MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Anderson
Senior Lecturer

Lotta Anderson, special teacher, Ph. D. in science education, focusing special needs education. Working in different courses in the special education program and is responsible of courses in Alternative and Augmentative Communication (AAC) concerning manual signs. A national longitudinal project focused social networks and children and young people with complex communication needs and intellectual disability. Another project was conducted 2011. In 2009 another project started and highlights how the WHO classification, the ICF is used within the framework of a partnership between families and professionals with a focus on children with AAC needs. Yet another project dealing with assessment for learning in special school was completed in spring 2016. Follow-up has been continuously. A project om assessment for learning in another special school started was performed 2017 - 2019. Studies on student with disability in higher education are another area in focus as well as students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in primary school


Contact details

E-mail:lotta.anderson@mau.se
Telephone:040-6658012
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 284, ISBN 91-88810-31-3, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. thesis
  Anderson, Lotta (1998) Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv. Malmö, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, ISSN 0346-5004, Pedagogisk-psykologiska problem Nr 642, . (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Anderson, Lotta, Tvingstedt, Anna-Lena (2009) "Med fokus på samspel : Att använda video i specialpedagogisk forskning" Educare;4, 81-103, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISBN 897-91-7104-114-2, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Anderson, Lotta, Bruce, Barbro (red./ed.) | (2010) Överbryggande specialpedagogik : goda möten för gemenskap och lärande. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 183 s, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Roos, Carin, Fischbein, Siv (red./ed.) | Anderson, Lotta (2006-12-08) Möjligheter och hinder för elever med stora kommunikationssvårigheter. Studentlitteratur, ISBN 13:978-91-44-04732-4, ISSN 10:91-44-04732-0, (PDF document)

  Conference Contributions
  Anderson, Lotta (2012) "With communication in mind : social networking as a model for collaboration and development of interaction and communication" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Med kommunikation i sikte : sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2009) "Social Networks – involving families and professionals surrounding children and youth with complex communication needs" (peer-review paper) ECER-AACC, (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2004-10-07) "Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability" (peer-review paper) 11th Biennial International Conference of the ISAAC, (PDF document)

  Anderson, Lotta (2006-04-04) "Kommunikation inom sociala nätverk runt barn och ungdomar med stora kommunikationssvårigheter" (paper) Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 10:e Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering., (PDF document)

  Reports
  Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.. AKL, Malmö högskola, 18 s., (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2010) Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen. Malmö högskola, 97 s, (PDF document) (application/pdf)

  Other publishing
  Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) "Lecturers and librarians in collaboration : the common pursuit of scholarly thinking in the Special Education Programme" Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket, ISSN 1890-5900, URL [länk],

  Previous publications
 • Other tasks and merits

 • Marte Meo-vägledare. Styrelseledamot i HAREC (Centrum för Rehabiliterings- och Handikappforskning), SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen)

blackbox blackbox
LOTTA ANDERSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658012
photo of Lotta Anderson Lotta Anderson