MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Norberg
Professor

Contact details

E-mail:johan.norberg@mau.se
Telephone:040-6658275
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434b
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Norberg, Johan R (2004) Idrottens väg till folkhemmet : studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. SISU idrottsböcker, 491, ISBN 91-85138-14-2, ISSN 1652-3180, .

  Peer-reviewed Journal Articles
  Norberg, Johan R (2011) "A brief history of the Swedish sports movement : from the 19th century to the present" Revue d`histoire nordique = Nordic historical review;, 47-68, University of Toulouse, ISSN 1778-9605,

  Norberg, Johan R (2011) "A contract reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 311-325, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 1940-6940, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2011) "Den svenska idrottspolitikens två sidor. Några reflektioner om statens stöd till idrotten och svensk välfärdspolitik" Forum for Idræt, Historie og Samfund;, 11-24, Syddansk Universitetsforlag, ISSN 1904-2183,

  Carlsson, Bo, Norberg, Johan, Persson, H. Thomas R. (2011) "The governance of sport from a Scandinavian perspective" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 305-9, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],

  Bergsgard, Nils Asle, Norberg, Johan R (2010) "Sports policy and politics – the Scandinavian way" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 567-582, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R (2009) "Football, football pools and the unexpected arrival of sports in Swedish welfare politics" Soccer and Society;2-3, 418-437, ISSN 1743-9590, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Norberg, Johan R, Peterson, Tomas (2013) "Det implicita kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen" Kurage : idétidskrift för det civila samhället;4, 28-31, Sektor3, ISSN 2001-175X, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2012) "För framtids segrar : granskning av svensk elitidrott" Svensk idrottsforskning;2, 4-8, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wirén Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R. (2012) "Den fungerande föreningen - en utvärdering av Idrottslyftet" Svensk Idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wiren Åkesson, Joakim, Norberg, Johan R (2012) "Var hamnade idrottslyftspengarna?" Svensk idrottsforskning;1, 5-9, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2010) "Idrottens spelberoende : Tre tillfällen då spelmarknaden förändrat svensk idrottspolitik" Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, s 9-46, SVIF, ISSN 0280-2775,

  Seippel, Ørnulf, Ibsen, Bjarne, Norberg, Johan R (2010) "Introduction: sport in Scandinavian societies" Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;4, 563-566, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Norberg, Johan R, Dartsch, Christine (2010) "CIF:s nya uppdrag : att ansvara för en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten" Svensk idrottsforskning;1, s 62-66, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629,

  Börjeson, Martin, von Essen, Johan, Norberg, Johan R (2009) "Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv – idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj" Svensk idrottsforskning;3, s 19-25, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende" www.idrottsforum.org, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2005) "Idrottsrörelsen och spelpengarna – högvinst eller nitlott?" Svensk idrottsforskning;3:2005, Centrum för idrottsforskning,

  Articles
  Norberg, Johan R (2003) "Statsstöd under egenansvar : en karakteristik av statens idrottspolitik" Svensk idrottsforskning : organ för Centrum för idrottsforskning;2/2003, Centrum för idrottsforskning (CIF), ISSN 1103-4629,

  Monographs
  Norberg, Johan R (2016) Idrottens spelberoende : idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990-2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser. ARX Förlag, 1-233, ISBN 978-91-87043-76-5,

  Chapters in Monographs
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) När kontraktet bryts : om idrott som inte ser till barnets bästa. Spela vidare : en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, Centrum för idrottsforskning, 153-175, ISBN 978-91-979562-8-4, URL [länk],

  Andersen, Svein S, Ronglan, Lars Tore (red./ed.) | Norberg, Johan, Sjöblom, Paul (2012) The Swedish Elite Sport System - or the Lack of It?. Copenhagen Business School Press, 62-82, ISBN 978-91-47-09772-2,

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Perspektiv på statlig elitidrottspolitik. Centrum för idrottsforskning, 169-181, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlbald, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) En översikt av det svenska elitidrottssystemet. Centrum för idrottsforskning, 21-57, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hvenmark, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Idrottens föränderliga samhällsnytta : om synen på idrottens mervärde och egenvärde från 1800-talet till idag. Riksidrottsförbundet, 64-88, ISBN 978-91-86323-42-4,

  Wijkström, Filip (red./ed.) | Norberg, Johan R, Redelius, Karin (2012) Idrotten och kommersen : marknaden som hot eller möjlighet. Civilsamhället i samhällskontraktet : en antologi om vad som står på spel, European civil society press, 175-194, ISBN 978-91-86641-03-0, URL [länk],

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Utgångspunkter för en studie av det svenska elitidrottssystemet. För framtids segrar : en analys av det svenska elitidrottssystemet, Centrum för idrottsforskning, 7-19, ISBN 978-91-979562-5-3, URL [länk],

  Evers, Adalbert, Zimmer, Annette (red./ed.) | Norberg, Johan R (2010) The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society – some remarks. Nomos Verlag, p 183-201, ISBN 978-3-8329-5421-5,

  Beckman, Svante, Månsson, Sten (red./ed.) | Norberg, Johan R (2008) Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle – några iakttagelser. SWECULT, ISBN 978-91-7393-750-4, URL [länk],

  Lindroth, Jan, Norberg, Johan R. (red./ed.) | Peterson, Tomas (2002) En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. Informationsförlaget, 397-409, ISBN 91-7736-506-2, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Radmann, Aage, Hedenborg, Susanna, Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Norberg, Johan R (2015) "Good governance from a national perspective : the case of Sweden" 20th annual Congress of the European college of sport science 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden : Book of abstracts, (other) 140, European College of Sport Science, ISBN 978-91-7104-567-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Balagué, Natalia, Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J, Tarragó, R., Tsolakidis, Elias (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) "Swedish elite sport at a crossroads? : some results from a study of government support for elite sport" 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona : book of abstracts;, (other) National Institute of Physical Education of Catalonia, ISBN 978-84-695-7786-8,

  Bang, Soren, Kätow, Morten (red./ed.) | Norberg, Johan R, Sjöblom, Paul, Fahlén, Josef, Fahlström, Per Göran (2012) "Swedish elite sport at a crossroads? Results from a study of government support for elite sport" The 20th EASM conference Sport between business and civil society : abstract book;, (other) 92-93, University College of Northern Denmark, ISBN 978-87-994449-0-8, (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2016) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2015. Centrum för idrottsforskning, 120, ISBN 9789198183382,

  Norberg, Johan R (2015) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2014. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-981833-4-4, URL [länk],

  Norberg, Johan (2014) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2013. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-981833-2-0, URL [länk],

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2013) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2012. Centrum för idrottsforskning, 105, ISBN 978-91-979562-9-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dartsch, Christine, Pihlblad, Johan (red./ed.) | Norberg, Johan R (2012) Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011. Centrum för idrottsforskning, 102, ISBN 978-91-979562-4-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wirén Åkesson , Joakim, Norberg, Johan R. (2012) Den fungerande föreningen : en utvärdering av Idrottslyftet. Riksidrottsförbundet, 55, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norberg, Johan R (2011) Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010. Centrum för idrottsforskning, 115, ISBN 978-91-979562-2-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Peterson, Tomas, Norberg, Johan R (2008) Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Fritze, ISBN 978-91-38-22996-5, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Norberg, Johan R, Engström, Lars-Magnus, Åkesson, Joakim (2007) Idrotten vill - en utvärdering av barn och ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet, (PDF document) (application/pdf)

  Ljunglöf, Susanne, Norberg, Johan R (2003) Idrott, kön och genus : en kunskapsöversikt. Sveriges riksidrottsförbund, 35, ISSN 1103-8136, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
JOHAN NORBERG
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658275
photo of Johan Norberg Johan Norberg