MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jutta Balldin
Senior Lecturer

Faculties and departments

Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:jutta.balldin@mau.se
Telephone:040-6657978
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A228
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Balldin, Jutta (2006) Kulturell tid och individuella rytmer: Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor. Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, ISBN 91 7155 194 8, . (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) | (2014) Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag. Studentlitteratur, 182, ISBN 9789144101163, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | (2014) Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningdiskurs. Studentlitteratur, 163, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Chapters in Monographs
  Balldin, Jutta, Ljungberg, Caroline | Riddersporre, Bim, Bruce, Barbro (red./ed.) (2016) Omsorg vid bordet. Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund;, Natur & Kultur, 163-178,

  Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter | Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anne, Lilja, Peter (red./ed.) (2014) Introduktion. Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag, Studentlitteratur, 11-16, ISBN 978-91-44-10116-3, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Qvarsebo, Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Studentlitteratur, 1-20, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Balldin, Jutta, Ljungberg, Caroline (2014) En hälsosam barndom?. Studentlitteratur, 59-78, ISBN 978-91-44-09568-4, (PDF document) (application/pdf)

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Balldin, Jutta (2013) Mamma i tid. Studentlitteratur, 175-191, ISBN 978-91-44-07952-3, (PDF document) (application/pdf)

  Balldin, Jutta (2010) Barndomens geografi och platser för nuet. Malmö högskola, 135-147, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Balldin, Jutta, Talberg Broman, Ingegerd (2010) Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter. Fritze, s 101-122, ISBN 978-91-38-23444-0, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsell, Birgitta (red./ed.) | Balldin, Jutta (2008) Skolans förändrade rum, institutionsautonomi och barns platser. En diskussion om platsens betydelse.. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Harju, Anne, Balldin, Jutta (2017) "Care Practices on Journey - Geographies of care on a preschool bus." EECERA Conference, (other) EECERA,
blackbox blackbox
JUTTA BALLDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, A228, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657978
photo of Jutta Balldin Jutta Balldin