MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lars Lagergren
senior lecturer

Contact details

E-mail:lars.lagergren@mah.se
Telephone:040-6658307
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Peer-reviewed Journal Articles
  Lagergren, Lars, Fundberg, Jesper (2009) "Integration i förening – kritiska reflektioner kring ett projekt" Educare;1, 43-59, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Lagergren, Lars (2007-03) "Make way for the Biker - Media and Swedish Motorcycle Culture" International Journal of Motorcycle Studies;2007, http://ijms.nova.edu,

  Scientific Journal Articles
  Lagergren, Lars (2009) "Idrott och habitus : För en samhällsvetenskaplig idrottsforskning bortom livsstil och utslagning" Svensk Idrottsforskning;3, 10-15, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Lagergren, Lars (2008) "The Forces of Idealism, Professionalism and the Market in the Making of an Elite" Revue d’Histoire Nordique;5, 161-180, Pôle Européen Jean Monnet, ISSN 1778-9605,

  Lagergren, Lars (2006) "Yrkesskolan i tiden – en konjunkturanpassad historia om samförstånd" Finspång: En bit av folkhemmet, 145 - 176, ALI & CKS,

  Monographs
  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | (2006) Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet, ISBN 91-89336-38-0,

  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | (2006) Finspång: En bit av folkhemmet. ALI & CKS, ISBN 91-89336-38-0,

  Chapters in Monographs
  Fornäs, Johan, Harding, Tobias (red./ed.) | Lagergren, Lars (2009) Doktorandtidens tio faser. Linköping University Electronic Press, 194-196, ISBN 978-91-7393-549-4, (PDF document) (application/pdf)

  Beckman, Svante, Månsson, Sten (red./ed.) | Lagergren, Lars (2008) Öppen fritidsverksamhet - En kulturpolitisk relikt?. SweCult/Linköpings universitet, 136-140, ISBN 978-91-7393-750-4,

  Book, Karin, Carlsson, Bo (red./ed.) | Lagergren, Lars (2008) Spelet om Saxtorps Grand Prix. Idrottsforum.org, 65-94, ISBN 978-91-85645-05-3, ISSN 1652-3180,

  Lagergren, Lars, Thörnquist, Annette (red./ed.) | Andersson, Torbjörn (2006) Fotbollen i Finspång. Arbetslivsinsitutet,

  Conference Contributions
  Lagergren, Lars (2007-07) "School vs Every Day Life" (peer-review paper)

  Reports
  Andersson, Tina, Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2010) Utvärdering av projektet Senior Sports School : hösten 2009. Fritidsvetenskapligt program, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 70 s, (PDF document) (application/pdf)

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars (2010) Stapelbädden och sex andra mötesplatser för Malmös unga : En studie av Malmö stads satsning på ”Mötesplatser för unga” 2007 – 2010. Malmö högskola, 66 s, (PDF document) (application/pdf)

  Fundberg, Jesper, Lagergren, Lars (2009) Ungas uppväxtvillkor och framtidsvisioner: En rapport om att vara ung i Simrishamn. 33, URL [länk],

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars, Andersson, Tina (2009) Utvärdering av projekt ”Mötesplats Stapelbäddsparken” Steg 2 Vision och målsättning.

  Lagergren, Lars, Book, Karin, Annersten, Mikael (2009) Utvärdering av Uppdraget Fritid Lund, hösten 2008. Malmö högskola,

  Norberg Hansen, Camilla, Lagergren, Lars (2009) Studie av internationella kontaktnät i Malmös fria kulturliv. Malmö högskola, 55 s, (PDF document) (application/pdf)

  Lagergren, Lars, Pedersen, Anja, Annersten, Mikael (2007) Klinisk Observation - En extern utvärdering av Observatörsutbildningen på Skarpnäcks FHSK. Malmö högskola,
blackbox blackbox
LARS LAGERGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658307
Lars Lagergren