MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Lutz
Senior Lecturer

My research interests are focusing relations between knowledge, governance and language in educational practice.


Contact details

E-mail:kristian.lutz@mau.se
Telephone:040-6658357
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Lutz, Kristian (2009) Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 242, ISBN 978-91-977100-6-0, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Lic. thesis
  Lutz, Kristian (2006) Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn. Malmö Högskola, 177, ISBN 978-91-976140-2-3, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Conference Contributions
  Lutz, Kristian (2007-10-04) "Identification of normality and deviance among children in the preschool age – visibility, knowledge and techniques." (peer-review paper)
blackbox blackbox
KRISTIAN LUTZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658357
photo of Kristian Lutz Kristian Lutz