MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Grander
doctoral student/project coordinator

citat What is the significance of contemporary public housing for housing inequalities in cities? citat

I'm a PhD candidate in Urban Studies. My research is about housing inequalities and specifically the significance of contemporary Swedish public housing ('allmännyttan') for the housing inequalities.


Contact details

E-mail:martin.grander@mah.se
Telephone:040-6658134
Visiting address: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobile:
Fax:
Postal address:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Delivery address:71

 • Publications

 • Selected publications from Malmö University Electronic Publishing.

  Grander, Martin (2017) "Bostadsforskare : Var ska de fattiga bo?" Svenska Dagbladet;18 mars 2017, 2, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2017) "Rätten att bo : nyttan med allmännyttan" PLAN : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter;4, 36-39, Föreningen för samhällsplanering, ISSN 0032-0560,

  Grander, Martin (2016) "Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för allmännyttan" Investeringar för jämlikhet : Rapport om lösningar på bostadsfrågan;, 5-11, Socialdemokraterna i Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Peer-reviewed Journal Articles
  Grander, Martin (2017) "New public housing : a selective model disguised as universal? Implications of the market adaptation of Swedish public housing" International Journal of Housing policy;3, 335-352, Routledge, ISSN 1949-1247, DOI [länk], URL [länk],

  Grander, Martin (2011) "Learning through mentoring. Mentors as bearers of a model for an integrated society" Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences;1, 51-75, University of Girona, ISSN 2013-9063, (PDF document) (application/pdf)

  Monographs
  Grander, Martin, Sild Lönroth, Carina (2011) Mentorskap för barn och unga. Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISBN ISBN 978-91-7104-420-4, (PDF document) (application/pdf)

  Chapters in Monographs
  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar. Liber, 160-188, ISBN 978-91-47-11239-5,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Liber, 189-210, ISBN 978-91-47-11239-5, URL [länk],

  Lind, Hans, Mjörnell, Kristina (red./ed.) | Balkfors, Anna, Grander, Martin, Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel. Renoveringscentrum, 119-127, ISBN 978-91-88001-80-1, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Reports
  Grander, Martin (2015) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP6 Malmö : Multisectoral cooperation for social sustainability. 9, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2015) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP7 Malmö : WP7 Evaluation of an Innovative Practice : WP7 Evaluation of an Innovative Practice : Multisectoral cooperation for social sustainability. 23, (PDF document) (application/pdf)

  Lundgaard Andersen, Linda, Fæster, Monika, Grander, Martin, Björk, Fredrik, Svensson, Annika, Freiesleben, Tine, Braun, Daniel, Peters, Carin, Kurki, Helena (2014) Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en tværsektoriel Øresundsmodel. Interreg IV A, 118, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP3 Malmö. 29, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Alwall, Jonas (2014) Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe : WP4 Malmö. 36, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin (2013) Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people. Citispyce / European Commission, (PDF document) (application/pdf)

  Grander, Martin, Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting, 101, ISBN 978-91-7164-883-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARTIN GRANDER
DOKTORAND / PROJEKTKOORDINATOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658134
photo of Martin Grander Martin Grander