MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Book
senior lecturer

Contact details

E-mail:karin.book@mah.se
Telephone:040-6658123
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Book, Karin, Carlsson, Bo (2011) "A diagnosis of environmental awareness in sport and sport policy" International Journal of Sport Policy and Politics;3, 401-416, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],

  Book, Karin, Eskilsson, Lena, Kahn, Jamil (2010) "Governing the balance between sustainability and competitiveness in urban planning: the case of the Orestad model" Environmental Policy and Governance;6, 382-396, Wiley-Blackwell, ISSN 1756-9338, DOI [länk],

  Book, Karin, Eskilsson, Lena (2010) "Coming Out in Copenhagen: Homo Sports Events in City Marketing" Sport in Society;2, 314-328, Routledge, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Scientific Journal Articles
  Book, Karin (2011) "Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö" Geografiska Notiser;4, 179-190, Geografilärarnas Riksförening, ISSN 0016-724X,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (2009) "Rent spel: Rättvise- och kravmärkt idrott, och frågan om ett hållbart samhälle" Svensk Idrottsforskning;3, 74-78, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Book, Karin (2009) "Det ser tjockt ut : Tankar hur och var vi skapar tid för fysisk aktivitet" Svensk Idrottsforskning;3, 56-60, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Monographs
  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Book, Karin (2008) Det spektakulära och det vardagliga (I: Idrott och city-marketing). bokförlaget idrottsforum.org, Malmö Studies in Sport Sciences, 95-120, ISSN 1652-3180,

  Chapters in Monographs
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling (I: Inne & ute i Malmö). Mapius, Boktitel: Inne & ute i Malmö, Mapius 2, 183-199, ISSN 1654-6881,

  Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 183-199, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Gunnarsson, Fredrik (red./ed.) | Book, Karin (2008) Fysiska miljöer för fysisk aktivitet - en mångfacetterad utmaning (I: Idrott i planering - idrott för utveckling). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 23-30, ISBN 978-91-7164-396-4,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Andersson, Torbjörn (2008) Fotboll och profilering av svenska städer. idrottsforum.org, ISBN 978-91-85645-05-3,

  Conference Contributions
  Söderström, Tor, Fahlén, Josef, Wickman, Kim (red./ed.) | Book, Karin (2011) "Work and Work Out: Time and space strategies for physical activities" (paper) 141, EASS, (PDF document) (application/pdf)

  Gammelsaeter, Hallgeir, Bielons, Gerardo (red./ed.) | Book, Karin (2011) "Running out of time? Time and space management for physical activity" (paper) 105-106, GB Creation & Advice Consulting, Madrid, Spain, ISBN 978-84-694-7336-8, URL [länk],

  Reports
  Book, Karin (2011) Representationer av staden genom mobilen. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet. Ozma Speldesign/Malmö högskola, (File) (application/octet-stream)

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Book, Karin (2008) Arenors lokalisering, betydelse och användning. Riksidrottsförbundet, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Book, Karin (2010) "Marketing (through) ‘the Different’ – The example of homo sports events" p 106, EASM - European Association for Sport Management, ISBN 978-80-254-8248-3, URL [länk],
blackbox blackbox
KARIN BOOK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658123
www.mah.se
photo of Karin Book Karin Book