

  Lindh, Anders, Linnér, Bengt (red./ed.) | Elmfeldt, Johan (2003) Är vi alla adopterade? Lärarstuderandes reflektioner om kulturell identitet i ett datormedierat litteraturseminarium. Malmö högskola, Lärarutbildningen, s 167-200, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Adams, Catherine, Jubien, Peggy (red./ed.) | Elmfeldt, Johan, Erixon, Per-Olof (2011) "School writing in a changing media ecology" (peer-review paper) 11-23, Media Ecology Association, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan, Persson, Magnus (2010) "Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Malmö)" (peer-review paper) 64-73, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Sigrell, Anders, Einarsson, Jan, Hedqvist, Rolf, Kåreland, Lena, Lundgren, Berit, Munch, Kerstin (red./ed.) | Elmfeldt, Johan, Erixon, Per-Olof (2007) "John skriver och regisserar : skriftspråk i den samtida medieekologin" (peer-review paper) 37-50, Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISBN 978-91-7264-420-5, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Linnér, Bengt, Lundin, Katarina (red./ed.) | Elmfeldt, Johan (2006) "Dagbok i mediekultur - en presentation av två giraffers bildspel" (peer-review paper) 37-55, Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning, ISBN 91-7104-111-7, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2005) "Exploring Media Reflexivity – Proposing Mediacy" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Thorson, Staffan (red./ed.) | Elmfeldt, Johan, Erixon, Per-Olof (2004) "Genrer i rörelse - estetiska textpraktiker i gymnasieskolan" (peer-review paper) 37-46, Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISBN 91-974722-1-2, ISSN 1651-9132, (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2003) "Svenska i ett mångkulturellt samhälle, ett huvudämne vid Malmö högskola: lärarutbildningen" (peer-review paper) Høgskolen i Oslo,

  Elmfeldt, Johan (2003) "Challenging Literacy - Exploring Mediacy" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2002) "Mediacy - Exploring Hypertextuality" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Elmfeldt, Johan (2007-10-25) ""Click on the thingies and see what happens!" Media reflexivity and capabilities for communicative action" (peer-review paper) Imagine Media, Media Borders and Intermediality. Växjö University, Sweden,

  Other publishing
  Elmfeldt, Johan, Persson, Magnus (2009) "Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Stockholm)" 72, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JOHAN ELMFELDT
TIMAVLÖNAD
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D204, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658159
photo of Johan Elmfeldt Johan Elmfeldt