MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Bergman
Senior Lecturer

Research programme

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil show

Faculties and departments

Faculty of Education and Society pil show

Contact details

E-mail:lotta.bergman@mau.se
Telephone:040-6658664
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B377
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:40

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Doctoral thesis
  Bergman, Lotta (2007) Gymnasieskolans svenskämnen - en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 370, ISBN 978-91-976537-8-7, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Bergman, Lotta (2018) "Läsning som passion och social praktik : Om läspraktiken i en bokcirkel" Educare - Vetenskapliga skrifter;2018:1, 69-90, Malmö universitet, ISSN 1653-1868, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2016) "Supporting academic literacies : university teachers in collaboration for change" Teaching in Higher Education;5, 516-531, Taylor & Francis, ISSN 1470-1294, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Olsson Jers, Cecilia (2014) "Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel" Högre utbildning;1, 35-47, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2014) "The Research Circle as a Resource in Challenging Academics` Perceptions of how to Support Students` Literacy Development in Higher Education" Canadian Journal of Action research;2, 3-20, Nipissing University, ISSN 1925-7147, (PDF document) (application/pdf)

  Articles
  Bergman, Lotta (2008) ""... gudarna och litteratur och sånt där, det spolar jag liksom"" Yrkesläraren;2/2008, Yrkespedagogiskt Forum/Lärarförbundet,

  Monographs
  Bergman, Lotta, Hultin, Eva, Lundström, Stefan, Molloy, Gunilla (2009) Makt, mening, motstånd : Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter. Liber AB, ISBN 978-91-47-09336-6,

  Chapters in Monographs
  Björkman, Jenny, Fjaestad, Björn (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Läsningens scener. Makadam förlag, 122-134, ISBN 978-91-7061-127-8, ISSN 2000-1029,

  Skjelbred, Dagrun, Veum, Aslaug (red./ed.) | Bergman, Lotta, Persson, Magnus (2013) Författaren i klassrummet : en pilotstudie. Cappelen Damm, 66-77, ISBN 978-82-02-40598-4,

  Bergman, Lotta | Ellvin, Madeleine, Manderstedt, Lena (red./ed.) (2010) Möten mellan teori och praktik. Lärares sökande efter en meningsfull litteraturundervisning. Växtkraft, Svensklärarföreningen, 80-93, ISBN 978-91-27-42250-6, ISSN 0349-0246,

  Bergman, Lotta (2005) Svenskämnet och de kulturella förändringarna. Svensklärarföreningen, Perspektiv på didaktik: Svenskämnet i fokus,

  Reports
  | Bergman, Lotta (red./ed.) (2016) Aktionsforskande bibliotekarier : En rapport om läsfrämjande verksamhet. Region Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta (2011) Forskning om barndom och ungdom i förändring vid Malmö högskola. Malmö högskola, 23, (PDF document) (application/pdf)

  Bergman, Lotta, Bringéus, Eva (2010) Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet. Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, 43, ISBN 978-91-978709-6-2,
blackbox blackbox
LOTTA BERGMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B377, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658664
photo of Lotta Bergman Lotta Bergman