MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Joel Rudnert
Senior Lecturer

Contact details

E-mail:joel.rudnert@mau.se
Telephone:040-6658259
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A304:a
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Chapters in Monographs
  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Rudnert, Joel (2011) Historia för grundskolans tidiga år. Natur & Kultur, 208-234, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Riddersporre, Bim, Persson, Sven (red./ed.) | Rudnert, Joel (2010) Historia i förskolan. Natur & Kultur, 173-190, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Rudnert, Joel (2010) En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 73-98, ISSN 1101-7643, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Eliasson, Per, Rudnert, Joel (red./ed.) | (2009) Klassrummet och cirkeln : en forskningscirkel om historieundervisning i det mångkulturella klassrummet. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö stad, 180, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],
blackbox blackbox
JOEL RUDNERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A304:a, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658259
Joel Rudnert